Zpravodajství

Piťhovo kázání věnuje arcibiskupství stoleté republice

Cyklem občansky zaměřených kázání chce pražské arcibiskupství přispět k nadcházejícím oslavám stého výročí vzniku republiky. Kněžím los určil některý dokument z veřejného života. „Jako první, kupodivu téměř bez povšimnutí, kázal pan kardinál Dominik Duka na svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi k zákonu o majetkovém vypořádání státu s církvemi a náboženskými společnostmi. Větší pozornost získalo až vystoupení pana profesora Petra Piťhy v katedrále o Istanbulské úmluvě,“ konstatuje mluvčí arcibiskupství Stanislav Zeman. Podle něj kněží s odkazem na vylosovaný text dostali i doporučení, aby se zaměřili na hodnotu obrany vlasti, povahu sedláků hájících grunt, nepřijatelnou nadvládu totalitních sil a na památku těch, kteří obětovali svůj život v nápravně-výchovných táborech vyhlazovacího typu. Vybraná kázání se mají prezentovat na sociálních sítích, aby podchytila zájem širší veřejnosti, uvedl Zeman.
Kardinál Duka uvedl, že oceňuje angažovanost kněží, kteří k zadanému úkolu přistoupili tvůrčím způsobem. „Někteří jedinci se ozvali s obavou, že nebudou mít čas vylosovaný dokument nastudovat, ale ujistil jsem je, že není nutná detailní znalost a postačí vystihnout ducha toho textu pro dnešní dobu. Také jsem zdůraznil, že ti, kteří se nechtějí vzdát promluvy založené na textech Písma, mají možnost uvedenou problematiku postavit na biblické zkušenosti, pokud je vztáhnou k výročí republiky,“ sdělil pražský arcibiskup.
Této možnosti využila akademická farnost Nejsvětějšího Salvátora. „Původně se zdálo, že exekuční legislativa bude těžko uchopitelná, ale nakonec jsme vytvořili celý cyklus o vině, dluhu a jeho vymáhání včetně působivé výtvarně-dramatické intervence. Doufáme, že nás arcibiskupství zařadí mezi vybrané projekty pro sociální sítě,“ řekl tamní farní vikář Petr Vacík. Pozitivní zkušenost má i salesián Ladislav Heryán: „Kázat o disciplinárním řádu Fotbalové asociace ČR u Misionářek lásky mi ze začátku přišlo divné, ale když jsem našel jistou paralelu u blahoslavenství z horského kázání, rozplakal se i bezdomovec Jirka, který prý býval ligovým fotbalistou,“ popsal Heryán svou zkušenost.
Méně nadšený byl farník z Kolína Ladislav Novák. „V neděli jsem se těšil, že po biblických čteních uslyším, jak to je s těmi rozlukami a vůbec pozicí ženy v rodině, ale místo toho pan farář kázal o daních. Měl jsem navíc pocit, že v tom není úplně zběhlý. Ani po mši mi k tomu evangeliu nic neřekl, mám si to prý přečíst v Katolickém týdeníku.“ Také promluva o Statutu Národního muzea v podání španělských augustiniánů v klášteře svatého Tomáše vyzněla podle přítomných rozpačitě.
Podle kardinála Duky to jsou jen drobné obtíže, které nesnižují celkový úspěch projektu. „Dokonce uvažujeme, že bychom autory kázání s největším ohlasem nějak ocenili. Zatím to vypadá na jasného vítěze, ale do 28. října ještě může někdo další překvapit,“ uvedl s tím, že dosud například nezazněla promluva inspirovaná slibem prezidenta republiky nebo Strategií Evropské unie v boji proti dezinformacím. Ani trestní oznámení podané na Petra Piťhu nepokládá za problém. „Alespoň je patrné, že posledních sto let je také dobou, kdy naši kněží – společně s oněmi sedláky – byli odsuzováni pro své občanské postoje,“ uzavřel kardinál Duka.

 

176 komentářů: „Piťhovo kázání věnuje arcibiskupství stoleté republice

 • Fajn. Věnujeme-li kázání Mons. Piťhy stoleté republice, která už 25 let neexistuje, věřím, že si naše církev najde i něco, čím v roce 2026 pomůže oslavit 500 let monarchie!

  Reagovat
   • „Rozděl a PANUJ!“ … Jinými slovy: Text říká
    „Prof. Piťha mluví za ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ“
    ________________
    Augiášův chlév.

    Reagovat
  • Což právě je podstatou té věty: „Vy jste služebníkem Krista, ne Kristus služebníkem vaším.“ s níž se DODNES jistí lidé EVIDENTNĚ nesmířili. …
   ___________________

   Reagovat
 • Mimo tento článek: Bylo by dobré, kdyby si někteří přečetli celkem obsáhlé vyjádření P. Jůzy ohledně závěru diskuse k předešlému článku – nebylo by dobré to přehlédnout. Celkem k tomu není co dodat, ti „chytřejší“, „ještě chytřejší“ a „nejchytřejší“ mohou ve svém nitru přemýšlet, co a jak, ale vyjadřovat se k tomu dále bych považoval za kontraproduktivní.
  Tady dále mi trochu uniká jádro problému – proč vlastně kázání P. Piťhy vyvolalo takové reakce.

  Reagovat
  • Proč vlastně kázání P. Piťhy vyvolalo takové reakce? Protože to konečně bylo o něčem, ukázalo na jádro problému. V květnu byl sice vydán Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy, který prakticky lidem, kteří nejsou zasvěceni do problému, nic neřekl. Jednalo se o frázovité sdělení, že máme být připravení a ostražití, ale většina lidí, zvláště těch starších, stejně neví o co jde. Zdá se, že ani řadoví kněží se do této problematiky nechtějí pouštět, a už ne vůbec, jako na Slovensku třeba O. Kuffa https://www.youtube.com/watch?v=tswrnm96cIk
   Potěšilo mě, že např. v diskuzi k tomuto tématu na serveru iDnes bylo nejvíce kladně hodnocených názorů, které se staví za Mons. Piťhu. Vypadá to tak, že se neomarxistickým (ne)ziskovkám přes jejich úsilí ještě lidem nepodařilo vymýt mozky!

   Reagovat
   • Hmmmm… Řečnickou otázku jsem formuloval špatně. Myslel jsem to jako malé pozastavení nad tím, že ve zdejším článku Felixe nejsou negativní reakce na kázání P. Piťhy reflektovány, přitom to bylo skutečně Kázání… Ano, i já za ním plně stojím a pokud to bude někde jen trochu možné, tak P. Piťhu podpořím. Tady je totiž příležitost, aby se jednotlivé názorové proudy v naší církvi a církevní hierarchii odhalily v plné parádě a nahotě. A ta žaloba na P. Piťhu – to je přeci naprosto „geniální“ tah, co se blbosti protistrany týče! Nic horšího pro sebe ty „dámy“ nemohly vymyslet. Ale dobře jim tak! I kdyby měl P. Piťha jakési „problémy“ (nad které může být absolutně povznesen), tak myslím (a pevně věřím, že se tak stane), že dostanou co proto. Kdyby ne jinak, tak morálně zcela jistě…

    Reagovat
    • Česká ženská lobby je organizace, jejímž cílem je zejména zajistit profesní uplatnění stovkám studentek i studentů gender studies, o jejich expertní zaměření není k jejich velké lítosti a rozhořčení ve společnosti žádný zájem. Snaží se proto vytvořit systém genderových auditů, do kterého by se povinně zapojily nejdříve státní a potom i soukromé organizace a firmy. Žalobou katolického kněze za kázání dosáhly genderové aktivistky úspěšně nové dno. I když finančně jsou na tom dobře. Podle výroční zprávy neziskovka, která má příjmy 2.758.000,- Kč, z toho výdaje na osobní náklady 2.000.000,- Peníze dostává od: EU, Evropský sociální fond, operační program Zaměstnanost, Program Úřadu vlády ČR – podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů 🙁

     Reagovat
     • Žaloba je naprostá kravina. Ty ženský nestojí za naši pozornost. Ale proč Piťha věští konec světa? Co mu kdo o „Istanbulu“ navykládal? To jsou otázky, které by měla církev řešit …

      Reagovat
      • Podle znalostí, které k tomu mám, je Istanbulská dohoda zákeřná v detailech. Už delší dobu upozorňuje O. Kuffa, že se jedná o džus, který je z 95% dobrý a kvalitní, ale ve kterém je však prudký jed. O. Piťha ve své přednášce z Prostějova uvádí, že z Istanbulské úmluvy nevyčteme, co všechno přináší, protože je to řečeno až v obsáhlé důvodové zprávě, kterou běžný člověk nebude číst.
       http://www.chalankova.cz/2018/09/23/migrace-neni-legrace-ale-problem-a-predvolebni-tema-prednaska-na-senatorskem-mitinku-mudr-j-chalankove-prostejov-18-9-2018
       Takže výhodu má ten, kdo umí číst a přečte si všechno, to tento trojský kůň genderismu přináší. 🙂

       Reagovat
       • Už s textu se vyčte, že se signatářské státy zavazují financovat a podrobit se feministickogenderovým neziskovkám.

        Reagovat
       • Zřejmě ne každý u nás umí číst. Ovšem že mezi takové lidi patří i VŠ pedagog a prezident české KA, to je nářez! 🙁 „Kázání Petra Piťhy je skutečně skandální a fakt, že bylo proneseno v katedrále a navíc v den velké církevní i státní slavnosti, znamená, že tento skandál, opravdu ‚veřejné pohoršení‘, nelze jen tiše přejít a ‚zamést pod koberec‘, jak se v církvi bohužel dlouho se skandály zacházelo,“ sdělil teolog, vysokoškolský pedagog a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík.“
        Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/homosexualove-budou-vladnout-tenhle-skandal-nelze-prejit-kritizuje-projev-kneze-halik.A181012_094059_ln_domov_jho

        Reagovat
        • Magdo, co čekáš od člověka, který v roce 1972 napsal „odbornou práci“, a to „Křesťanství jako utopie“, za níž byl oceněn Ústavem ateismu? Co čekáš od člověka, který byl zástupcem úsekového důvěrníka ROH a členem komise ZV ROH pro socialistickou soutěž a který soutěžil i titul Brigáda socialistické práce? Co čekáš od člověka, který hlásá bludy, že islám je mírumilovné náboženství? Nehledě na to, že kolem jeho osoby panují nejasnosti se získáním akademického titulu….
         Já se obávám, že pokud on a jemu podobní se dostanou do čela církve, bude to katastrofa. Bohužel NWOO proniká i do církve.
         https://cirkev.wordpress.com/2013/06/11/stvanice/

         Reagovat
         • Ježkovy voči – já od něj nic nečekám!!!! Jen odkazuji, že uvnitř samotné církve se nacházejí vlivní lidé, kteří jdou proti křesťanským hodnotám!!!
          Co se týče toho odkazu – Halík je fanatik ultraliberální a Stodola je fanatik ultrakonzervativní. Znechutit naši církev běžnému občanovi dokážou svými názory oba stejně. Je důležité, aby v čele církve byli rozumní lidé, jako je například náš pan kardinál!!!🙂 Protože pokud by se do jejího čela dostali ať fanatici typu Halíka, či fanatici typu Stodoly, dopadlo by to hoodně špatně. 🙁

          Reagovat
          • Na Halíkovi není nic fanatického. Pokud říká, že Piťhova rétorika poškozuje obraz církve u veřejnosti, tak má samozřejmě pravdu.

          • Já si naopak nemyslím, že by Halík byl tím pravým reprezentantem církve u nás (a to bez ohledu na tituly a ocenění – či možná právě proto…). O těch skutečných současných našich reprezentantech církve ve smyslu APOŠTOLSKÉM většinou zatím nevíme (bohužel)…

          • pro Karla: pokud někdo poškozuje obraz církve, pal to není Piťha, který káže v souladu s církevním učením, nýbrž Halík, který káže v jeho rozporu.

           pro Radka: nic o tom, že by byl Halík pravým reprezentatem církve – navzdory jeho titulům a oceněním, fakt nepíšu.

          • Magdo, abych pravdu řekl, pana Stodoly neznám. Já nikoho nechci posuzovat podle jména, já posuzuji pouze názory a argumenty, a v oblasti genderismu je mi jeho názor daleko bližší, než názor Halíka.
           Docela rozumím tomu, že v církvi jsou názory ultraliberální a ultrakonzervativní. V poslední době si však všímám toho, že liberální proud není ani tak liberální, jako spíše neomarxistický. Stále více těch, kteří hlásají liberalismus – tedy svobodu – by nejraději některé názory zakázali a prosazovali jen svou jedinou a správnou pravdu.

          • Dobrý den,

           už jste si prosím přečetla tu knížku?
           Kdo je podle Vás ze známých osobností tím, kdo ctí církevní učení a je řekněme s nadhledem reprezentantem „středu“ ?

           Děkuji za odpovědi.

       • Vidím, že s otcem Piťhou je to fakt na pováženou. Smotat feminismus, genderismu a islámský extremismus a říct, že to může za demografický pokles … Ach jo.
        Zopakuju to znovu: pro mě jsou reálné problémy potraty, euthanasie, rozpad traniční rodiny z důvodu rozvodů a rození dětí mimo manželství. Ostatní věci jsou střelby mimo cíl. Pokud bych chtěl být jízlivý, tak se zeptám: kolik se u nás rozpadlo rodin z toho důvodu, že si otec řekl, že je vlastně transgender?

        Reagovat
        • Co není, bude… 🙁
         Vidím to na studentech – začíná to už „jen“ tím, že mají možnost při hledání vlastní sexuální identity experimentovat. Kdo to někdy nezkusil s jedincem stejného pohlaví, tak prostě není „in“ a je „dvojka“. Stejně tak jako ton, kdo na nějakém „pořádném“ mejdanu nezkusil smíšený „grupáč“. Ano, primární příčinu je třeba jistě hledat v krizi rodiny jako takové. Jenže genderismus to neřeší, ba právě naopak! Možná tedy, že genderismus není příčinou, ale rozhodně není a nebude řešením!!

         Reagovat
        • Koukám – ač mlád, zasekl jste se někdy před 50 lety! Reálným problémem jsou pro vás potraty? Tak to jste fakt hodně mimo. V současnosti je prováděno nejméně potratů od od doby, kdy se začaly statisticky sledovat. Před takovými 100 lety bylo prováděno mnohonásobně více potratů než dnes. V každém městě i vsi byla andělíčkářka. A nóbl smetánka, která sedala v kostele v prvních lavicích, k nim vozila svoje dcery i mladé hospodyně. Euthanasie – to není propagované téma! Rození dětí mimo manželství – to jde ruku v ruce s genderismem – jak píšu níže – a z toho pramení rozpad tradiční rodiny!

         Reagovat
         • Jistě, nemá cenu si idealizovat minulost, ale pochybuji, že to máte dobře spočítané. A před sto lety se na umělé potraty přece jen hledělo jako na kriminální čin, ne jako dnes. A stále je to o dva až tři řády více obětí než od nějaké té bomby v metru nebo na stadionu. Ale umělé potraty, rozvody a vůbec rozvrat rodinného života a plození a rození dětí mimo manželství přímo s feminismem a genderismem souvisí, tzv. euthanasie trochu méně, islám je spíš nebezpečí z úplně opačné strany.

          Reagovat
          • To ,že se na potraty pohlíželo jako na kriminální čin, nemění nic na faktu, že jich bylo mnohonásobně víc než dnes, ani na tom, že nesouvisí ani s feminismem ani s genderismem. Jsou staré jako lidstvo samo. Stejně, jako dnes jde pokrytecky omlouvat bomby v metru či na stadionu tím, že potratů je o tři řády více, tak šlo tehdy „omluvit“ 140000 padlých českých vojáků za 1.svět. války. Přesto tak tehdy nikdo nečinil…….NAŠTĚSTÍ.;

          • Magdo, odhalila byste více ta Vaše čísla, aby se jim trochu dalo věřit, kdo to počítal, jak to počítal, nebo z čeho vycházíte?

          • A s feminismem potraty evidentně souvisí tím, že viditelnější proud feminismu presentuje umělé potraty jako jakési ženské právo, s feminismem i genderismem tím, že oboje odvádí od normálního rodinného života a od normálního pohledu na rodinný život, tedy jak odvádí od normálního přijetí zplozeného potomstva, i maří normální zázemí pro přijetí a výchovu zplozeného potomstva. To je věc elementární logiky, nějaké studie a průzkumy k tomu ani nejsou potřeba.

    • Dobrý den,
     domnívám se, že kázání P.Piťhy nemělo co dělat při mši sv. protože na apokalyptické strašení žádný veřící není zvědav. Příspěvek P.Piťhy mohl být, samozřejmě v rámci demokratických principů o názorové svobodě, prezentován na k tomuto účelu směřované přednášce. Nicméně určitě ne v katedrále a při slavnostní Svatováclavské mši sv. Určitě cíl P.Piťhy byl přínosný a pravděpodobně sledoval za cíl zachování klasického modelu křesťanské rodiny. Nicméně pro tento účel probíhala v kostelích rozsáhlá petiční akce právě na ochranu klasických rodin. Takže veřící jsou v této problematice informování. Jinak nechápu, co mělo toto kázání za cíl. V tomto směru respektuji a schvaluji názor Prof. Halíka a pana Biskupa Malého. Opravdu apokalyptické strašení velmi znepokojilo i některé veřící kteří následně odešli z bohoslužby. Kdybych tam byl, tak bych pravděpodobně odešel také, ač jsem to v životě neudělal a ani by mě to za normálních okolností nikdy nenapadlo. Navíc toto kázání vložilo mezi věřící názorový klín a emoce, takže v Čechách, zejména konzumní ateistická společnost, se jistě „zaradovala“, že věřící jsou v názorech nejednotní. A to přece by nemělo nastat !! Člověk se ve svém životě snaží žít podle křesťanských hodnot a v tomto duchu se snaží jít přikladem ostatním bližním. A toto kázání mohu hodnotit jako „facku“, protože toto kázání staví veškeré snahy nás „obyčejných“ věřících “ na hlavu“. Kázání a mše sv. má za každých okolností věřící posílit a dát novou naději v křesťanském snažení každého z nás. A jak toto kázání s tímto koresponduje ? Nějaké apokalyptické představy o homosexuálech že nám budou vládnou apod. ? Kde je tedy náš Bůh, který zásadní ohrožení církve a křesťanských rodin nedopustí ??!! Mons.P.Piťhy si velice vážím zejména pro velké zásluhy v dřívějších dobách. Toto kázání tedy beru spíše jako „úlet“ P.Piťhy i v souvislosti s jeho stářím a určitým pesimismem kterého nabyl pod tlakem konzumní a ateistické společnosti která je, bohužel, všude okolo nás.

     Reagovat
  • Proč vyvolalo takové reakce je myslím zřejmé: bylo úplně mimo. Nejprve si vytvořím falešný cíl a pak na něj s plnou silou zaútočím je nástroj demagoggů, ale ne postoj, který by měl zaznívat z kazatelny …

   Reagovat
   • Trestním oznámením demonstrovaly, že to není falešný cíl.

    Reagovat
    • Ano. A nadmíru „geniálním“ způsobem projevily svoji blbost. Za to jim tleskám a volám „skvělé!!“ S takovými „stratégy“ nelze zvítězit ani ve vesnické bitvě kluků z Horní Dolní proti Dolní Horní! 😀

     Reagovat
   • „Poslední bitva mezi Pánem a královstvím ďábla bude svedena na poli manželství a rodiny.“ To řekla sestra Lucie, strážkyně třetího tajemství zjevení P. Marie ve Fatimě. Je o tom i krásný film Fatima-poslední tajemství, který odvysílala i TV Noe https://vimeo.com/263570827
    Je to právě genderismus, který ohrožuje tradiční rodinu a s tímto neomarxistickým experimentem je třeba bojovat. Mons. Piťha má moji plnou podporu!!!

    Reagovat
    • Bratře, rád bych tvou pozornost obrátil do reálného světa: tradiční rodinu v naší vlasti ohrožuje, že se rozvádí neuvěřitelně mnoho manželství a 49% dětí se rodí mimo manželství. To jsou strašná, přímo katastrofická čísla! A původně věřící rozpadlý pár vychovává děti, pro které je tato situace „normální“. To je zhouba naší společnosti, ne debaty na téma gender …

     Reagovat
     • Znovu: je genderismus řešením této situace? Možná ale skutečně není příčinou. Pak se ale ptejme, kde ta příčina je. Můžeme hledat ve všeobecně pokřivené hierarchii hodnot u každého jednoho jedince… Můžeme hledat ve vůči tradiční rodině (A)sociální politice vlád a mocných většiny vyspělých států. Můžeme hledat v nepřijatelně vysokých nárocích na takzvanou „kvalitu života“ prakticky u každého z nás. Ano, to všechno je pravda. Leč právě genderismus bych chápal jako další olbřímí problém, který sice nemusí být příčinou, ale reálně může být hřebíčkem do rakve.
      Vzato široce: Nemám nic proti homosexuálům. Svým způsobem s nimi naopak cítím a chápu jejich velmi nelehký úděl v tom smyslu, že jsem dalek toho, abych je odsoudil k nedobrovolnému doživotnímu celibátu. Ale vzato z úhlu pohledu dítěte – je přijatelné, aby homosexuální pár plnohodnotně nahradil heterosexuální biologické rodiče? Je argument ve smyslu, že lepší je homosexuální milující pár než neosobní dětský domov, relevantní poměrům a situaci? Nechci na tuto otázku odpověď, ale dávám ji k úvaze.
      A jak už jsem napsal – problém vidím i v liberalizaci sexu. Když se dospívající jinoch potěší masturbací nad přiměřeně „únosným“ pornem, asi bych ho dnes netrestal bičováním. Ale jak vidím na studentech – liberalizace sexu je vede k pokušení experimentovat v této oblasti, a to někdy dost nezdravě. Vím o tom své, otevřeně s nimi někdy o tom diskutuji – bez zdviženého prstu a kárání, to nemá smysl. Spíš při tom přemýšlím, co s tím… Protože ty děti si tím skutečně dost zásadním způsobem mohou pokazit život… Gender považuji za produkt mimo jiné i těchto experimentů…

      Reagovat
      • Radku, z Vašich komentářů je vidět, že o životě fakt hooodně víte, že žijete v reálném světě, ne mimo realitu……

       Reagovat
      • Ale tak, trochu velkorysosti …. když si homosexuálové zplodí potomky, ať si je také vychovávají!
       Ani já, ani Vy si to nemůžeme dovolit, ale přiměřeně únosné bičování bych snad nezavrhoval.

       Reagovat
      • Radku, díky, prakticky jsi odpověděl i za mně

       Reagovat
     • Milý bratře, ono to jde ruku v ruce. Proč se 49% dětí rodí mimo manželství??? Protože i mnoha mužům ono „gender“ vyhovuje!!! Právě to je jim oporou v jejich argumentech, které jsou: „nejsme žádní zpátečníci, nejseš přece nějaká slepice či nedejbože křesťanka (ty mají ty děsně staromodní názory, že děti až po svatbě) – žijeme přece v 21stol. a ne ve středověku. Děti přece můžeme mít i bez svatby, na co svatba, k čemu potřebuješ papír?
      Ve skutečnosti ho nepotřebují oni, protože je mnohem jednodušší sbalit kufr a odstěhovat se k jiné.
      To, že u nás ještě není gender v takové šíři, jako v jiných státech neznamená, že za pár let nebude: https://zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=508618
      V r. 1936 byly také bagatelizovány projevy nacismu v Německu, a kdo před nimi u nás varoval, byl vysmíván. stejně tak byli vysmíváni ti, kdo včas varovali před projevy komunismu…..a dnes jsou vymívání ti, kdo varují před projevy genderismu a multikultiralismu…..

      Reagovat
     • Milý bratře, registrované partnerství, Istanbulská úmluva a další podobné vynálezy jsou důsledkem toho, že rodina už dávno silně ohrožena je. Rozvody to začalo, (nejen) istanbulská úmluva se ji chystá dorazit.
      Rodina je dnes něco jako člověk na stoličce s oprátkou na krku a tydlety vynálezy se tu stoličku chystají podrazit. Nezapomeňte, že zákon je velký učitel.

      Reagovat
 • Je dobré nyní nechat tuto směs nedlouhý čas poněkud vykypět – to, aby se stěžejní protagonisté naplno projevili a aby bylo jasné, kdo je kdo. Právě nyní je nutné mít oči k vidění a uši k slyšení. Dík za odkaz na petici…

  Reagovat
 • Stoleté republice má být na Pražském hradě věnováno i ocenění státním vyznamenáním zpěváka a hudebníka Michala Davida, který opět otevřel otázku, jestli konečně nenastal čas změnit českou státní hymnu. „Myslím, že moje „Poupata“ by byla díky svému optimismu, zaměření na budoucnost, podporou společenského růstu a svěžímu pochodovému rytmu pro účely státní hymny mnohem vhodnější než starý, melancholický a nerytmický popěvek plný existenciální nejistoty, navíc od dnes už lidem skoro neznámého skladatele, který se na rozdíl ode mne o náš stát nijak nezasloužil.“

  Reagovat
 • Taková drobná poznámka: Tisíckráte čtu někdy na webu, někdy přes facebook. Je neuvěřitlené, jak se diskuse tady a na fcb obrovsky liší. Asi je to tím, že tady je anonymní. Nebo proto, že důchodci facebook nemají?

  Reagovat
  • Xichtokniha mi nesmí do baráku. To, co mám, mně, dědkovi stačí! 😀

   Reagovat
   • Uáááá, teď nám to tady mladík nandal, jdu se vrátit do hrobu.

    Reagovat
    • Já se svým věkem problém nemám. Přijímám jej tak, jak to je, a to se všemi zápory, ale i klady! Právě při dnešním obědě se mi totálně rozpadl zubní můstek vlevo dole. No a? Mám brečet? Tak holt budu pár dní o měkčí stravě, však ono se leccos najde… Mám strašně legrační zubařku – spolužačku z gymplu. Umí opravdu krásně tišit bolest: „Hele, zajedu hodně hluboko, nejspíš vletím do pulpy a zabolí to. Kdyby to bylo moc, tak řvi, ale necukej sebou, tyhle vrtáčky se lámou…“ A neskutečné hlášky má „můj“ urolog, když jdu na kontrolu. Ale to tu rozebírat nebudu… 😀 😀

     Reagovat
     • Já taky ne. A ani moje děti ne. S dcerami jsme v podstatě kamarádky, mají stejně tradiční názory na rodinu a život jako já – našly si manžele ze stejně zaměřených rodin jako je naše (od nich ale vím, jak to dnes mezi mladými chodí, a jak těžké to mladé ženy mají ). A syn – informatik – ten je nadšený z toho, kolik ovládám účetních programů, s radostí mne seznamuje s různými vychytávkami a novinkami, a je rád, že já ho na oplátku seznamuji s tím, jak fungují daně a kolik jak moc jich je (a to se nestačí divit). Takže rýpáníčko ohledně důchodců a facebooku (kde profil ostatně mám) mne dokáží fakt rozesmát. 😀 😀

      Reagovat
  • Jsem proti vítání občánků jako pseudonáhradě svatého křtu, jsem proti facebooku jako pseudonáhradě svaté zpovědi.

   Reagovat
 • Felixi, díky za objasnění 🙂
  Už se ale méně ví, že si šiky katolických věřících vylosovaly také názorové postoje k vylosovaným tématům a teď je bez argumentů a znalosti problému všude prezentují. Sám jsem zvědav, jak se tahle šifrovačka vyvine 🙂

  Reagovat
 • Já Piťhu chápu, jeho všeobecnou obavu z rozkladu hodnot, z ohrožení, jako je radikální islám, z „džendristek“, které vylévají vaničku i s dítětem …
  Chápu staršího muže, který to vše smíchá dohromady a dopustí se nepřesností i zmatku.

  Chápu i Tomáše Halíka, přesného, znalého, hloubajícího akademika a jeho kritiku.

  Chápu Magdu, Radka, Kamenáče … ty všechny pravdy a argumenty.

  Chápu oběti zlomených prstů, chápu lamače prstů, chápu i jejich gestapo.

  Chápu i Felixe..

  Jen mě nechápe manželka.

  Reagovat
  • Ano. Pak si ale otevřeně dovoluji poděkovat za to, že „starší muž, který to vše smíchá dohromady a dopustí se nepřesností i zmatku“ vůbec existuje – a především pak za to, že se onen starší muž přes všechny tyto výhrady nebojí promluvit a nemlčí!
   Vzato všeobecně – kolik bludů, hereze a dalších blbostí musely vyslechnout zdi kteréhokoliv staršího kostela, který přežil staletí, a doufejme, že přežije i nás… Kněží jsou také „jen“ lidé. Onen „starší muž“ (třebas zmatkující) mi je mnohem milejší, pokud zazmatkuje v dobrém a ušlechtilém úmyslu, než otitulovaný a sofistikovaně vystupující „Woland“ (velmistr černé magie z Bulgakovova románu „Mistr a Markétka“), který za vlídnou tváří a maskou lidskosti ukrývá pravé a nefalšované zlo, jež hodlá prostřednictvím slov chrlit na prestižních platformách s úmyslem podřídit sobě samému i samotného Boha. (Samozřejmě, že se mu to nepodaří – ještě žádný zednář Boha neporazil a já doufám, že nejinak tomu bude i v budoucnosti). Mimochodem – tento Bulgakovovův román stojí za přečtení. Podobnost právě mezi Wolandem a jistými raději nejmenovanými osobami není čistě náhodná…
   Takže – díky za Prof. Piťhu…

   Reagovat
   • A díky Bohu i za důstojného pána Halíka, i když tentokrát „střelil vedle“.

    Reagovat
    • 😀 Že by už i on se blížil věku „zmatkujícího staršího muže“?? 😀

     Reagovat
  • Hilarie – já Tě chápu…..

   Mně nechápe – vlastní manžel….

   Reagovat
   • Pochopení mezi nejbližšími je někdy nejsložitější, to je fakt… I toto je nutno brát jako zkoušku nebo jeden z „křížů na bedrech“… nebo jako výzvu. Pak upřímně nelze přát nic jiného než úspěch v hledání cesty jednoho k druhému. Někdy ty nejnáročnější a nejsložitější cesty vedou k tomu nejkrásnějšímu vysněnému a pak i zaslouženému cíli… Hodně štěstí! 🙂

    Reagovat
 • Felixi,
  od včerejška jsem ještě nepřestala žasnout! To se ti teda povedlo! 😀
  Ne a ne zastavit smích, a jako správný astmatik sotva popadám dech a nejsem schopná slova – zatímco ostatní tady už každý vypsali nejméně dvě propisky, a někteří mají dokonce i pochopení, já to prostě nechápu a po tisící si opakuji: kam na to chodí?
  Dík!
  😀 😂🤣

  Reagovat
  • Lído, Felix zřejmě usoudil, že by bylo dobré, kdybychom se tu zase trochu poprali. No a teď jen číhá, potutelně se usmívá a říká si: Už se poprali?……Tak co, už se konečně poprali? 😀 😀 😀

   Reagovat
  • Já bych jenom dodala, že feminismus ve své původní podobě není ani škodlivý, ani bláznivý. To, co sï dnes říká „feminismus“, to je genderismus, a jsou to výplody chorých mozků – a to je velmi škodlivé, nejvíce to škodí všem normálním ženám.

   Reagovat
   • Přesně tak – na straně jedné bojují za dámské pisoáry, aby mohly potřebu vykonávat ve stoje jako muži a jakýkoliv projev obyčejné galantnosti a slušného chování muže vůči ženě jako takové hned kvalifikují a osočují jako sexuální harašení – na straně druhé mě osobně fascinuje, že vůbec žádná z nich nebije na poplach před reálně hrozící islamizací, kdy neprosadí nejen své dámské pisoáry, ale ani normální lidské ženské oblečení, jelikož se budou muset zahalovat do burek a jejich genderistické smýšlení je přivede nejspíš pod pořádnou knutu… Nebudou smět bez doprovodu manžela na ulici, nebudou smět řídit auto a o vzdělání si budou moci nechat jen zdát… A smysl pro humor? Občas je ho zde víc než dost…

    Reagovat
    • Radku, toto je rozpor, který nechápu. Na jedné straně prosazují feministky zákony, které jsou pro muslimy naprosto nemyslitelné, na straně druhé umetají islámu širokou cestu. Jejich počínání je pošetilé. Jako by nevěděly, že v islámu se stanou pouze majetkem muže, že jejich svědectví bude mít poloviční váhu, že budou muset chodit zahaleny v pytlích, že když budou znásilněny, mohou být „za odměnu“ kamenovány, že se budou muset podrobit obřízce a další „fajnovky“ tohoto zrůdného náboženství. 🙁

     Reagovat
 • Místopředseda italské vlády Salvini naplňuje slib, který vyslovil s růžencem v ruce na střeše katedrály v Miláně, pod soškou Panny Marie: „Chránit italskou křesťanskou identitu.“
  Při tomto aktu se pomodlil i modlitbu růžence, přičemž v ruce držel růženec, který mu daroval kněz starající se o ženy prodávané na prostituci. Jedna z těchto žen vyrobila knězi růženec, který on daroval Salvinimu.
  Jako první krok zrušil jako ministr vnitra ve všech dokladech spadajících pod jeho resort, jako jsou občanské průkazy, rodné listy, genderově neutrální označení – rodič 1 a rodič 2, a nahradil je původním označením otec a matka.
  http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=italie-rusi-rodice-1-a-2-a-vraci-otce-a-matku&cisloclanku=2018100049

  Reagovat
  • Naprostý souhlas. Teď mě jen napadá, do jakých rozměrů až hodlá T. Halík ve své opozici vůči kardinálovi a jeho názorovým spojencům zajít a jaké zvolí prostředky. Může to být dost zajímavé. Pokud bude kardinál „bezbranný“, může to znamenat hodně – leč nic dobrého…

   Reagovat
   • Já si myslím, že bude důležité, jak se k tomu vyjádří další čeští a moravští biskupové. Mám tak trochu obavy, že někteří z nich snad neměli ze svého podpisu pod Společný list týkající se Instanbulské smlouvy nějakou velkou radost. Chtěl bych se mýlit. Možná, že se v dohledné době ukáže, kdo na čí straně opravdu stojí.
    A my ostatní se můžeme modlit:
    Anděl Páně a výzva ke společným modlitbám za nepřijetí Istanbulské úmluvy
    http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=andel-pane-a-vyzva-ke-spolecnym-modlitbam-za-neprijeti-istanbulske-umluvy&cisloclanku=2018100071

    Reagovat
    • Já mám za svého křestního patrona archanděla Michaela. Takže modlitby samozřejmě směřuji kromě Andělů strážných též k němu.
     Jak jsem již uvedl – v několika nejbližších dnech bude velmi nutné mít oči k vidění a uši k slyšení, aby bylo jasné, kdo je kdo. Tuším, že tato situace mnoho odhalí. (A číst nejen na „proruských webech“ typu PL, ale ve vyšší míře právě na těch „proevropských“ a „proamerických“ (nebo „progenderových“). Každá informace – byť mezi řádky – je nyní dobrá).

     Reagovat
     • Základním měřítkem pro novou společenskou normu bude „gender“ – subjekt se „sociálně vykonstruovanou rolí“, jinými slovy – homosexuál a jeho kumpáni v oboru „sociálního inženýrství“, kteří se stanou „novou hodnotou“ podléhající ochraně ze zákona. Újma způsobená „genderu“ se stane nejhorším zločinem vyžadujícím přísné potrestání. Pod zákaz tak či onak spadnou národní tradice, náboženství, duchovnost, normy morálky a čestnosti, tradiční role mužů a žen, rodinné hodnoty a zásady. Rodina ztratí svrchovanost a bude mít povinnost prokazovat, že v ní neexistuje žádný druh „násilí“ popsaný autory Istanbulské úmluvy. Tím se zničí ústavní zásada soukromého práva – presumpce neviny.

      Reagovat
      • Vypadá to, že jste strašlivým pesimistou a dejte si pozor, aby i vás někdo neudal za šíření poplašné zprávy – vždyť internet lze považovat za veřejné médium! Vaše vize je děsivá a pokud by se měla naplnit, zbývá důvodů k radosti moc málo.
       Na straně druhé je dobré být realistou a číhající nebezpečí (třebas může zatím vypadat jako latentní) nepodceňovat. Ďábel neustále posunuje hranice, a to často velmi nenápadně tak, že si to většina z nás buď neuvědomuje nebo nepřipouští.
       Pořád ale věřím, že naši přímluvci fungují a působí. A jak jsem již řekl – ještě žádný zednář v historii Boha neporazil a já jsem přesvědčen, že nejinak tomu bude i nyní. Penězi si lze koupit prakticky celý pozemský svět, Boha nikoliv – v tom to je. Ať se svými prašulemi udusí a pak ať se z nich třeba pos….. Bude jim to stejně k …….. (napsal bych to naplno, ale přeci jen i já chci ctít jisté meze ve vyjadřování – Bůh stejně dobře ví, co a jak si myslím…). 😀

       Reagovat
       • Já nejsem pesimista, já jsem realista. 🙂 Dovoluji si citovat z Istanbulské úmluvy:
        „Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů (můžeme zmínit například tradiční manželství a rodinu).“ Pokud například odmítnete své děti vychovávat v rámci absurdních principů GENDER-u, které Vám stanoví orgán GREVIO, případně jestliže odmítnete, aby Vaše dítě navštěvovalo perverzní sexuální výchovu, tak tím porušujete zákon. Také použití slov „otec“ a „matka“, budou postupem času označeny za stereotyp, který by měl být nahrazen neurčitými pojmy rodič „x“, rodič „y“. V mnoha zemích k podobné situaci došlo. Tohle je v malém kousku Lisabonská úmluva. Jsem přesvědčen, že církev dělá to co má. Varuje stejně jako varovala před nacismem a komunismem.
        A ještě odkaz na jeden zajímavý blog:
        Zastánci Istanbulské úmluvy lžou nebo jde jen o klamání veřejnosti?
        https://mika.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=683080

        Reagovat
 • VRAŤME EVROPĚ DUŠI! Nepřejeme si, aby náš život ovládaly ideologie.
  Webový portál Istanbulská úmluva chce sloužit Vám všem, kteří už jasně vidíte rozpor mezi názvem mezinárodní úmluvy a jejím skutečným obsahem a následky pro život nás všech. Poskytneme informace těm, kteří cosi zaslechli o Istanbulské úmluvě a chtějí si udělat vlastní závěry.
  Naším společným cílem pak bude přesvědčit politiky, aby nedali souhlas k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. S Vaší pomocí chceme ujistit členy Parlamentu, že odmítnutím Istanbulské úmluvy udělají neocenitelnou službu evropským zemím, jejichž politikové nebezpečí nerozpoznali nebo podcenili…
  http://www.istanbulskaumluva.cz

  Reagovat
  • Já bych tady k tomu všemu měla jednu takovou „technickou “ poznámku. O prázdninách proběhla podpisová akce na podporu manželství a rodiny. Bilance za naší farnosti naprosto žalostná. Ač pan farář upozorňoval, že podpisové archy jsou pod kůrem na stolku a je možno podepisovat, většina farníků procházela kolem otočená čelem na druhou stranu. Kdo podepsal, byly ženy-manželky-matky ve středním věku, z mužů 5 ve věku kolem 80. A takhle vždycky začínala každá totalita – „já nic, já muzikant, já se do ničeho nepletu…..“ Naše farnost je taková nevýjimečná, standardní. Takže si nedělám iluze, že to v jiných dopadlo lépe. Spíše třeba i hůře, protože náš pan farář byl zastáncem této petice. Nevím, jestli se dá nějak statisticky dohledat, kolik bylo nasbíráno v kostelích podpisů, ale zajímalo by mne to.

   Reagovat
 • Tak prý nějaká divoženka narušila kardinálovu mši v katedrále…
  … nomen omen: „Istanbulská úmluva“ – proč právě „Istanbulská“? Nebyl Cařihrad onehdy jednou z bašt islámu v Evropě? Skutečně se tohle zvěrstvo projednávalo v Cařihradu??
  Hloupá je jedna věc – Prof Piťhy se opět zastal Ovčáček. Fajn… Ale v kontextu veřejného mínění a renomé prezidenta a hradního mluvčího nevím, zda je právě toto nyní šťastné… Proč biskupové mlčí? Nejsou jednotní? V tom případě…. 🙁

  Reagovat
  • Novinky psaly, že prý to byla „aktivistka“ s trnovou korunou. Já pořád nechápu proč se levicovým extrémistkám říká aktivistky. Kdyby někdo podobným způsobem protestoval proti Halíkovi, určitě by byl novináři označen jako fašista, rasista, xenofob či pravicový extrémista.
   Pozitivnější zprávy přicházejí z Maďarska, kde vláda zrušila genderová studia. „Maďarská vláda je jasně přesvědčena, že lidé se rodí buď jako muži, nebo jako ženy. V životě si pak vedou podle svého uvážení co nejlépe, ale kromě toho maďarský stát nechce utrácet veřejné prostředky na vzdělávání v tomto oboru,“ sdělil šéf úřadu Maďarské vlády.
   A teď ještě něco k tomu genderismu u nás, kde jen o pozitivní diskriminaci či zpochybnění tradičních rodin (muž a žena), ale také o zpochybnění tradic. Folklórní tradice jsou pro mnohé regiony (např. pro jižní Moravu) velmi osobité a důležité. Přitom ve folklórních tradicích se setkáme téměř všude s pojímáním ryze mužských a ryze ženských rolí. Od svatebních obřadů (čepení), přes lidové písně až po např. velikonoční pomlázku. Právě velikonoční pomlázka by ve světle Istanbulské úmluvy již neměla být dále praktikována a stát by měl v souladu s ust. čl. 12 IÚ zajistit její „vymýcení“. Jako další příklady lze uvést písně Ěště som sa neoženil (kde muž týraný ženou se rozhodl bít ženu), Beskyde, Beskyde (kde bača říká, že si najde ženu, která mu bude prát), Cib, cib, cibulenka (kde dívka říká, že jí vychovávala matka a že ona se také stane matkou a bude vychovávat děti). Rovněž by neměla být zpívána píseň Jarka Nohavici V jednym dumku na Zarubku apod.
   http://www.istanbulskaumluva.cz/assets/pravni_a_jina_uskali_iu.pdf

   Reagovat
   • No – jestli mi někdo sáhne na folklórní festivaly ve Strážnici, Strání, Červeném Kostelci, Dolní Čermné…A myslím, že budu muset zřídit několik sofistikovaných úkrytů nejen pro současné dobové dokumenty, ale i pro sbírky lidových písní a tanců Sušila, Erbena a Martinovského, Roškovského a dalších – a to nejen v originální papírové podobě, ale všechno též naskenovat a nastrkat na více úložišť a rozmístit po republice. Něco se nastrká do ventilových komor varhan v Horní Dolní, Chechtavé Lhotě a Loprtičkách (ani místní varhaníci nebudou tušit, co mají v nástrojích), něco se rozstrká po bytech důvěryhodných osob, jinde na hřbitově koupím hrobové místo a místo uren, něco podle zásady „pod svícnem je tma“ jen tak strčím třeba do depozitáře školního archívu… a tak dále. Pak někde schovám závěť…
    Tyto nadčasové hodnoty mající vztah k naší národní a duchovní identitě se musejí zachovat všemi prostředky za každou cenu…

    Reagovat
   • Jen bych se chtěl zeptat – opravdu jste přesvědčen, že rozhodnutí vlády (napŕ. maďarskě) může změnit situaci?

    Reagovat
   • Jak se někdo může zastávat velikonoční pomlázky, to tedy nechápu.

    Reagovat
    • Ano, to je zvyk ještě z dob pohanských, to málokdo ví. Křesťanské Velikonoce by se měly obejít bez pomlázky, jenže tradice je tradice…
     Je to podobný paradox jako s Vánocemi – pro mnohé jde především o svátky konzumu a v lepším případě se zajde někam do kostela na „Rybovku“. Ta podstata jaksi uniká.
     S Velikonocemi je to podobné – pomlázka zastiňuje svátky Umučení a Vzkříšení.
     A teď ještě čekám, jak Helloween zatlačí do pozadí slavnost Všech Svatých a památku zesnulých…

     Reagovat
     • Pro většinu národa asi už zatlačil. Mám za to, že v běžných školách znají a slaví jen ten Helloween.

      Reagovat
    • Velikonoční pomlázka je lidový zvyk, který tu je po staletí. Její původ je od slova „pomladit.“ Moji rodiče mě učili (a já jsem tak učil své děti), že k pomlázce je třeba čerstvé vrbové proutí, kterým se žena jemně pošlehá tak, aby jí to nebolelo. A tak je tomu v oblastech s tradicí dodnes. Bohužel v jiných místech a u „zvláštních“ typů osob je tomu tak, že se žena nemladí, ale mlátí, že se k tomuto mlácení používají vařečky a další klacky, které jí bolí apod. Tyto lidi já nechápu.

     Reagovat
     • V našich končinách to funguje také tak. Vlastnoručně upletená pomlázka z vrbového proutí. Žádné mlácení, prostě symbolické pošlehání. Je to hezká tradice, při které jsme si užili i mnoho srandy. 🙂
      Že se bohužel v některých rodinách či místech tato tradice používá jako záminka pro mlácení – to ale není vina té tradice.

      Reagovat
 • Zaujalo mě, kterak prohlašovala mladá demonstrantka s trnovou korunou, že onu trnovou korunu nasadili (církev) homosexuálům.
  Říkám si, že by nebylo marné protestovat třeba v evropském parlamentu s trnovou korunou na hlavě a proklamovat, že ji homosexuálové nasadili heterosexuálům. Třeba už tím, že jich jsou 4 % ale řvou jako kdyby jich bylo 96% a reprodukce by byla možná pouze spojením muž – muž, žena – žena.

  Reagovat
  • Ale hlavně, aktivisté tohoto typu vždy protestují „pěkně v teplíčku“ tam, kde se homosexuálům žádné bezprávní neděje. Pokud by jim záleželo na těch homosexuálech, na kterých je pácháno bezpráví a násilí, pak by bylo na místě, aby protestovali třeba v Saudské Arábii, kde dle tamních zákonů homosexuály shazují se zavázanýma očima z výšky. Jenže tam by se jim dostalo úplně jiné pozornosti než tady – ani by nemrkli, a byli by o hlavičky kratší!

   Reagovat
   • Ano – jako ta divoženka, co s trnovou korunou „protestovala“ v katedrále. Kdyby tohle udělala třeba v Tunisu v mešitě, nevyšla by živá! Kdysi dávno, ještě za socíku, byl otec mého spolužáka ze základní školy pracovně v Tunisu, protože dělal do technologie zpracování ropy a byl tam vyslán ještě s partou dalších, aby jim tam „pomohli“ (tehdy to bylo vládní zadání). Prý hned první den měli problém, když jejich kolegyně neznalá poměrů vyšla na ulici v kraťasech. No, asi jen díky místní najaté ochrance to přežila a víckrát si to nedovolila… Takže si říkám – báby v pytlích v zemi, kde se stále ještě cítím jakžtakž doma (budou toto moci říci má vnoučata??), nechci!!

    Reagovat
    • Slušní lidé dostali v Brně za narušení divadelních prasáren pokutu 150 000,-Kč. Myslím, že tohle by tu šílenou BÚÚ za narušená mše mohlo vyléčit. Padni komu padni. 🙂

     Reagovat
     • To měla být analogie? Vy fakt nechápete, že hranice svobody projevu je narušení práv jiných?Ti moulové přestavení skutečně přerušili, byli agresivní. Tato slečna tam prostě klečela, samozřejmě, tím že nebyla slušně oděná, tak si oprávněně vyvedli. Pohoršení ano, přestupek ne.

      Reagovat
      • Svoboda projevu určitě meze musí mít … otázka je, kdo jak v Brně ty meze překročil …

       Reagovat
      • Panna Maria se od prosince 1919 až do února 1920 zjevila Jacintě ještě několikrát. Mezi jiným jí řekla i toto: „Více duší jde do pekla kvůli hříchům těla, než z jakéhokoli jiného důvodu.“
       Sestra Lucie, poslední žijící fatimská vizionářka řekla, že toto se týká především hříchů proti čistotě, nazývané také hříchy nečistoty. Důvodem tohoto tvrzení není to, že by hříchy proti čistotě byly nejzávažnějšími hříchy, ale protože jsou nejběžnějšími, a, jak i sestra Lucia konstatuje, „kvůli svědomí“, protože je méně pravděpodobné, že jich lidé budou litovat tak jako ostatní hříchy.
       Pokud někdo nevěřící píše, že přítomnost ženy klečící v podprsence s s trnovou korunou na hlavě v kostele je pohoršení, pak to pochopím. Pokud totéž píše katolík, pak uráží Pannu Marii.

       Reagovat
      • Samozřejmě! Jelikož jsem nějaký čas spolupracoval s brněnským režisérem Zbyňkem Srbou, tak atmosféru brněnských divadel trochu znám – jenže z doby těsně před a po listopadu. Jak znám TEHDEJŠÍ skutečnou ELITU (bez ironie!!!) brněnského divadelnictví, tak NIKDO z nich by si nedovolil pustit na scénu takovou hanobící a urážející prasárnu! Asi vůbec nevíte, čeho se zastáváte!
       V 90. letech jsme se zmíněným režisérem realizovali inscenaci s názvem „Suita o životě, lásce a smrti“ na motivy Sušilovy poezie a já k tomu skládal hudbu. Ústřední myšlenkou bylo utrpení prostých lidí v době tureckých výpadů na naše území! Jenže – tehdy jsme to chápali úplně jinak, než by to mnohý pochopil dnes! Šlo o poselství těm, kteří touží po míru a pokoji a techtle-mechtle zpupných mocipánů je vůbec nezajímají (mimo jiné se tam zpívá „Vy páni, vy králi, všeci jsme vás poddaní, všeci budem v jednéj zemi srovnaní“.
       A célá hra začíná vstupem Smrti :“Vždycky jest toto starost má, kde má být nějaká šlamastyka… A proto jsem si usmyslila Turka k boji popuditi, abych mohla šlamastyku splésti – VÁLKU dohromady svésti!“
       A vsadím cokoliv na to, že právě DNES by tato hra absolutně nemohla projít, protože nejspíš právě onen „statečný“ pan ředitel bojující za „svobodu projevu“ by se po přečtení scénáře téměř jistě připo…..! Přeberte si to, jak chcete!
       A ten scénář i s partiturou uchovám – v několika zálohách na různých místech!!

       Reagovat
       • Můj syn, ač mlád – 24let, také řekl, že je to hnus a prasárna. A že by alespoň ředitel divadla mohl mít trochu slušnosti a omluvit se, namísto toho, aby kritiky urážel. Toto „dílo“ nekritizovali pouze křesťané, nýbrž i nevěřící, kteří vědí, jaká jsou pravidla svobody projevu.

        Reagovat
  • Děkuji za vysvětlení – já sám jsem nepochopil, kdo komu jakou trnovou korunu měl jako nasadit.

   Reagovat
  • V tom, že jsou různé modely rodiny, má otec Halík pravdu: také někde naopak žena opouští svého otce i matku a připojuje se ke svému muži, někde rodiče opouštějí oba … ale to v tomto případě chybnou Halíkovu argumentaci krajní pravicí a poplašnou zprávou a rozporem s představami části populace včetně části věřících nezachraňuje … co to je za argumenty?

   Reagovat
 • K mému včerjšímu dotazu na facebook: vůbec mě nepřekvapuje, že místní důchodce či důchodci tam nejsou. Škoda, že to neuvidíte, ale díky tomu, že tam jsou mladší, tak tam probíhá úplně jiná debata. Navíc není anonymní: nechci se nikoho dotknout, ale mám, silný pocit, že tedy ty desítky příspěvků napíše jeden možná dva lidé (pod různými přezdívkami), kteří si navzájem přitakávalají. Budiž jim to přáno. Církev je ale někde úplně jinde …

  Reagovat
  • Pokud někdo nemá protiargumenty, nazve dříve narozené lidi důchodci, obviní je z toho, že podvádějí, vyzdvihne mladé, že jsou In a myslí si o sobě, že je hodně moderní.
   Kristovo učení je stále stejné a jeho teze budou platit i další tisíce let. Pokud se církev či část církve ocitne někde jinde, nebude to církev Kristova, ale antikristova.

   Reagovat
   • Bratře, církev Kristovu na Zemi tvoří lidé. Takže otec Piťha má skutečně pravdu, že za 10 – 20 let bude všechno jinak: ale ne v tom smyslu, že by se tu odebíraly děti a dávaly gayům, ale prostě a jednoduše generace otce Piťhy bude na Věčnosti a církev budeme tvořit my, „halíkovci“, a budeme ukazovat na reálné problémy, kterými společnost trpí.

    Reagovat
    • Již dnes se za politicky nekorektní názory odebírají děti nejen v Norsku, ale např. i ve Velké Británii, Švédsku či Německu. V těchto státech ukradnou rodičům desetitisíce dětí ročně. Děje se to i rodinám, které mají výhrady proti imigraci či dalším politicky nekorektním záležitostem a říká se tomu „neschopnost vychovávat“ Dětské domovy inkasují za každé „odebrané“ dítě až 14 000 eur měsíčně. Je to dobrý byznys. Ti, kteří mají výhody z toho, že přijímají děti do své péče, těsně spolupracují s těmi, kdo tyto děti odebírají.

     Reagovat
  • Však i vy můžete jít přitakávat mezi mladé „progresivně smýšlející“! I na Vás dojde (možná budete překvapen, jak změníte názory třeba už za deset – patnáct let)! 😀 pane Ctihodný…

   Reagovat
   • Osobně se modlím za to, abych na stará kolena neblbnul. Samozřejmě, asi se tomu neubráním, ale doufat mohu, ne? 🙂 Ale chápu, že u některých je to obyčejný návrat k „jistotám“ na stará kolena, k čemuž má sklony asi každý. Ale doufám, že uznáte, že objektivně je poněkud zvláštní, když někdo jako mladík nadšeně přijímal závěry Druhého vatikánského koncilu a teď najednou pléduje pro Tridentské mše a latinu (pro pořádek: teď nemluvím o Piťhovi, ale jiném konzervativci)

    Reagovat
    • Nevím, o koho se má jednat, ale latinu 2. vatikánský koncil potvrdil jako liturgický jazyk, zatímco tomuto koncilu příliš neodpovídá ani „stará“ ani „nová“ liturgie. A v nějakých podobných detailech od mládí do zralého věku nějak změnit svůj postoj není nic divného.

     Reagovat
 • Jen by mě zajímalo, jestli jste si tu „Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí“ nebo aspoň důvodovou zprávu přečetli. Není to zas tak dlouhé.
  Někteří lidé asi propadnou hysterii z blížící se apokalypsy i po přečtení jízdního řádu.

  Reagovat
  • Důležité je kromě smlouvy a její důvodové zprávy si přečíst i právní rozbor, který objasní, co se pod jednotlivými odstavci , které se laikovi můžou zdát neškodné, skrývá.
   Např. Revue křesťanské kultury pro vědu a praxi uvádí právní rozbor advokáta JUDr. Aleše Nytry, který se specializuje na problematiku Istanbulské úmluvy ve vztahu k právnímu řádu ČR.
   http://www.dialogevropa21.cz/pravni-a-jina-uskali-istanbulske-umluvy/

   Reagovat
   • Právník Vám napíše cokoli. Radši si tu úmluvu sám přečtěte.

    Reagovat
    • Já jsem tu úmluvu četl. A dokonce jí rozumím. Velmi dobře jí rozumím! Ten právník není žádný hlupák. Co tak, kdyby jste si přečetla Vy jeho argumenty …..

     Reagovat
   • Článek je staršího data, už na něj reagoval Úřad vlády:
    https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_OPZ/Vystupy_projektu/brozura_IU.pdf
    Je to velmi zajímavě podané jako vyvracení mýtů. Nepředpokládám, že byste to četl (o svém názoru jste zjevně přesvědčený), tak jen příklady:
    Nytra – článek 12 – zakazují nám zpívat lidové písně x vláda: úmluva řeší „zvyky“, při kterých dochází ke skutečnému násilí na ženách (jako je třeba ženská obřízka)
    článek 14 – do škol se závede ideologie genderového feminismu x ve skutečnosti máme § 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, tzn. v ČR se nic nebude měnit
    atd.

    Reagovat
    • Děkuji za zaslání odkazu na dokument. Přečetl jsem si ho a mohu konstatovat, že jeho autorka Branislava Marvánová Vargová je jistě velice vzdělaná a své problematice rozumí. K určitým věcem mám sice výhrady, jiné věci jsou velice rozumné. Ovšem je to stále jen postoj Úřadu české vlády, který nemá žádnou právní váhu a v případě soudního sporu se k němu vůbec nemusí přihlížet. Pokud např. nějaká potrhlá feministka či genderová neziskovka podá žalobu na liknavost úřadů, které nebudou prosazovat „vymýcení předsudků, zvyků, tradic a dalších praktik, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů“, tak se žádný soudce nebude řídit brožurkou státní organizace, ale pouze a jen zněním příslušného paragrafu IÚ.

     Reagovat
     • No a co? Ten soudce ten paragraf vyloží a rozhodne. Od toho soudy jsou.

      Reagovat
      • Na tom se shodneme. Ale rozhodně se nebude řídit nějakou brožurkou, ale zněním příslušného paragrafu ve smlouvě. 🙂

       Reagovat
     • Jakého soudu? Mezinárodní smlouva nezakládá přímé povinnosti pro subjekty práva, ale pro stát, aby smlouvu přijal do svého práva. Pokud exekutiva řekne, že smlouvu dodržujeme, tak to tím hasne. Možná si to pletete s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod – ta má zvláštní postavení, že k jejím dodržování byl zřízen Evropský soud pro lidská práva (to je to slavné „poženu to až do Štrasburgu“). Istanbul je ale jen jedna z obyčejných mezinárodních smluv, jakých ČR podespala desítky (pokud zahrnu i dvoustranné smlouy o zamezení dvojího zdanění tak stovky).

      Reagovat
      • Stěžovat si je možné prakticky na cokoliv. I na to, že stát sice přijal smlouvu do svého práva, ale tato je v některých ustanoveních v rozporu s mezinárodní smlouvou

       Reagovat
  • Ano, já hysterii po přečtení jízdního řádu propadám – když vidím, jak se ruší důležité spoje jeden za druhým a v zájmu „šetření“ se vytlouká klín klínem tak, že tam, kde se člověk dřív dostal bez přestupu, musíte přesedat i dvakrát, samozřejmě s patřičně dlouhým čekáním na přípoj (nebo naopak za ty dvě minuty, co přípoj odjíždí, nestihnete přeběhnout celé nádraží)…
   Pamatuji časy, kdy na trati Poříčany – Jičín jezdily v několika párech zrychlené vlaky tažené elegantní parní lokomotivou „Bulík“ (464.0), měly šest vagónů a téměř všechny byly obsazené. Dnes vám na té samé trati podstatně méněkrát za den prochrastí jeden motorový vůz „Orchestrion“ (dříve M 152.0), zvaný železničářskou hantýrkou též „Samošuk“, vždy tak maximálně s pěti – deseti pasažéry. Ano, lidé mají auta a jezdí auty. Ale třeba i já patřím mezi ty, kteří auto využívají maximálně, leč víceméně z nutnosti. Jak rád bych občas jel vlakem… Jenže po prostudování jízdního řádu…

   Reagovat
   • Ale tu Úmluvu jste pochopitelně nečetl. Pěkně dokážete všechno okecat. Asi jste to chytil od studentů ne?

    Reagovat
    • Ano, i od mladých se má člověk učit (moderně se tomu říká „interakce“) 😀 😀 😀

     Reagovat
 • Včera ČT1 v rámci zpráv přinesla reportáž o rostoucí výrobě i schopnostech robotů.
  „Šikovný“ kazatel by si mohl připravit vizi světa, kde budou roboti vládnout
  a doplnit tak Janovu apokalypsu.
  A když k tomu přidáme oblíbené rčení, že „za všechno může Halík“, máme námět na další
  diskuzi těch, kteří všechno VĚDÍ, ví jak svět ZACHRÁNIT a jen málo spoléhají na Boha.

  Reagovat
  • Já to nevím. A právě proto, že to nevím, tak spoléhám na Boha a Nejsvětější Trojici (nikoliv na Alláha)… 🙂

   Reagovat
 • Podle nejmenovaného zdroje se v jistých církevních kruzích připravuje návrh na vznik komise, která se bude zabývat aplikací Istanbulské úmluvy do křesťanských záležitostí. Ta má být pětičlenná a podle anonymního zdroje ji má předsedat nejmenovaný pražský kněz T.H. Tato komise bude zejména provádět aplikaci Čl. 12 odst. 1 Istanbulské úmluvy, kde se doslova praví: „ Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.“
  Komise se v první řadě zaměří na vyškrtnutí , cenzuru či změnu některých textů z Bible, které nejsou genderově vyvážené a které jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů. Např. již v knize Genesis nebude uvedeno, že Bůh stvořil muže a ženu, ale člověka 1 a člověka 2. Úplně bude zrušeno Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům Ef 5, 2a. 21 – 33 a další čtení z Nového zákona, kde se hovoří buď o rodině jako o muži, ženě a dětech, nebo o roli muže a ženy v manželství. Dále budou vyškrtnuty pasáže, týkající se života sv. Josefa a Panny Marie, kde je sv. Josef v rozporu s Istanbulskou úmluvou stereotypně líčen jako hlava, živitel a ochránce sv. rodiny.
  Komise se dále zaměří na vyškrtnutí některých písní z kancionálu, např. již o zmíněném sv. Josefovi v písni „Ó svatý Josefe,“ kde je též tomuto Ježíšovu pěstounovi nekorektně přiřknuta stereotypní role, která je v rozporu s IÚ. Proslýchá se, že by měla být z kancionálu také např. vyjmuta píseň „Bože cos ráčil před tisíci roky“, jelikož se tam v každé sloce zpívá jen o dědictví otců, čímž jsou diskriminovány jak ženy, tak jiná pohlaví (transgender, gender questioning, transsexual a další). Z litanií o sv. Josefovi bude vyškrtnuta pasáž o tom, že tento světec byl hlavou Svaté rodiny atd.
  Komisi bude kontrolovat nezisková organizace „Korektně v křesťanství“, která jí bude postupně doporučovat odstranění textů, které nejsou v rozporu s touto úmluvou. 😉

  Reagovat
  • Tak toto není vtipné, protože to vychází ze zásadního nepochopení skutečnosti, že Slovo se nemění, ale mění se lidé a to, jak ho chápou. Příklad otroctví: ještě před 150 lety někteří v USA s ním neměli problém a byli lid ochotní vykládat, že je v souladu s Biblí …

   Reagovat
   • Jsou věci, které se po století daly interpretovat různě, protože v Bibli nejsou jednoznačně řečeny, nebo protože nejsou v Bibli vůbec. Pak jsou věci, které jsou naprosto jednoznačné. Např. „Stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, jako muže a ženu stvořil je.“ (Gen 1,27). Je záměrem Boha Stvořitele, aby se lidské pokolení udržovalo a množilo: „Milujte se a množte se a naplňte zemi.“ Bohužel někteří rádobykřesťané si i tyto věci vykládají po svém.

    Reagovat
    • Mám takový divný pocit, že jste ryze účelově uhnul z epištoly Efeským do První knihy Mojžíšovy, ale budiž. Když už jsme v té Genesis, tak jak to bylo s těmi 6 dny a hlavně s tím žebrem? Prosím o jednoznačný výklad.

     Reagovat
     • Pro účel zvrhlé genderové politiky je odpověď naprosto zbytečná. V rodině (muž + žena + děti) je zcela jasno!

      Reagovat
      • Nicméně si to KAŽDÝ (od pana prezidenta, pana kardinála a až po V.Jůzu a R.Rejška) vykládá JAK potřebuje. Ve věci „gendru“ je jim“jasné“, koho člověkem Bůh myslel, ve věci kněžství žen o člověku nechtějí ani slyšet. …

       Reagovat
  • Kamenáči!

   Naprosto souhlasím s tvými odhaleními nekorektních pasáží Bible a kancionálu! Je třeba to vymýtit.
   Já jsem odhalil další závažnou pasáž. Luk 1, 26-38.
   Maria, nezkušená, mladá dívka, zničeho nic dostává neohlášenou návštěvu – anděla Gabriela.
   Šok! Zmatek! Strach!
   Anděl navozené atmosféry mistrně zneužívá a hučí do Marie milá, vlezlá a nepochopitelná slova. Maria se snaží chvíli chabě oponovat, ale jak může mít nějakou šanci se svými cca 14 letými životními zkušenostmi venkovské holčiny, proti vypráskanému andělovi, navíc školenému Duchem svatým? A tak podléhá a dává slovní souhlas s početím.
   Anděl, ačkoliv od Ducha svatého musí jasně vědět, jak to dopadne, když Maria bude souhlasit (porod syna v nehygienických podmínkách, emigrace do Egypta, ztracení v chrámu, … poprava – dvěma slovy – zkažený život), o tomhle jí naschvál neřekne ani slovo! Ale pod heslem – když ptáčka lapají, dobře mu zpívají – má plnou pusu lichotek, milostí, konejšení.
   A navíc (i v tom má určitě prsty) ovlivňuje o něco později i Mariinu příbuznou Alžbětu, aby Marii pochlebovala taky.
   To je přímo učebnicová manipulace, zneužití psychické převahy a neinformovanosti podvedené.

   Reagovat
 • https://zpravy.aktualne.cz/domaci/umluva/r~e44bc650d21511e890620cc47ab5f122/


  Pokud jde o vztah k úmluvě, jsem velmi zklamaný, jakým způsobem se k ní někteří představitelé katolické církve a několika dalších církví vyjadřují. Místo toho, aby nastala věcná diskuse o tom, o co v úmluvě jde, kam směřuje, jaké může mít důsledky, tak od jara probíhá zejména v katolické církvi ostudná demagogická kampaň proti tomuto dokumentu. Kampaň, která je postavena na zkratkovité interpretaci a mezi řádky textu nachází údajné hrozby, které tam nejsou. Je smutné, že jsou v příručce vydané Úřadem vlády v seznamu zdrojů dezinformací i texty z katolické církve. Nelíbí se mi ani to, že byl v září do většiny diecézí rozesílán propagandistický leták, který smysl úmluvy zkresloval. Zdá se mi, že v tomto případě odpůrci úmluvy šíří fake news místo evangelia.

  Reagovat
  • My se těch nejfatálnějších důsledků tohoto dokumentu, pokud bude ratifikován a prosazen, možná už nedožijeme. Vy nejspíš ano. Užijte si to! 😀
   Leč – pokud i vy věříte, že Bůh má vše v rukách, jistě „to zvládnete“… 😀 (s Jeho pomocí – a nezapomínejte na modlitby, budou důležité)!

   Reagovat
   • Radku, obávám se, že z tohoto dokumentu budou prosazeny ty největší pitomosti, ale zásadní věci se řešit nebudou. Ono je tomu tak už dnes např. ve Francii, Švédsku či Německu, které tuto dohodu již ratifikovaly, ale kde jsou ročně obřezány desetitisíce (možná statisíce) muslimek. Tyto státy rezignovaly na uplatňování zákonů vůči muslimům, do tzv. no-go zón ve velkých městech se policie bojí jít nejen v noci, ale už i ve dne. A to nemluvě o Turecku, které tento zákon též ratifikovalo, ale kde si o prosazování zákazu obřízek myslím své.
    Dnešní mladí jsou neklidní, silní a úspěšní a nějaké názory „starců“, kteří prožili komunistickou totalitu, jsou jim šumafuk. Jak napsal v příspěvku výše jistý pan Ctihodný, už se těší na to, až generace otce Piťhy bude na Věčnosti a církev budeme tvořit oni, „halíkovci“, kteří budou ukazovat na reálné problémy, kterými společnost trpí. :-)) :-))
    Tito mladí „svazáci“ si myslí, jak jsou moudří, přitom nevidí ani za roh. Komunisti taky tvrdili, že nebudou rušit soukromé živnosti a že nebudou kolektivizovat, a jak to dopadlo! Počáteční nadšení tehdejších svazáků u většiny z nich po čase vyprchalo. A nyní se historie opakuje.
    Já jim nepřeji nic zlého, nakonec mám taky děti, které mají či budou mít své děti. Nechtěl bych se dožít doby, kdy moji vnuci budou odebráni svým rodičům pod záminkou „neschopnosti vychovávat“, protože rodiče odmítnou své děti posílat na zvrhlou sexuální výchovu nebo do hodin genderové výchovy. Nakonec ony ty pokusy zastrašit rodiče jsou i v současné době. Vzpomeňme si na brněnskou političku KDU-ČSL!!!, která loni vyhrožovala sociálkou rodičům dětí, kteří si nepřáli posílat své děti na multikulturní výchovu.

    Reagovat
  • Co píše Karel, je samozřejmě pravda. Určitě i u nás je aktuální téma násilí na ženách a domácího násilí. Ale my radši fantazírujeme o tom, co by kdyby, než abychom si už existující problémy přiznali.

   Reagovat
   • Mnoho již existujících problémů jsou pouze důsledky zanedbaných a podceněných příčin. Takže by bylo dobré podívat se na ty příčiny. Genderismus však nevidím jako nejlepší řešení…
    A co se týče „domácího násilí“ – jak chcete tříletému dítěti vysvětlit, že v na frekventované ulici nemůže samo cupitat, ale musí se buď pevně držet za ruku nebo musí sedět v kočáru. Dítěti se to nelíbí, řve a protestuje, až se lidé otáčejí. Moji rodiče to řešili jednoznačně a efektivně – prostě jsem dostal na zadek a bylo. A i jako malé dítě jsem pochopil, že protest je zbytečný a že jsou situace, kdy musím poslechnout. Dnes? Přijde úředník, pošle na vás udání, že dítě týráte (protože brečí) a máte po ftákách… Co budete dělat? Jak se zachováte??

    Reagovat
    • A malé P.S.: … a když řvoucímu dítěti vyhovíte, dáte mu volnost a ono vám vběhne pod auto? Ano, bude to vaše vina a vy půjdete před soud – nehledě na to strašné, co musí prožít rodič, který své dítě přežije. Takže co – nechat přejet autem, nebo nařezat zadek?? A nechat si do toho kecat od úřednických idiotů, podle kterých cokoliv uděláte, bude špatné? Děkuji, nechci a nepřeji to ani svým dětem a vnukům…

     Reagovat
  • Ano, co jak napsal Úřad vlády do své příručky, to je smutné. A je dobře, že tentokrát se církev k věci dokázala postavit, i když se nejedná o trivialitu – sám jsem váhal, zda číst pastýřský list, kterému lidé nemohli moc rozumět.

   Reagovat
   • Malý dotaz trochu mimo (ale vlastně ne tak úplně): Dopouští se kněz prohřešku, když odmítne přečíst pastýřský list? Docela by mě totiž zajímalo, zda tento pastýřský list přečetli opravdu všude, a kdyby vyšlo najevo, že ne, zda může biskup učinit „nějaké opatření“. I když osobně si myslím, že na jisté „privilegované“ kněze jsou dnes biskupové i kardinál krátcí (nám „dole“ se to alespoň tak jeví).

    Reagovat
    • V moderní době asi nikdy všichni kněží nečetli lidem všechno, co měli, a ta neukázněnost rozhodně nezačala třeba až s posledním ekumenickým koncilem. Babička třeba vzpomínala – v době jejího mládí to bylo plně aktuální – když se mělo každý rok v lidovém jazyce věřícím předčítat „Quam singulari“ o svatém přijímání pro děti, že už tenkrát bylo pár svědomitějších kněží, kteří to poslušně předčítali, zbytek nikoli (ten samozřejmě mohli tvořit jak ti chytřejší, kteří si troufali totéž sdělovat jinak, tak ti chytřejší, kteří ve věci samé jako věděli lépe než papež, co a jak). Přestupek to samozřejmě je, může být vytknut nebo trestán, ale asi by to musel někdo prásknout, a muselo by se to panu biskupovi při všech jiných starostech chtít řešit. Jinak samozřejmě, pokud mám nějakou pochybnost, obrátím se s důvěrou na pana biskupa, a pokud dostanu odpověď (v tomto případě jsem ji dostal), zařídím se podle ní.

     Reagovat
     • Svědomitost kněze to je dost nešikovně řečeno – čistě technicky proto, že pakliže „někdo“ nepřečte nahlas každou HLOUPOST může to být též právě proto, že se svým SVĚDOMÍM řídí, nikoliv neřídí. …
      ____________
      Nicméně je to vždy individuální a těžko lze zevšeobecňovat „hypotetické“ problémy.

      Reagovat
      • 1. Hlouposti sem nepleťte, když není řeč o hloupostech, ale o pastýřských listech.
       2. Nechápete, že kněz je služebník a pomocník biskupa a Církve, a jako takový se nemůže prostě nechat unášet svými nápady a zdáními na úkor poslušnosti a věrnosti ve službě.

       Reagovat
       • NE, to SKUTEČNĚ nechápu. Až do této chvíle jsem si totiž myslel, že kněz je PRIMÁRNĚ služebníkem JEŽÍŠE KRISTA (!!!).

        + o OTEVŘENOSTI a VSTŘÍCNOSTI mojí (ŘK) církve svědčí i ŽENA-farářka z Prahy: http://radiovaticana.cz/clanek.php?id=28377
        _________________________
        Jste-li členem „jiné církve“ je to VAŠE volba. Nicméně pakliže je vaše SVĚDOMÍ v rozporu s „prací“, kterou děláte, je otázkou zda jste „správný muž na správném místě“. Nic víc, nic míň.

        Reagovat
        • To je Váš problém, pro mě je být služebníkem Kristovým a být služebníkem Jeho Církve jedno a totéž. „Jen“ je podstatná potíž v tom, že mimo Krista a mimo Jeho Církev není spásy, takže i pokud se s něčím těžko srovnáváte, jak to Pán Ježíš ustanovil, pořád je lepší spolu se sv. Petrem si říci: „Pane, ke komu půjdeme? …“

         Reagovat
         • Víte, tak 1) já neřekl, že vaše svědomí, je v rozporu s prací, kterou děláte. To jste nepřímo řekl Vy, ne já (Vaše svědomí je „vaše věc“ – do toho vám OPRAVDU fušovat nehodlám). 2) stran církve „vaší“, resp. „vaší představy“ o církvi: Ježíš Kristus řekl: „Vezměte a jezte z toho VŠICHNI“. Je tudíž možné, že se podstatě liší vaše představa o tom, kdo do církve patří, resp, patřit bude a představa Ježíše Krista (potažmo BOHA).
          _____________________
          Dokonce bych připomněl i názor bývalého děkana KTF UK a učitele ŘK dogmatiky pana Prof.Václava Wolfa po přednášce o nových aspektech aktuálního nekonečna pořádané kdysi učiteli z matfyzu v Praze. Stručně řečeno: I pan prof. Wolf připustil, že existuje MOŽNOST (nikoliv jistota), že množina Bohem zavržených bytostí bude nakonec PRÁZDNÁ. … Pochopení této myšlenky vyjádřil mimo jiné už tím, když řekl, že tato MOŽNOST může nastat až teprve po naší smrti (ve smyslu v NEBI). Za našeho života (ve smyslu „ráj na Zemi“), že není možný.

          Reagovat
          • Je pro nás teď neaktuální, jestli je mnoho těch, kteří budou spaseni; podstatné teď pro nás je, že skutečně máme koukat vejít úzkou cestou a těsnou branou, kterou nám Bůh dává ke spáse, a před kterou většina dává přednost cestě/cestám jiným … takový ten laciný optimismus, jakože se Pánu Bohu podaří spasit všechny, nebo skoro všechny, nahrává tomu, aby mnozí o spásu neusilovali a jí nedosáhli.

          • Víte, víte o tom, že o tom, kdo bude nakonec spasen, rozhoduje Pán Bůh, ne VY, papež, ani nikdo jiný ???
           _____________________
           Nemůžete mluvit za druhé (ani se za ně neschovávejte), pouze za sebe.

          • Nemluvím za druhé, ale i o druhých.

          • Mluvíte (výše) o „většině“ – tj. mluvíte o DRUHÝCH, pakliže se sám za součást této většiny nepovažujete. …
           __________________
           Pomiňme, že „úzké cesty“ nedává Bůh, ale že je sobě i druhým nejednou „ordinují“ sami lidé. Není ODPOVĚDNOSTÍ Boha Vás SPASIT. (Odpovědností Boha bylo/je Vám tak maximálně dát k tomu možnost/šanci.) Stav vaší spásy těžko nastane, nebude-li VY sám si ho přát a s ním souhlasit.

  • Levicově-liberální dezinformační web manipulátoři.cz už nebere nikdo, kdo umí kriticky uvažovat, vážně. Jedná se o web, který si selektivně vybírá manipulace či pseudomanipulace, které se mu hodí vzhledem k politické orientaci do krámu, a jiným skutečným manipulacím se nevěnuje, Stejné je to i v případě Mons. prof. Piťhy, kterému musí být za každou cenu nasazena psí hlava. Nevím, jestli si úryvek z textu Michaela Swifta „Gay Revolutionary“, přečetl Mons. Piťha nějaké v publikaci, která neuvádí, že to nebylo myšleno tak vážně, nebo zda právě tímto textem provokuje. Ono je to tak, že když napsal Orwell román „1984“, taky to nebylo myšleno vážně, jenže neomarxističtí, multikulturní, genderističtí a feminističtí šílenci si z toho udělali návod.
   Server manipulátoři.cz však z Piťhovy citace udělal manipulaci, když tvrdí, že Mons. Piťha čerpal z pochybných webů Grano salis, Zvědavec nebo Antiqueer. Přitom reálně uvažujícímu člověku musí být jasné, že tento text z roku 1987 byl vydán už mnohokrát, zejména tenkrát v tištěné podobě, a Mons. Piťhovi může být známý už třicet let. Jenže server manipulátoři.cz udělal podpásovku a neznalému čtenáři se snaží vmanipulovat, že Mons. Piťha čte Grano salis, Zvědavec nebo Antiqueer a vrhá na něho světlo čtenáře pochybných webů.
   Pan profesor Mons. Piťha má pravdu, a to bez ohledu na slovíčkaření, které se kolem toho motá. Neomraxisté a genderisté tvrdí, že se jedná o jeho strašení, ale skutečnost je jiná. V některých západních zemích (a netýká se to jen Norska) odebrají děti rodičům, kteří vychovávají své děti s tím, že rodina je maminka, tatínek a děti. Jsou odebírány děti rodinám, které se staví negativně k multikulturní, genderové a zvrácené sexuální výchově, při které jsou dětem na 1. stupni základní školy ukazovány pohlavní orgány a druhy sexu včetně pohlavnách styků gayů. Rodinám jsou odebírány děti rodičů, kteří se staví negativně imigrantům a kteří považují islám za nebezpečné náboženství. Tyto rodiče západní státy označují termínem „neschopností vychovávat“. Jejich děti pak stát zašantročí a oni je už nikdy neuvidí. Takto jsou v západních a severských zemích rodičům ukradeny desetitice dětí ročně.
   Dalším faktem je, že na západě jsou stále častěji trestáni lidé i za negativní názory k neomarxistickým šilenostem, a to dokonce už i vězněním. A dalším nesporným faktem je, že v západních státech, které Istanbulskou úmluvu již ratifikovaly, jsou ročně obřezány desetitisíce muslimek, aniž by stát vyjíjel jakoukoliv prevenci či tyto činy trestal.
   To, co dnes tvrdí úřad vlády či různé feministické neziskovky, je jen lež, chlácholení a utěšování. Pokud dojde k podpisu IÚ, jistě se všechny ty šílenosti nestanou hned, ono se to bude dít tzv. salámovou metodou či metodou. Dnešní neomarxisté si vzali z marxistů, kteří dělali revoluce ráz na ráz, ponaučení a lidi budou do prosazování té její obludné ideologie dostávat postupně.
   Jeden známý ověřený poznatek praví, že hodíte-li žábu do vroucí vody, zpanikaří a ze všech sil se bude snažit vyskočit, aby si zachránila život. Vložíte-li ji ale do studené a začnete pomalu zahřívat, bude si klidně plavat ještě i ve chvíli, kdy už to v hrnci začíná bublat, aniž by postřehla nebezpečí. Genderisté nás pomalu hází do studené vody, která je zahřívaná, bohužel většina lidí to ještě nepochopila.

   Reagovat
   • Základní chybou je, že prof. Piťha čerpal z nějakých pochybných a desinformačních webů.

    Kdyby čerpal z T I S ÍC K R Á T E, nic takovýho by se nestalo!!!

    Reagovat
 • Pingback: Elfové a Msgr. Petr Piťha | KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra ! Prostě Kosa zostra!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *