Pouhý den poté, co se v kostelích po celé republice přečetl pastýřský list k volbám, představili čeští a moravští biskupové předvolební kalkulačku, která je určena především pro křesťany.
„Přišlo nám, že ve standardních kalkulačkách některé zásadní věci chyběly. Chceme apelovat na věřící, aby se rozhodovali především podle té naší, protože obsahuje vše, co o politických stranách potřebuje křesťan vědět,“ vysvětluje důvody ke spuštění vlastního projektu český primas Dominik Duka. Otázky biskupové zaslali všem stranám, které kandidují do parlamentu. Odpovědi by měli zaslat nejpozději v pátek.
Redakce Tisíckráte níže exkluzivně přináší znění otázek. Na každou lze odpovědět pouze ANO či NE:

1. Přijímat by se mělo spíše do úst než na ruku.
2. Bohoslužba by měla být sloužena zády k lidu.
3. Je lepší v pátek zvolit jiný sebezápor než půst od masa.
4. Na mši svaté by měly být preferovány kytary.
5. Dívky by neměly ministrovat.
6. Správný křesťan by měl mít na autě nálepku rybičky.
7. Po skončení mše svaté by si měli věřící jít povídat před kostel.
8. Příspěvky ve sbírce by měly vždy šustit.
9. Pastorační farní rada má smysl.
10. Při mši svaté je nejdůležitější kázání.
11. V kostele je lepší si vždy sednout dopředu.
12. Nevadí, když se někdo vyhýbá službě ve farní kavárně.
13. Pro mladé povinná účast na celosvětovém/celorepublikovém setkání mládeže alespoň jedenkrát do dosažení věku třiceti let
14. Zavřené supermarkety v neděli a o všech církevních svátcích
15. Mše svaté slouženy výhradně česky (zákaz latiny)
16. Finanční pokuta pro nevhodný výběr písní dle liturgického roku až do výše 10.000 Kč
17. Sladkosti pro děti by po mších měly být zakázány
18. Zavedení pohraničních hlídek na hranicích diecézí
19. Zachování vývozu křesťanství do „nespolehlivých“ zemí typu Ázerbajdžán nebo Čína ANO/NE
20. Navýšení platu kostelníků o 15% a farních asistentek o 10%
21. Církví garantovaná jednotná kvalita hostií v Polsku a v ČR
22. Mají muži a ženy v církevní hierarchii dostávat na stejné pozici stejný plat?
23. Navýšení podpory lokálních církví na úkor nadnárodních náboženských molochů
24. Hmotná odpovědnost a odvolatelnost svatých
25. Výstavba mýtných bran pro poutníky na tradiční poutní trasy a to i v případě poutních míst 2. a 3. kategorie- tedy pouze významu na úrovni diecéze nebo děkanátu.
26. Řvoucí děti by měly mít zakázán přístup do kostela.
27. Hodinu před svatým přijímáním by mělo být zakázáno kouřit.