Zpravodajství

Díky expresním zpovědnicím zmizí fronty

Během prosince přijal papež František zástupce Komise pro trvale udržitelný rozvoj katolické církve v čele s jejím předsedou kardinálem Kasperem. Komise byla zřízena za účelem nalezení vhodných řešení jak zefektivnit a zjednodušit náročnou službu kněžím po celém světě. Hlavní návrh, který komise přednesla, přijal Svatý otec s nadšením. Jde o zavedení zpovědnic, kam budou chodit pouze penitenti, kteří neporušili šestého přikázání. Zároveň pak dojde k omezení možnosti vyzpovídat se v běžných zpovědnicích z porušení šestého přikázání. Vznik nových zpovědnic bude slavnostně vyhlášen 20. března na výročí úmrtí sv. Jana Nepomuckého.

„Důvod toho kroku vidíme především v úspoře času, kterého v současné době laici i kněží nemají zrovna nazbyt. Až 80 % hříchů, které si ve zpovědnici od penitentů všichni vyslechneme, má nějakou spojitost s přikázáním nesesmilníš. Pokud by se zpověď zkrátila jen na pětinu, nesmírně by to všem pomohlo,“ vysvětluje Kasper. Hlavně před vánočními a velikonočním svátky toho laici i kněží musí mnoho zařídit a i na svátost smíření mají někdy málo času. „Pokud by kněží bylo víc, nemuseli bychom k tomuto kroku přistupovat, ale protože jich není tolik, kolik bychom si přáli, dochází nutě k optimalizaci využití jejich času. Třeba to věřící bude motivovat a budou hřešit o to méně. Je možné, že budou někde fronty u obyčejných zpovědnic velmi dlouhé, ale pokud věřící mají čas na porušování šestého přikázání, musí si udělat čas i na frontu ke zpovědnici“, vysvětluje člen komise zastupující střední Evropu kardinál Schönborn.
V každém kostele bude muset být zpovědnice nebo zpovědní místnost viditelně označená nápisem „Expresní zpověď“. Ta bude k dispozici pro ty, kteří šesté přikázání neporušili a můžou tedy dostat rychle rozhřešení. Zpovědnice kde se bude moct zpovídat z porušení všech přikázání bez omezení, pak bude možno navštívit podle speciálního rozvrhu. K dispozici budou v každé farnosti minimálně každý pátek a neděli.
Slova kardinála Kaspera potvrzuje kněz Pavel Ajchler z litoměřické diecéze. „Před Vánocemi jsem musel shánět nový betlém, nechávali jsme opravit střechu a pořádně nefungovalo ani věčné světlo. K tomu jsem jezdil zpovídat i za některé kněze ze sousední diecéze, kteří tehdy odjeli do Polska na konferenci o pomoci bližním. Ve zpovědnici jsem byl skoro pořád. A s železnou pravidelností se tam objevovala ta šestka. Ani na můj koníček už nemám čas jako dřív. Sbírám etikety polosuchých mešních vín a kvůli šestému přikázání jsem propásl skoro celou předvánoční břeclavskou burzu. Když jsem tam v podvečer přijel, už tam zbyly jen moldavské a španělské etikety z loňska, které jsou dobré leda tak pro začátečníky.“
V návaznosti na vznik expresních zpovědnic dojde i k rozšíření elektronická evidence penitentů  ( o EEP více  zde ), v rámci které vznikne i možnost objednat se ke svátosti smíření přes internetový formulář. Ve větších farnostech se také uvažuje o vydávání pořadových lístků s číslem a předpokládaným časem, kdy penitent přijde na řadu.

9 komentářů: „Díky expresním zpovědnicím zmizí fronty

 • Schönstattské hnutí slaví!
  Ze všech oken Nad Koulkou v Praze je slyšet cinkot skleniček a volání sláva!

  Šesté přikázání se konečně má šanci dostat z nelichotivé a hrubě přezírané druhé poloviny desatera do čela, kam po zásluze patří!

  Tento zpovědní počin dodává konečně váhu šestému přikázání a to by tak mohlo zvýšit šance na opravení zjevné chyby v překladu důležité pasáže Lukášova evangelia:

  Jde o desátou kapitolu, kde se zákoník ptá Ježíše „Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život?“
  „Co je napsáno v Zákoně? Jak to tam čteš? „ Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí, a svého bližního jako sebe samého. “ Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“

  Jak Schönstattští teologové již dávno vědí, je závěr textu správně takto:

  „Nebudeš se milovat před svatbou, nebudeš milovat žádnou holku ani kluka, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí před svatbou, a svého bližního jako sebe samého budeš milovat až po svatbě.. .

  Reagovat
 • a což takhle sestavit speciální Jednotku Rychlého Rozhřešení, která by operovala přímo v terénu a byla by k dispozici hříšníkům do několika minut po samotném činu… to by prospělo nejen „šestkařům“, ale třeba lidem, které sužuje jeden z nejzákeřnějších hlavních hříchů – lenost…

  Reagovat
 • Mohlo by to být jako na poštách – lístky s pořadovým číslem a rozdělení podle typu zpovědi :
  běžná měsíční, roční, generální, s těžkým hříchem nebo bez apod. Kategorie by stanovila biskupská konference po poradě se zkušenými zpovědníky.

  Reagovat
 • V Německu to vyřešili mnohem elegantněji. Zpovědnice zrušili a odvezli a mají klid.

  Reagovat
  • áno, áno, to je už 50 let stará věc, že se mají budovat zpovědní místnosti místo zpovědnic. Ještě 50 let a budeme sto let za opicemi!

   Reagovat
 • EPI = evidence poklesnuvších individuí. Navrhuji zavést systém, v němž by penitent měl za povinost po každé zpovědi typu „6+…“ zdolat schody do kostelní věže, případně na kúr, ve snaze pozvednout jej z tohoto nízkého způsobu bytí, a zde do připraveného amplionu zveřejnit: „hněv, hádání, nactiutrhání, necudnost, prchlivost, nesebeovládání“…a jiné typy zobecněných nectností a na závěr tohoto druhu cvičení by pak ještě pověřené osobě, vykonávající jmenovitou statistiku, nahlásil mnohost a rozličnost příslušného provinění a nechal by vše zaznamenat do připraveného tiskopisu, který by bylo třeba odesílat jednou denně k rukám pověřeným, těm,co mohou (a chtějí) hodit kamenem… Viz příslušná olympijská disciplína „vrh šutrem“.

  Reagovat
 • Vznik nových zpovědnic bude slavnostně vyhlášen 20. března na výročí úmrtí sv. Jana Nepomuckého je vtip, který si užijeme i my nevěřící 🙂

  Reagovat
 • Určitý krok vpřed to jistě je. I když mi v mnohém spíše připomíná slavný Cimrmanův úkrok stranou.
  Přesto nechápu tu zpátečnickost církve. V naší elektronicko/Internetové době by přeci stačilo poslat krátký číselný seznam hříchů 1-11 (rozšířeno o jedenácté přikázání) datovou schránkou nebo elektronicky podepsaným mailem či webovým formulářem), rozšířený o normalizovaný text (max.77 znaků) s vyjádřením projevu účinné lítosti. Předem zaregistrovaným penizentům (elektronickou registraci pak zavést povinnou) by pak obratem přišla do datové schránky odpověď s rozhřešením. Tato metoda navíc umožňuje zavést i centralní databázi hříchů a automatické generování rozhřešení. Dovedete si představit ty úspory lidských, časových i finančních zdrojů? O výhodách centrálního zpracování nemluvě.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *