PublicistikaZpravodajství

Od května dojde ke sjednocení mariánské úcty, nařídil papež František.

Dlouhodobá nevraživost mezi specializovanými ctiteli Panny Marie je, zdá se u konce. Papež František využil letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů k ukončení sporů mezi různorodými stoupenci Matky Boží, které rozdělovaly katolické křesťany po celém světě.

„Je na čase zasypat příkopy a postavit mosty,“ uvedl tento týden papež František. Od května letošního roku dojde k unifikaci mariánských označení. Používat se bude moci pouze název Panna Maria Jako Taková.
Střety mez různými ctiteli Panny Marie vedly v minulosti i k odchodu některých kněží ze služby. Daniel Herman současný ministr kultury potvrzuje, že nejednotná úcta byla jedním z hlavních důvodů, které ho vedly k ukončení kněžské dráhy. „Když jsem v kázání zmínil Pannu Marii Růžencovou, hned po mši si na mě počkali někteří tamní farníci a vyčítali mi, že jsem nezmínil Pannu Marii Sedmibolestnou. Poté, co mi ctitelé Panny Marie Královny míru začali posílat výhružné anonymní dopisy, jsem zažádal o laicizaci,“ vysvětluje Daniel Herman.
Ivan Odilo Štampach, který opustil církevní struktury kvůli podobným zkušenostem, potvrzuje, že nejednotná úcta k Matce Boží zabraňuje také ve sjednocení se s ostatními křesťanskými církvemi. „Je to první krok, který by mohl vést ke skutečnému znovunalezení jednoty křesťanů. Protestantům totiž nevadí úcta k Panně Marii jako takové, ale spíše písně v kancionálu, průvody a svaté obrázky,“ uvádí populární religionista Štampach.
„Pokud se papeži podaří tento krok reálně prosadit a nekatolické církve by uznaly své chyby a přijaly učení římské církve, konečně by se přiblížilo naplnění Ježíšova přání o jednotě všech, kteří vyznávají jeho jméno,“ potvrzuje Štampachova slova televizní církevní historik Jaroslav Šebek.
Odpor vůči papežově nařízení neskrývají bosí karmelitáni, kteří kvůli nařízení budou muset vynaložit značné náklady na přetištění všech reklamních předmětů v kostele Panny Marie Vítězné. „Kdybychom nevydělávali na Pražském Jezulátku, nevím, kde bychom na to vzali peníze,“ rozčiluje se převor pražských karmelitánů Vojtěch Kodet.
Čeští biskupové ale většinou sjednocení vítají. „Je to praktické. Zvolání ,Panno Maria Jako Taková, oroduj za nás‘ výrazně zkrátí litanie a nebudou tak kazit průměrnou délku bohoslužeb,“ pochvaluje si brněnský pomocný biskup Konzbul.
Nad univerzální podobou Panny Marie Jako Takové, která nahradí sochy a obrazy ve všech kostelích zasedá v těchto dnech vatikánská komise a posuzuje soutěžní návrhy. Do uzávěrky nebyly výsledky známy.

66 komentářů: „Od května dojde ke sjednocení mariánské úcty, nařídil papež František.

 • No bohudíky…vítám to hlavně kvůli litaniím. Nevím proč nemůže být pouhé Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás! Každý svatý si to v nebi může přisvojit, a nemusí se tam kvůli tomu hádat. Ale o tom bude třeba jiný článek. Ať žije Jednota!…COOP

  Reagovat
 • Vojtěch Kodet je převorem pražské komunity obutých karmelitánů, Jezulátko mají bosí 😉

  Reagovat
  • Že Kodet je obutý je sice pravda, ale je to menší problém, než kdyby došlo k opačné záměně: Pokud mnich boty má, snadno si je může sundat. Horší je, když boty nemá, a najednou by měl dělat obutého.

   Reagovat
   • Při vší úctě to vidím naopak: obutí se vždy vzpouzeli nepohodlí sundaných bot, zatímco bosí, když už to nemohli vydržet, si je rádi obuli. Sehnat boty snad není tak složité.

    Reagovat
 • Mně to přijde i z hlediska tvorby nových textů mariánských písní, jako velmi dobrý počin!

  Jméno – Panna Maria Jako Taková – přímo vybízí ke štěpným veršům.
  Ačkoliv nemám básnické (textařské) nadání, ihned mě napadá:

  Panno Maria Jako Taková / ty naše panenko Maková / Našla si tě holubička Ducha / pošeptala ti do ucha / …

  Sami vidíte, jak je to snadné. A co teprve když na to vlítne opravdový katolický básník ve spolupráci se Zdeňkem Pololáníkem …

  Reagovat
  • Váš text jde ovšem proti Panně Marii jako Takové, protože vyznává Pannu Mari Makovou. Která má poutní místo na makové Hoře u Smolotel. Ta se příště držte těchto směrnic, vydaných serverem Tisíckráte. 🙂

   Reagovat
   • Václave, kaji se, máte svatou pravdu. Pokusím se to obejít malým M ve slově Maková – tedy maková.

    A kdyby na mě vlítl Vatikán, budu tvrdit, že jde o přídavné jméno definující Mariinu vlastnost – že je úžasná jako maková buchta.

    Reagovat
    • A já měl za to, že všechny ty přívlastky z litanií jsou jmény definující Mariiny vlastnosti, místa výskytu atd. atd.

     Reagovat
 • Jen si dovoluji podotknout, že Vojtěch Kodet je bosý karmelitán jen když se zrovna vyzuje. 😉

  Reagovat
 • Zjistili jsme exkluzivně pro Tisíckráte: Ušetřené svátky během celého roku budou rozděleny podle národnostních kvót EU místním menšinám, které v demokratickém hlasováním vyberou vlastní kandidáty na uvolněná místa v kalendáři. Která menšina nenajde žádného národnostně vyhovujícího svatého, o místo přichází. Dalšími v pořadí jsou sexuální menšiny. Tam se již žádné problémy neočekávají.

  Reagovat
 • Ve skutečnosti se v jednotícím mariánském titulu papež František inspiroval jedinou zachovalou učebnicí vedení mše sv. od Mistra Štěpána Páleče uloženou v koleji Nepomuceno a sepsanou v makarónské latině:
  „Sancta Maria quam qua
  víno lepšie než voda
  et libera nos a malo
  vody ve víno daj málo“
  Pálečova učebnice se v Českém království nezachovala, spálili ji husité inspirovaní arcibiskupem Zbyňkem Zajícem z Hazmburka, který nechal spálit Wicliffovy spisy. Přé byl arcibiskup negramotný (na rozdíl od dnešních prelátů), v odvetu pražští žáci zpívali:
  „Zbyněk Zajíc Abeceda spálil knihy leč nevěda, co je v nich.“

  Reagovat
 • GENIÁLNÍ!! Řechtám se celý večer!
  Konec problémů maminek s dětmi při adoracích s litaniemi!
  Změna i přeneseného významu slova litanie – ve smyslu nečeho dlouhého (zejména maminkovských kázání dětem)!
  Konec problémů kněží z různých mariánských poutních míst – nechtěli jezdit na exercicie na Vranov, aby jejich (např Panna Maria Křtinská) nežárlila na Pannu Marii Vranovskou.
  Panna Maria Jako Taková nás povede k samé podstatě věci, žádné sladké omáčičky!

  Reagovat
 • Já jenom doufám, že se podaří také úprava latinské verse Loretánských litanií. Bohužel nejsem odborníkem na latinu. Google Translator na pokus o přeložení „Jako taková“ hlásí pouhé „ut“ , pokud zadáme zvlášť „jako“ , dostaneme „sicut“, a na „taková“ translátor vybleje „huiusmodi“.
  Protože překlad
  Sancta Maria ut je asi nezpívatelný, přikloní se pravděpodobně liturgické komise k
  Sancta Maria sicut huiusmodi , což dá i docela libozvučnou melodickou linku.
  Doufáme, že mariánští ctitelé nyní nezačnou diskutovat o tom, kolik takovýchto invokací mají vlastně litanie obsahovat.

  Reagovat
  • K Překladači Google je potřeba přistupovat s dvojí opatrností:

   Zaprvé, kdykoliv to jen jde, nezadávat kombinaci „čeština – jiný jazyk kromě angličtiny“, protože v takovém případě se překládá ve dvou krocích, s angličtinou jako mezijazykem, a výsledek je pak mnohem horší, než když se překládá z či do angličtiny, kteroužto, alespoň tedy jak pořád slýchám kolem, přece už dávno „umí každý“.

   Zadruhé, nepoužívat Překladač Google namísto slovníku. Ten překladač je možná dobrý na celé věty a velké jazyky, kde je dost kontextu a trénovacích textů k tomu, aby výsledek stál za to. Jednotlivé výrazy, kde je kontext důležitý (pro volbu správného významu, koncovky…), je pořád mnohem lepší hledat ve slovníku, případně jinde na internetu přeložené člověkem.

   V tomto případě se nicméně „jako taková“ po cestě přeloží do angličtiny „as such“, což není zrovna nesprávně, ale už pak jaksi nelze očekávat, že by se ve výsledné latině nějak mohl projevit ten ženský rod (který čeština a latina znají a vyjadřují koncovkou, ale angličtina nikoliv…). Nicméně „huius-modi“ znamená „tím způsobem“ (což je jiný z významů anglického „such“) a mnohem lepší a dohledatelný překlad pro „jako takový“ je „per se“ (který se dokonce používá i v odborných textech v samotné angličtině), viz: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/per-se – navíc se tam kvůli použité konstrukci ani neprojevuje rod, takže bude stačit: „Virgo Maria Per Se“ 🙂

   Reagovat
   • Děkuji !
    „Virgo Maria Per Se“ půjde také zpívat, a je to výrazně kratší. Takže už jenom zbývá definovat, kolikrát máme invokaci opakovat.

    Reagovat
    • To bych navrhoval ponechat počet invokací jako je v litanii loretánské, aby nebyly kráceny májové pobožnosti. Virgo Maria per se klidně můžeme opakovat. Nebylo by od věci stabilizovat počet invokací na růženec, pokud by to nerušilo směrnici serveru Tisíckráte zpětným návratem k nejednotnému vzývání Panny Marie růžencové. 🙂

     Reagovat
     • Jenom v Čechách bych přidával německý překlad: Virgo Maria An Sich.

      Reagovat
   • Hlavně, aby to „Virgo Maria Per Se“ někdo nebral jako rozkazovací způsob od jistého slovesa adresovaný Panně Marii. To by se zvláště ctitelům Panny Marie Královny Míru moc nelíbilo 🙂

    Reagovat
   • Pokusi jsem se nazpívat jednu z možných variant litanií.
    Můžete si ji poslechnout na http://web.sdb.cz/perse/perse01.mp3
    Pokud naši diskusi sledují odborníci na liturgickou hudbu, prosím o vyjádření ohledně správnosti frázování.

    Reagovat
    • Nevím, co na to řeknou odborníci na liturgickou hudbu, já jako laik se obávám, že účastníkům těchto litanií – hlavně pak ministrantům – se tak zažere pod kůži „per se“, že bude div, pokud s tím počkají alespoň do sakristie….

     Reagovat
     • Magdo, stoprocentně souhlasím!! – po osbních zkušenostech se synem, který ve třech letech zpíval:“…kyrie eleiSLON“. A když měl zrovna období negativismu, zpíval: „..nekyrie neeleiSLON“.
      Je jasné, že velmi odvážné spojení „per se“ nenechá kluky v klidu, natož, aby na něco ještě čekali! A nepomůže ani stokrát zpívané „ora pro nobis“! Pak je další otázka, jestli tuto výzvu ustojí alespoň pan farář. Přítomné babičky v lavicích zas zas moc neslyší, tak ty to snad zvládnou.

      Reagovat
     • Lído (nejde mi přidat odpověď níže), myslím, že pan farář to bude mít velmi složité. Nejprve kluky napomínával, aby se neprali, pak celé litanie stále dokola opakuje „per se“, a až začnou, a on je začne znovu napomínat, tak se také může stát, že kluci, tím vším tak zmatení, si při své bujné fantazii volání babiček „ora pro nobis“ mohou vyložit jako dej mu do nosu. A malér bude na světě. Vzápětí se přiženou rodiče, rychle povolaní mobily, a začnou řešit, číže synek dostal větší nakládačku a koho bude třeba žalovat. Samozřejmě že se shodnou na tom, že za to přece může farář, povolá se TV NOVA, aby to zdokumentovala, ta to pořádně rozmázne, z nás katolíků a našich kněží opět udělá nesnášenlivé hyeny a kdovícovšechnoještě, jako vždy. Koho by napadlo, že tak zajímavý nápad bude mít tak neblahé následky. Takže kdo ví, co všechno dalšího nám tahle novota ještě přinese….. :-)))

      Reagovat
      • Domnívám se, že výše uvedené komentáře se mýlí. Vycházejí totiž z nesprávného předpokladu, že „kluk má bejt hodnej“. Ale kluk nemá být hodný ! Má být odvážný, statečný, věrný, poctivý, galantní, zbožný, pravdomluvný, …….., časem také třeba i moudrý, ale určitě ne hodný. „Hodný kluk“ je tedy contradictio in adjecto. Pan farář by tedy měl ministrantům říkat: „Modli se, a per se“.

       Reagovat
  • Podle mě by se řekla Virgo Maria Ut Talis

   Reagovat
 • Prosím a na kdy připadne její svátek? Bude to svátek nebo slavnost? A co budeme dělat o těch uvolněných svátcích.

  Reagovat
 • Noooo – nevím, nevím, ale řekla bych, že za odchod pana Hermana i dalších kněží mohou úplně jiné Marie 🙂 🙂 🙂

  Reagovat
  • Tak to je odvážné tvrzení…co když to nejsou Marie? :O

   Reagovat
   • Karle, Magda se pouze překlepla, chtěla napsat: za odchod pana Hermana i dalších kněží mohou úplně jiné Mařky.

    Reagovat
    • Hmm…já si myslím, že se překlepla schválně, protože ví věci, které je lepší nevědět. Kdyby napsala že za to může jiná mařka, tak bych to pochopil…

     Reagovat
     • Vy jste mne tedy odhalil….. Původně jsem sice chtěla napsat, že v tom bude nějaká mařka, ale pak se mi to zdálo přece jen málo důstojné, tak jsem si řekla, že to bude třeba nějaká Marie odjinud, či Marie kteroujsemprávěpoznal. :-)))

      Reagovat
  • U Odilo Štampacha jde o excomunicatio. Sine Mariam.

   Reagovat
  • Tisíckráte se nám tentokrát vydalo na tenký jízlivý led, tak bych to už víc nerozebíral, jinak se brzo dozvíme, kteráže mařka to byla. 🙂

   Reagovat
 • Tož toto mělo byt zavedené už dávno. To sem poznal jednu děvčicu, keré sem vymýšlal různé zdrobněliny a připodobnění (tož to aby vyslyšela mé prosby). Oslovení: „Ty moja – cérko jako taková – muck“ by mě pošetřilo dost času. Idu to vyzkúšat a udělat jí radosť aspoň teď po tolika rokoch a řeknu jí: „Ty moja- stará jako taková.“ Já myslím, ža bude mět radosť. Děkuju!!!

  Reagovat
 • Myslím, že bychom Panně Marii Jako takové mohli dát celou liturgickou dobu, např. 2. část mezidobí 1. – 25. neděle Panny Marie, Jako takové. První část mezidobí, zhruba 9 nedělí by pak mohlo být předpostí, tedy taková psychická příprava na půst.

  Reagovat
 • Myslím, že tradiční katolíci by se měli takové snaze vzepřít.
  A to nejlépe litaniemi ke všem Pannám Mariím.

  Panno Maria Svatohorská – oroduj za nás!
  Panno Maria Staroboleslavská – oroduj za nás!
  Panno Maria Svatohostýnská – oroduj za nás!
  Panno Maria Čenstochovská – oroduj za nás!
  ….
  Všechny Panny Marie – orodujte za nás!

  P. Jiří Reinsberg prý k litaniím ke všem Pannám Mariím dodával: u svatého Izidora, aby nepochcípal dobytek. Ale to mi přijde vzhledem k vážnosti situace nadbytečné.

  Reagovat
    • Gůgl mi našel, že patronem chovatelů drůbeže a potažmo i drůbeže samotné je svatý Havel. Ale asi se o to nezasloužil ničím jiným, než že zemřel v půli října, kdy se snad vykrmená drůbež porážela, když ještě nežila ve sklenících.

     Reagovat
     • To jste to ale odflákl/a. Havel není nic jiného, než počeštěně Gallus, latinsky kohout. Takže patronem mohl být celý rok, vůbec nemusel čekat do října, dokonce měl k drůbeži blízko podle jména i předtím, než byl vůbec svatý. A staroslověnsky se kohout řekne kokotъ, to by mohl být patronem i … , prostě je víc možností, třeba i hasičů, ti s červeným kohoutem bojují. Nebo korouhviček.

      Reagovat
     • Troufám si tvrdit, že patronem drůbeže nebude nikdo jiný než sám Andrej Babiš – ale až obrátí svůj život. Poté je nutné zemřít ve svatosti, a až se na jeho přímluvu stanou zázraky, můžeme přemýšlet o jeho blahoslavení atd…zní to jako sci-fi, ale u Boha není přece nic nemožné.

      Reagovat
     • ad: sám Andrej Babiš – ale až obrátí svůj život. Poté je nutné zemřít ve svatosti

      Dejž to Pán Bůh. Už aby to bylo!

      Reagovat
      • Hmm…v tomto případě bych doporučoval verzi vyzpovídat a zastřelit…:D

       Reagovat
 • Dnes otec Balík při kázání použil výraz:….církev jako taková….Myslela jsem, že spadnu pod lavici!!! 🙂 🙂

  Reagovat
  • Škoda že jste nespadla…jakože nemyslím to zle, že bych Vám to snad přál…to vůbec. Ale spíš by se zasmáli i ostatní.

   Reagovat
   • Máš pravdu – musela jsem se moc ovládat, protože ostatní absolutně nepochopili, co mě rozesmálo. Takhle si až do konce mše ťukali na čelo, místo toho, aby se bili v prsa.

    Reagovat
 • Přijde mi to nařízení takové nedůsledné. Když už všechny ozdobné přívlastky vyjadřující všelijaké vlastnosti a místa výskytu osekat, tak proč z těch všech ponechat zrovna tu „Pannu“? Protože je církev (proti)sexuálními tématy posledlá více než náboženstvím? A když už jsme u toho, jméno je vlastně taky jen přívlastek, který zastiňuje skutečnou esenci.

  S úctou k Bohu to starozákonní Pámbu to vyřešil, abych tak řekl, šalamounsky. Nejen že se představil docela tajemným jménem Ehje ašer ehje, ale ještě k tomu to jméno zakázal vyslovovat (riziko psaní ještě v té době nebylo tak rozšířené, ale logicky by se na něj měl ten zákaz vztahovat o to víc). Od té doby každý, kdo jakkoliv mluví o Bohu, tak činí pouze na vlastní riziko a vlastní odpovědnost, proti vůli Boží. Ostatně velmi rezervovaně se Bůh stavěl k stavbě chrámu a ústy proroků Izajáše či Ámosa se distancoval i od všelijakých náboženských obřadů (Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení, na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu. Pryč ode mne s halasem tvých písní, tvé brnkání na harfy už nechci slyšet. Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok.)

  Mám za to, že Bůh si nepřál žádný kult své osobnosti, natož kult osobnosti své Matky. Celkově nemá k náboženstvím moc kladný vztah. Skoro bych až řekl, že Božím přáním je, abychom se na veškeré náboženství vyprdli, Boha si vůbec nikdy a před nikým nebrali do úst (to je ostatně podstatou druhého přikázání desatera) a místo toho bychom radši měli s Bohem hledat nějaké společné zájmy. Občas něco stvořit, dbát na nějakou tu lásku, právo, spravedlnost a podobné věci, občas být cestou, pravdou, životem, solí, dveřmi do ovčína, pastýřem, chlebem, vínem nebo služebníkem všech… nezkoušel už někdo tuhle cestu?

  Reagovat
  • Mám za to, že Bůh si nepřál žádný kult své osobnosti, natož kult osobnosti své Matky.

   Jste nedůsledný. Proč tedy to velké M (potažmo velké B)?

   Reagovat
   • A co teprve Němci. Ti projevují kult ke všem podstatným jménům.

    Reagovat
 • Volal mi kamarád – vyznavač Panny Marie Bolestné.

  Dostal se díky propagaci zmíněné do sporu s ctiteli Panny Marie Sněžné. Vše se odehrálo minulou neděli ve Sněžném u Nového Města.
  Příznivci P.M Sněžné, když už jim došly argumenty, s křikem: „no počkej, konečně tu svou P.M. Bolestnou zakusíš“, omlátili mu o hlavu běžky a sněžnice.

  Volal mi s úlevou.

  Reagovat
 • Ono dojde i na to Jezulátko, kdo to kdy viděl – Pražské Jezulátko! Copak je možné si přivlastňovat Božího syna? Doporučila bych tedy karmelitánům, aby začali urychleně zvažovat nový obchodní model.
  Báječný článek!

  Reagovat
 • Světlo do této problematiky navíc přináší i nejnovější objev egyptských archeologů. Byla totiž nalezena soška panny Marie staré cca 3500 let, a je to právě soška p. Marie jako takové… Můžeme tedy spekulovat zda papež František nedostal tuto informaci přednostně a nyní dělá chytrého. Co je ovšem ještě zajímavější: právě v blízkosti nálezů sošky Panny Marie jako takové, mělo proběhnout i první církví uznané Mariánské zjevení které se datuje do stejného období jako právě nalezená soška… Tedy opravdu 3500 let, což potvrzuje, že mariánská úcta je mnohem starší než křesťanství.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *