Titulní strana

Výstavy betlémů v kostelích doprovází spory

S první rozžatou svící na adventním věnci se může v mnoha domácnostech vynořit otázka, jaký Betlém letos bude dokreslovat vánoční atmosféru pod stromečkem – ten sádrový po babičce, kde je již několik figurek rozbito, papírový, který jste vyráběli s dětmi v době jejich uměleckého rozmachu, anebo snad ten dřevěný, kterému jste neodolali předloni na vánočních trzích? Podobný problém každoročně řeší spousta kostelů, byť se náhodnému návštěvníku může zdát, že příslušný kostel disponuje pouze jediným – právě vystaveným betlémem, opak je pravdou. V mnoha kostelích totiž existují hned dvě či dokonce i tři sady postaviček a jejich výběr bývá zpravidla provázen velkými emocemi. Tisíckráte namátkou vyzpovídalo farní společenství v kostele sv. Prokopa v Českých Budějovicích, kde mají tři možné varianty Betlémů. Katechetka Jana však uvedla, že ve skutečnosti se vybírá pouze mezi dvěma sadami, neboť ta třetí – historicky nejcennější – je bohužel značně poškozená. Betlém pochází z počátku 19. století a do Panny Marie se bohužel pustili červotoči, sv. Josef má uhnilou ruku a Tři Králové narušené koruny. Nejlépe je na tom ten černý. Každoročně bojujeme za restauraci, která by však vyšla na nemalé finanční prostředky a pokaždé rozhodne to, že máme ještě dvě jiné, celkem zachovalé, sady,“ vysvětluje obtížnou situaci katechetka. Člen farní rady, pan Jiří, poté popsal praktiky na pozadí volby betlémské sady pro příslušný rok: „Každý rok o slavnosti Krista Krále se po mši svaté sejde farní rada a hlasujeme o tom, který Betlém bude letošní Vánoce v našem kostele vystaven. Bohužel hlasování předcházejí nekalé zákulisní praktiky, kdy je většinou preferovaný Betlém postrkován na úložném místě dopředu a figurky jsou již naleštěny. Několikrát se stalo, že v případě zvolení Betlému, který nebyl prosazován většinou, jsme později tuto příslušnou sadu nemohli najít a museli jsme opět vystavit ten, který byl v našem kostele vystavován v minulých deseti letech,“ stěžuje si Jiří.
Smířlivě se se situací ohledně Betlémů vypořádali u Salesiánů. „Každoročně jsme se v mnoha komunitách potýkali s problémy ohledně instalace Betlémů, které nezřídka doprovázely bouřlivé diskuze a vyjednávání. V některých farnostech jsme dokonce museli zasáhnout a stanovit jakýsi pořádek, v jakých letech budou které sady Betlému vystavovány,“ kroutí hlavou salesiánský provinciál Petr Vaculík, který jedním dechem dodává: „Tomu by však od letošního roku měl být konec. Sjednotili jsme přístup ohledně Betlémů tak, že v každé komunitě bude Betlém stejný. Jelikož jsme pořizovali Betlémy úplně nové, chtěli jsme, aby byly méně tradiční a více odrážely ducha dnešní doby, neboť někteří mladí již výjevům od jesliček přestávali rozumět. Nakonec jsme se po vzoru našich amerických bratří rozhodli pro toto minimalistické znázornění, jež neobsahuje příliš mnoho postav, takže nehrozí zahlcení ovčím stádem, pastýři a prostým lidem tak, že by nebylo poznat „kdo je kdo“, zároveň však vkusně a srozumitelně předává poselství pro dnešní svět.“ Solární panely na střeše i kráva, která je krmena výhradně ekologickým krmivem, jsou přesně to, co jsem měl na mysli, když jsem psal svoji poslední knihu, Tváří v tvář zemi“, schvaluje nový Betlém i známý environmentalistický farář, Marek Vácha.

home-hero_1024x1024

https://www.modernnativity.com/products/modern-nativity-set

6 komentářů: „Výstavy betlémů v kostelích doprovází spory

 • Pravý předvánoční a vážný problém!!!

  Reagovat
 • Co v betlémě dělá model toho nemožného holiče Špilara?

  Reagovat
 • V inovovaných betlémech bývá dnes známá figurka budiše (to je ten, který budí ostatní pastýře, aby též slyšeli andělský zpěv) nahrazována vzhledem k nutnosti gendrové vyváženosti figurkou babiše (mužské obdoby babice – porodní báby, tedy porodního dědka). Snaha je to sice bohulibá, ale bojím se, že daňoví poplatníci budou namítat, že budou do kasičky s děkujícím andělíčkem muset dávat zas víc mincí, aby andělíček pokýval hlavou, a budou namítat, že vše chtějí zachovat postaru.
  .

  Reagovat
 • Zjišťoval se již nějak předběžný zájem o tyto betlémy ve farnostech v celé ČR? Jistě by stálo za to spojit síly a zdravý rozum a nějak objednat hromadně, aby se ušetřilo na poštovném. A pak jen takový dotaz, proč zrovna Josef nemá žádnou obuv?

  Reagovat
 • Josef obuv nemá, asi má zase jiné přidané hodnoty, je to člověk s eko-přívětivým myšlením. Vždyť co by tomu řekli svatojánští broučci, spěchajíce do Betléma nechat si pořídit selfie s Děťátkem, kdyby je byl tento svatý Josef jsa případně opatřen opánky, nějakým nedopatřením zašláp? To by bylo nadělení, považte. Přímluva Panny Marie, matky onoho Děťátka, kéž nás provází adventem, tedy dobou, po kterou je možno nechat si na 3 D tiskárně tento unikátní figurální výjev vytisknout. Poezii Vánoc zdar!!!

  Reagovat
 • A vůbec, ono to tradiční ztvárnění Betléma je už hodně zastaralé. pořád znázorňujeme příběh v kulisách starověku.
  Společnost se přece vyvíjí a Betlém stagnuje.

  Co to může dnešnímu člověku říct?

  Proč nevyjádřit Betlém dnešními prostředky, dění v něm výrazy dneška … pochopitelnými dnešnímu člověku?

  Toto mě napadlo při pouti do Svaté země.

  Ježíšek rodící se v kulisách odpadků vyhazovaných Araby z oken. Sklání se nad ním Maria jako rodič 1 a Josefka jako rodič 2. Dopravní zácpa místo stáda ovcí, andělé v neprůstřelných vestách s útočnými puškami M 16. Pasáci …

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *