PublicistikaZpravodajství

Eucharistie, kterou podává biskup, obsahuje více Krista, zjistili italští vědci.

Italští vědci zjistili, že k přijímání je lépe chodit za biskupem než za obyčejným knězem.
Tuto situaci jste jistě několikrát zažili. Pokud do vaší farnosti přijede například kvůli biřmování na návštěvu biskup, tak při přijímání je před ním několikanásobně další fronta než před místním knězem. Mnohým to mohlo přijít trochu zvláštní, někteří se při tom mohli i usmívat, avšak italští vědci z Milánské univerzity zasadili těmto pochybovačům tvrdý úder, když zjistili, že se v eucharistii, kterou podává biskup, nalézá statisticky významně větší množství Pána Ježíše. “

Od několika italských biskupů včele s biskupem Gennarem Acampou jsme dostali podnět, zda bychom tuto otázku nemohli podrobit zevrubnému výzkumu. Nešlo jim totiž tak docela dobře do hlavy, že při přijímání jsou poptávanější více než běžní kněží, o akolytech ani nemluvě. V první fázi naší studie jsme nejdříve zvážili hostie podávané biskupy a kněžími a došli jsme k závěru, že hostie, které podávají biskupové, váží jeden a půl krát více než ty z kontrolní skupiny. Šlo však pouze o chybu v metodice, protože těžší hostie byly speciální polské dvouvrstvé, které biskup Acampa dostal při předvánoční návštěvě Krakova.

Pro další měření jsme tedy použili hostie z jedné šarže. Rozdíl v tomto měření následně už pozorován nebyl.“ Vysvětluje profesor fyziky Sergio Caracciolo z Milánské univerzity. Vědci tedy změnili metodiku a chtěli provést dvoustraně zaslepenou studii (a to doslova), kdy by kněz, biskup i věřící měli zavázané oči (přijímající i zacpané uši) a po přijímání by vyplnili dotazník, kde by uvedli, jestli eucharistii přijali od kněze nebo biskupa. „Zde jsme narazili na problémy. Když by podávající hostii neviděl, riskovali bychom, že se netrefí a hostie spadne. To je samozřejmě nepřípustné a tak jsme provedli pouze jednostranně zaslepenou studii, kdy měli zavázané oči pouze věřící jdoucí k přijímání. Po vyhodnocení dotazníků jasně vyplynulo, že 98,3 % věřících správně určilo, že eucharistii přijali od biskupa, což si vysvětlujeme právě rozdílným množstvím Pána Ježíše v eucharistii.“

„Výsledky italských vědců byly velkým překvapením. Je to velká výzva pro nás teology,“ komentuje výzkum český teolog Alexandr Flek. „Protože po proměňování už v eucharistii nemůže Pana Ježíše nijakým způsobem přibývat, tak jediné vysvětlení vidím v tom, že se z ní, v závislosti na podávajícím, může různě rychle ztrácet. Ale kam? Na zodpovězení této otázky si ještě budeme muset počkat.“

Podle teologa a částicového fyzika Johna Polkinghorna se o ztrátu v pravém slova smyslu nejedná. „Pán Ježíš se nemůže nikam jen tak ztratit. Tento fenomén by se dal vysvětlit rozdílným poločasem zpětného proměnění. Problém je v tom, že zatím netušíme, jakým mechanismem je tento poločas ovlivňován různými stupni svěcení. Evidentně se to ale děje. Při mé květnové návštěvě Vatikánu proto papeži navrhnu výstavbu VHC (vatikánský hadronový urychlovač, pozn. redakce) pod Svatopetrským náměstím, který by na část otázek mohl poskytnout odpověď.

140 komentářů: „Eucharistie, kterou podává biskup, obsahuje více Krista, zjistili italští vědci.

 • Mysím, že by šlo italským vědcům jednoznačně prokázat blud remanence (samozřejmě v umírněné podobě – tj., že Pán Ježíš je v hostii pouze částečně), pokud tvrdí, že se jeho obsah může zvyšovat. Že by se teď začali takzvaně pravověrní katolíci dopouštět stejných bludů za jaké byl (byť neprávem) odsouzen Jan Hus?!
  A pak idealisté říkají, že ekumenické snahy neevangelicizují římsko-katolickou církev… 🙂

  Reagovat
  • To je strašná legrace, takovýto „výzkum“. …

   Ve vědeckých kruzích však nejde o nic nového. Katoličtí „šprýmaři“ tentokráte neparodují nic menšího, než „vědecký“ výzkum stáří tzv. Turínského plátna radio-uhlíkovou metodou v roce 1988, kdy pouze jediný Dr. Tite věděl, který ze zkoumaných vzorků je který…

   Bohužel hlavní „fake“ metody tkvěl v tom, že jako JEDINÝ už předem věděl, jaký výsledek „zkoumání“ musí být. …

   viz Werner Bulst:
   (kopie českého překladu např.: hajny.webpark.cz/shroud/ )

   „Uřední publikace o výsledcích testů podal po dlouho již kolujících zprávách 13.října 1988 kardinál BaLLestreto v Turíně na základě telegramu, který obdržel od dr.Tite. Obsah byl nanejvýš ubohý: TR pochází z doby mezi roky 1260-1390. „Věda promluvila“. “
   —————

   Reagovat
 • Zajímalo by mne, jak s výsledky zamíchá přítomnost otce Kodeta. Účastníci JUMPu vědí, že rozhřešení od něj má mnohem větší moc než od libovolného jiného kněze, biskupa nevyjímaje, tedy by mě velmi překvapilo, kdyby Kristus v eucharistii byl 100% přítomen u Kodeta, o něco méně u papeže atd. až k chudakum akolytům, kteří (nic zlého netuše) budou podávat obyčejné lázeňské oplatky bez příchutě.

  Reagovat
  • Pěkná hloupost. Úskalí úvahy spočívá v tom, že slova JK zní: „Vezměte a jezte v toho VŠICHNI. To čiňte na moji PAMÁTKU.“

   Není proto podstatným, kdo Eucharistii rozdává, ale podstatným je „činění“. V tomto smyslu slova ctihodné teology (rádo i nerádo) odkazuji na způsob „držení ruky“ tím, KDO PŘIJÍMÁ, neb tento AKT je dle „hlav církve“ aktem PODSTATNÝM. …

   (Zde „Dopisu biskupům“: hajny.webpark.cz/biskupum.html )

   Reagovat
   • V onom dopise (hajny.webpark.cz/biskupum.html) je jeden vážný problém:

    Dopis je nesrozumitelný, psaný zmatečně. A právě tento jeho styl, faktům, která jsou zásadní a vážná, dává paranoidní náboj. Znehodnocuje je.

    Můžete namítat, že jsem nechápavý a třeba to je i pravda, ale vzhledem k absolvování tří univerzit, vzdělání v rétorice, a několika vítězstvím v literárních soutěžích (to nevyjmenovávám proto, abych se chvástal) … to není moc pravděpodobné.

    Přiznám se, kdybych dostal stejný dopis, má první myšlenka by byla – je třeba pisateli pomoci terapeuticky.

    Přijde mi, že je to škoda.

    Reagovat
    • Milý „Usi“. Mám i já doktorát, byť pouze na „technice“. Toto ovšem předmětem diskuse není a počet titulů není zárukou PRAVDIVOSTI.

     Příklad z roku 1989 (prosinec) – se na na ČVUT FEL kdosi ze třeťáků zeptal pana Doc. Josefa Nagyho na víru a otázku uvodil slovy, že je nevěřící a že jeho otázka může být tudíž hloupá a nemýt smysl. Pan Doc. na to tehdy PĚKNĚ řekl: „Každá otázka má SMYSL, protože vždy k jejímu položení tazatele něco vede.“

     … V tomto smyslu slova je „škodou“ spíše VAŠE „předpojatost“ s níž lidi „hodnotíte“ a nejste ochoten PŘEMÝŠLET o PODSTATĚ. (To totiž není škodou pro samotné „tazatele“ a lidi „vámi odsouzené“ a vás „nehodné“, jako pro Vás samého… (Byť „mazáním“ či „diplomy“ ověnčeného 🙁 …)

     PODSTATNÉ informace v Dopise biskupům obsaženy BYLY a jsou a za jejich IGNOROVÁNÍM není „forma“, ale daleko více osobní NECHUŤ a „hloupost“ rádoby „odpovědných“.

     PRAVDA je pouze jedna. … JK také podstatné ŘEKL. ŽE tím „naštval“ ty „chytré“ není problém „formy“, ale hlouposti těch, kdo „to nepochopili“.

     Pěkný den i Vám – pane „s diplomy“.

     🙂

     Reagovat
     • Pane Hajný, tak už Kelnerovi odpusťte, prst je v pořádku? 🙂

      Reagovat
      • CHa. Odpustit NEZNAMENÁ souhlasit se LŽÍ.

       To jste toho Ježíše Krista hodně ŠPATNĚ pochopil. …

       Reagovat
       • Odpustit znamená odpustit…to ste zatím nedokázal asi, když to tu vytahujete. Asi jste JK špatně pochopil…

        Reagovat
        • Příteli, s láskou: pochopil jsem, jak jsem pochopil. Už sv.Pavel napsal, že pochopení je OMEZENÉ a jenom ČÁSTEČNÉ. (Až teprve v Nebi uvidíme „tváří v tvář“ – plně a dokonale.)

         Odpověď ve stejném duchu jako na FB stránkách pana kardinála Vlka: LEŽ se nestane a nestává pravdou proto, že „druhá strana“ si tak přeje. Viz hajny.webpark.cz/koukl.html .

         Reagovat
        • 1.Timotejovi,6,10: „Kořenem všeho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili SI mnoho trápení.“

         Na FB stránkách kardinála Vlka kdosi, kdo „paroduje papeže Františka“, (po zdejším vzoru?) odkazuje na (nepravdy) D.Sanborna. … Nebylo však už těch Hitlerů a „gestap“ až moc? Hitler spálený na „prach“ (!) , ostuda (zrudnutí) „gestapa“ ??? Plynové komory, tresty a násilí – tohle hříchy lidí neřeší. NAOPAK(!) ještě víc umocňuje.

         Řešením NENÍ násilí a STRACH, ale jedině LÁSKA.

         Bůh MÁ lidi RÁD.
         ____________

         Přeji pěkný víkend.

         Reagovat
     • Je to škoda, chytat se nepodstatného – diplomů.

      Podstatné informace v dopise vskutku byly, nicméně se je nepodařilo interpretovat srozumitelně a jasně. Takto se literatura faktu neprostě nepíše!!!
      Ale pokud vám nešlo o přesný popis dění, pak se dopis povedl.

      No a další chyba je, že mylně vyvozujete odsuzování vás. Popsal jsem, co takto napsaný dopis napovídá o autorovi.

      Zdůrazňuji, že pokud se vám udály tak nehorázné věci, jak se mi je po tuhém boji částečně podařilo dešifrovat a rozmotat, je obrovská chyba takto je zastřít a zakamuflovat nešikovně napsaným dopisem.

      Reagovat
      • Dopis byl jaký byl. Po bitvě je „generálem“ každý. Přesto bylo lépe udělat alespoň něco, než si „myslet své“ a neudělat nic. …

       („Popis dění“, ani „literatura“ záměrem nebyly. Pouze co nejstručněji shrnout fakta.)

       Reagovat
    • Tak jsem si ten dopis ze zvědavosti taky přečetla, a ano, je to na psychiatra. Problém ovšem spočívá v tom, že lidé s touto diagnozou NIKDY nepřipustí, že chyba je na jejich straně, takže psychiatra nikdy nevyhledají, zato ho vyhledávají všichni ti, kdo jsou nuceni s ním jakkoli spolupracovat…..

     Reagovat
     • Magdo neurážejte. Děkuji.
      ______________________________
      Jakkoli pro Vás konfrontace s REALITOU může být nepříjemná, neplyne z to, že Vy nejste součástí Bohem stvořeného světa, že vás On nemá rád, že život s Bohem není možný.

      Dokonce NZ (zde ve smyslu Nový zákon) říká o JK, že on přišel PROTO, aby lidé měli ŽIVOT a aby ho měli v HOJNOSTI.

      Reagovat
 • Pardon, překlep. Pochopitelně by mě nepřekvapilo, kdyby 100% Krista měl jen Kodet.

  Reagovat
  • Takhle nekorektně to přece nemůžete napsat. Papež musí mít dycky 100%. Kodeta vyjádřete třeba 1,2*10*10. Nebo má ještě víc?

   Reagovat
  • Cha. Teologické téma. …

   Stejnou otázku jako V.Kelnarovi: „Pro koho sloužíte mši? Pro Boha, pro sebe, pro druhé lidi?“ ( hajny.webpark.cz/kelnar.html ) jsem položil knězi na Novém Zealandu. Ten se krátce zamyslel, a bez rozpaků odpověděl: „Přece pro všechny ty 3 možnosti.“

   Tomu volně rozumím tak, že na Bohu se „nepodílí“ pouze kněz…
   _____________

   Boha (ani Krista) nelze „mít“ (vlastnit) tím spíše ne na 100%.
   Není „zajíc v kleci“.

   Reagovat
 • Asi na tom něco je, protože je dokázáno, že tam, kde je jáhen, je zase u jáhna fronta menší než u kněze 🙂

  Reagovat
  • Tohle jsou „pověry“ a přání pisatele/pisatelky. Jáhnem nejsem. Přesto jsem cca 10 let pravidelně eucharistii rozdával pouze na základě „jednorázového“ pověřování udělovaného dle textů ŘK Misálu knězem. Délka „fronty“ se v podstatě nelišila a to ani v případě, že kněz či „ministrant“ rozdávali svaté přijímání „různě rychle“.

   Jediné co jsem vypozoroval, že tehdy už 90-ti letý pan kostelník přijímal Eucharistii vždy od kněze a ne od ministranta. (To mu však nelze zazlívat – minimálně proto ne, že již byl starší a za dob jeho mládí toto nebyla běžná praxe). U lidí „pod 50“ jsem žádný ostych nevnímal.

   Reagovat
 • Současně s VHC bych nechala instalovat i věroměr, protože to s tím taky může úzce souviset…

  Reagovat
 • Italští vědci neuvažují další proměnnou a tou je čas. Vzhledem k entropii všeho ve vesmíru se vše pomalu od svého vzniku dezintegruje. Navrhuji metodiku zkoumání doplnit takto:
  1) Kvantifikovat množství Těla Páně (dále TP) při Poslední večeři. Tuto hodnotu považovat za 100%.
  2) Stejnou metodikou kvantifikovat množství TP při službě apoštolů.
  3) Dále obdobně u církevních otců a poté vždy po 100 letech.
  4) Od schismatu zkoumat odděleně množství TP u ortodoxních a u katolíků.
  5) Oddělit k samostatnému zkoumání i větev vzdoropapeže Pedro de Luna (Benedikta XIII.) a jím ustanovené posloupnosti biskupů v Pyrenejích.
  6) Srovnat vše na dnešní dobu spolu s množstvím všech denominací, hlavně starokatolíků, u nichž vzhledem k jistému vývojovému zpomalení může být pozorovatelná statistická fluktuace.
  7) Nezapomenout ani na exkomunikované sluhy Boží ohledně měření, zda má exkomunikace vliv na množství TP.

  Reagovat
  • Coby katolíka, mne zarazilo, když zbylé víno na ostrově ve Skotsku vylévali po křesťanských obřadech na trávu za klášterem (hodně tam prší, tak se brzo vsáklo) a zbylým chlebem z přijímání „krmili racky“. …

   Měl jsem s tím nejprve problém. … Stejně to prý dělali i benediktinští mniši ve 12. století. … Teologicky vzato to však není v rozporu s přítomností BOHA v Božím Stvoření (ve smyslu ve SVĚTĚ). …
   ____________________________

   Když byl za komunismu pan biskup Otčenášek tzv. „bez státního souhlasu“ a pracoval jako dělník v mlékárně v Opočně, dle jeho slov žehnal a „proměňoval“ Sunar, který pila generace našich rodičů …

   A pak že v nás není Bůh … 🙂

   Reagovat
  • Italští vědci neuvažují čas,to ani nejde.Bůh je pánem času.První co stvořil byl čas.Kristus je spolu s Otcem a Duchem jeden bůh.Jestliže je Kristus v Nejsvětější Svátosti skutečně přítomen,tak logicky je ta pseudoteorie jasný nesmysl. To je tak,když italští vědci nemají co dělat…

   …Místo aby hledali lék na rakovinu,nebo AIDS řeší církevní dogmata,která jsou jasně daná a o kterých se nediskutuje

   Reagovat
   • Nesmyslem je „teorie“ především proto, že původní podstata a slova JK byla: „To čiňte na MOJI památku.“

    Smyslem činění (z logiky věci) není „památka“ toho kterého kněze, biskupa, kanovníka, ale Ježíše Krista. Tj. ve smyslu: „Vy jste služebníkem Krista, ne Kristus služebníkem vaším.“

    Reagovat
 • Chtěl bych zde připomenout jiný poměrně známý fakt, o kterém se ale málo ví, a to teorii „relativního množství“, která říká, že max. hodnota TP (Těla Páně) na hostii podávanou ve vakuu je 299 792 458. Běžný kněz, řekněme na úrovni vesnického faráře, má tuto hodnotu průměrně zcela běžnou. Koncelebrovanou mší více kněží dochází k navýšení TP téměř na úroveň biskupa, a více biskupů téměř na úroveň papeže, ne však součtově. Max. hodnotu nelze překročit ani koncelebrací několika papežů ve vakuu (viz. pojem Vzoropapež – hledání vzorce pro výpočet TP). Tým italských vědců se snaží alespoň přiblížit této max. hodnotě, proto doporučil už Benediktu XVI. změnit počet papežů až o 100%, kardinálů o 60%, biskupů o 23% a kněží o -46%. Více v příštím čísle časopisu Holy Science.

  Reagovat
  • Předpokládám, že uvedená max. hodnota TP ve vakuu je převzata z Jan 8, 12.

   Reagovat
  • Ve svém komentáři uvádíte hodnoty pro vakuum. Přirozeně mě napadá ozázka, jaký vliv na obsah TP má prostředí, ve kterém je hostie podávána věřícím?
   Také si myslím, že by jste do své teorie měl zahrnout i tělesnou stavbu podávajících: zda míra svěcení s rostoucí hmotností zasvěcené osoby roste nebo její celková hodnota zůstává stejná a mění se jen její koncentrace v různých částech těla?

   Reagovat
   • Prof.Kulhánek (za mně byl teprve Doc. a ještě dříve jsme mu říkali Petr) vysvětloval rozpínání Vesmíru příměrem teček a nafukovacím balónku (které se od sebe vzdalují).

    P.Moravec naopak opačným případem popisoval ekumenismus – tj. čím jsou/budou křesťané z různých církví blíže Kristu, tím jsou zároveň blíže sobě navzájem. …

    Mě napadá příměr se ziskem antény. Když sečtete signály ze všech směrů, dostanete číslo 1. … Obdobně (v teologii) s Kristem: Ať děláte, co děláte v celém Vesmíru (i čase) je JEDEN.

    Reagovat
  • To je stále dokola. Ať řešíte součet řady přes residua v nule nebo nekonečnu, výsledek se neliší. …

   Samozřejmě, že v celém Vesmíru (když ho zintegrujete) najdete pouze (a právě jen) jednoho celého Boha.

   Už třeba jen fakt tzv. reliktního záření mne inspiroval k této modlitbě:

   Bože, stvořiteli Země, celý Vesmír je ve tvé ruce. Dokonce, i když žijeme ve tmě, dokonce, i když nepociťujeme tvoji lásku, tvoje láska je zde přítomna jako záření z pozadí Vesmíru. Tvůj syn Ježíš Kristus nám nemohl slíbit nic ve jménu světské moci, ale slíbil nám něco mnohem více. Slíbil nám život věčný v království nebeském. Děkujeme, že máme prospěch z tvé lásky, že tvoje láska dává smysl životu našemu, životu našich bratrů a sester i životu světa. Amen.

   Reagovat
 • Kontrolní měření mělo být provedeno na několika vybraných místech mimo Itálii. Jedním z nich mělo být Brno (Petrov). Avšak všech sedmnáct stanovených termínů nebylo využito, neboť biskup Vojtěch byl nemocný.

  Reagovat
 • „…jediné vysvětlení vidím v tom, že se z ní, v závislosti na podávajícím, může Pan Ježíš různě rychle ztrácet. Ale kam? Na zodpovězení této otázky si ještě budeme muset počkat.“ Že se může různě rychle ztrácet, o tom by mohli emauzští učedníci vyprávět 🙂 A kam? To by možná taky věděli 🙂 🙂 Navrhuji zaměřit pátrání tímto směrem.

  Reagovat
  • Dal mi radu president Gliding clubu v Hastings, když jsem tam kdysi létal a trénoval přistávat: Nedívej se jen těsně před sebe, ale až na konec dráhy, kam přistáváš. Má to hodně co do sebe. … Přeneseno do života – je koncem naší dráhy NEBE.

   Reagovat
 • Pán Ježíš se už ve dvanácti letech ztratil rodičům…víme že zůstal v chrámu. Takže ono hledání bych nejprve stejně začal u oltáře. Nejlépe pod ubrusem…pod kalichem, v kaplanových kapsách, pod misálem, v kancionálu, po židlemi, ve varhanách atd. Pokud i toto nebude úspěšné…pak bych hledal mimo chrám. Když se někdo ztratí, tak se musí i nalézt. Taliáni byly dycky trochu mimo…. 🙂

  Reagovat
  • Tohle je typická (matematická) otázka stanovení okrajových podmínek, na kterou už kdysi dávno odpověděl Jiří Reinsberg:

   „Každé SLOVO, které je vysloveno letí až na samý konec Vesmíru. A protože Vesmír je KONEČNÝ, tak tam létá a krouží KOLEM DOKOLA.
   Dokážete si představit to množství BLBÝCH lidských KECŮ, co na konci Vesmírů krouží?“

   Reagovat
   • Je to tak, bohužel. A dokážete si představit to množství vašich BLBÝCH příspěvků jak krouží taky vesmírem?

    Reagovat
    • Co blbé bylo a blbé nebylo poznáme až nakonec v Nebi. Konec konců ani „emauzským učedníkům“ (viz výše) souvislosti nedošly hned. …

     (Co se týká příspěvků mých, těch bylo/je „spočetně mnoho“ a představit si jejich množství lze. )

     Pěkný den.

     Reagovat
     • Vy ste mi ale lišák pane Hajný…zkusil sem trochu agrese, ale jak vidno, máte to všechno v pořádku. A to je dobře 🙂

      Reagovat
 • Tentokrát se Tisíckráte fakt trefilo do černého a věro (či víroměr) viz diskuse pod článkem je taky dobrá věc…zrovna jsme u nás měli mít biskupa a teď jsme dostali zprávu, že nebude…projeví se tato skutečnost nějak na společenství věřících??? Jsem zvědavá…

  Reagovat
 • Samozřejmě, že v Eucharistii je vždy Kristus celý, i v té, kterou podávají „akolytky“. Rozdíl je v tom, že k těm pro přijímání zásadně nechodím. On je Kristus celý, i když podává padlý kněz při satanistickém obřadu, ale tam taky nechodím.

  Reagovat
  • Když podavají akolytky tak se z Eucharistie stavá pouhá oplatka….to je doufám všem jasné 🙂

   Reagovat
   • Znovu NENÍ humor na místě. Ať podává Eucharistii kdokoli (i kdyby Vaše babička), nestává se z ní pouhá oplatka. Čistě technicky proto, že Bůh je OSOBNÍ a Kristus má k vám VZTAH.

    … Je jediný důvod (popsaný v Bibli), kdy není vhodné chodit k přijímání a tím je, když nerozpoznáváte, že přijímáte Krista. (V takovém případě vám přijímání „není k užitku“.)

    Reagovat
    • A taky by se nemělo podávat v Kristově hrobě, neboť je psáno, že v hrobě není.

     Reagovat
     • Nejste pozorný 🙂 …

      Celé to zní: „Není zde, byl VZKŘÍŠEN.“

      Což znovu jen odkazuje na TP (Turinské plátno) jak už stojí výše. (Z logiky věci nijak neplyne, že na místě hrobu nelze sloužit/žít mši a rozdávat svaté přijímání – sám jsem tam byl a mše svaté (v kostele svatého hrobu v Jeruzalémě) se účastnil.)

      Nehrotil bych to. …

      Reagovat
     • Načež je-li tomu skutečně tak, tak by se nemělo podávat ani na jiných místech. Představte si tu situaci…Hej, Péťo, je tu Ježíš? Ne, není…proběhlo-li toto na některém místě, tak je to stejné jako s hrobem.

      Reagovat
  • Kdybych byla akolytkou, byla bych opravdu šťastná, že lidé vašeho ražení ke mně pro přijímání nechodí. Díky Bohu naši kněží na rozdíl od vás mají v hlavě mozek.

   Reagovat
    • Onen diskutující myslí to, co napsal, zcela vážně, nikoli jako humor. Proto mu na to rovněž zcela vážně odpovídám. S tímto „jménem“ jsem se už totiž kdesi v diskuzi setkala.

     Reagovat
     • Kdo je ten onen diskutující, snad nemáš na mysli mně?

      Reagovat
       • Jo tak, tak to je v pořádku. Je to škůdce…

        Reagovat
       • Já VlaMovi fandím,
        když on je tak sám, jak ten kůl v plotě …

        Reagovat
        • Když se pak přidá kůl ke kůlu, to by bylo, aby nám tu svoji pravdu do těch našich hlav nenatloukli…..

         Reagovat
   • Když se takhle vztekáte, jste rozkošná a bavíte mne. 😛

    Reagovat
   • Like – díky za koment! Pokud jste táž Magda, jako si myslím, máte ode mě liků nespočetně (zejména za komentáře k EvěDominice na Christnetu 🙂 )
    Tak mě napadá: co takhle EvuDominiku P. sem nějak pokoutně přilákat? Její objevy by Tisíckráte bezpochyby obohatily… 😀

    Reagovat
    • Jen to ne! Aby zatrollené tisíckráte nedopadlo jako christnet…. ještě Podiven a….. =D

     Reagovat
 • No, ještě tohle!
  Život je plný chvil, kdy se nám Pán ježíš schovává, a my ho hledáme podstatně déle, než Maria svého 12ti lketého synka v chrámě! A teď taková rána! Ani ta Eucharistie není jistá! A můžete nad tím filozofovat jak chcete, veselé to prostě není. Je to zkrátka stejné, jako v tom lidivém rčení o nedochvilném člověku a padající toaletě.
  Vzhkedem k tomu, že se blíží postní doba, chtělo by to na její zahájení nějaký opravdu veselý příběh, abychom těch 40 dnů ve zdraví přečkali.

  Reagovat
  • Lído, přečti si Jan 3,16 – to ti zaručeně zvedne náladu 🙂

   Reagovat
   • A jsme zase tam, kde jsme byli – když Ho Bůh poslal, tak kam, když není ani v té hostii?!!
    🙂

    No dobrá – přznám, že to byl takový nácvik na vostatky (masopust) – a sundám masku smutku. 🙂 ;-)Ale tady nade mnou ty příspěvky – myslím, že to je samá maska vtipáklů a pod.
    Nicméně děkuji – budu si to co tam je pamatovat pro chvíle skutečných krizovek. (doopravdy):-)

    Reagovat
    • Lído, bohužel zde ne všichni diskutující myslí svoje příspěvky jako vtip. Už v minulých rozverných diskuzích jsem si říkala, kdy přijde troll či fanatik, aby nám to naše katolické šprýmování náležitě „osolil“, a jak vidím, už se děje…..

     Reagovat
     • Upřímně vzato, když katoličtí kněží TRHAJÍ svaté hostie, házejí je na zem Týnského chrámu, kaplani lidem LÁMOU PRSTY, „Kelnarovo“ GESTAPO vyvádí lidi z kostela sv. Havla a kardinál Vlk LŽE…

      To, drahá Magdalénko, NENÍ „šprýmování“. 🙁 Katolické, ani jakékoliv jiné… Divím se, že tady šprýmujete dokonce o tom, že starý kardinál Vlk umírá na rakovinu…

      Nu což, je to už „starý pán“ a „šprýmaři“ jsou předci mladí duchem, viďte ???

      Reagovat
      • 1) KDO KONKRÉTNĚ tady šprýmuje o tom – cituji: “ že starý kardinál Vlk umírá na rakovinu…???“

       2) Proč se na mne lepíte? Můj příspěvek nepatřil vám!

       Reagovat
       • ad 2) Váš příspěvek byl stejně BLBÝ jako „vtipy“ ostatní.

        ad 1) Konkrétně šprýmují „PROVOZOVATELÉ“, kteří mezi to, čemu Vy říkáte „katolické šprýmování“ řadí informace ze „zaručeného zdroje“ o vážném zdravotním stavu pana kardinála Vlka.

        (To je z LOGIKY – cosi jako zákon dvojí negace.)
        _____________

        Na mém blogu můžete zkusit text „Kamení“, který je o tom, že když cosi „volá do Nebe“, nemůžete se divit, že se ozve i ten, od něhož byste to nečekal/nečekala. …

        Mějte „Slunce v duši“.

        Reagovat
     • Magdi, teď teda opravdu bez vtipu: Je mi to líto. Ale pro spravení nálady toto: můj dědeček byl hajný a byl to skvělý člověk (učil mě lézt po stromech a obracet seno a uměl výborný jitrnice a v kostele klekal na jedno koleno 🙂 ) Škoda, že když ještě žil, nebyl internet a hlavně Tisickrate.cz!

      Reagovat
      • Dík. Můj strýc byl také hajný, rovněž byl skvělý – učil nás hledat houby. Asi to bylo tím, že byli hajní s malým h. 🙂

       Reagovat
       • Nechť Magdo vám spraví pohled na hajné i Hajný Robátko, ta milá postavička z Večerníčku.

        Reagovat
        • CHa!

         Na tento „humor“ jsem před 30 lety v Moskvě SPONTÁNNĚ odpověděl slovy: „Tak SOUDRUŽKO (soudruhu) pro Vás jenom H(h)ajnej.“

         Dlužno říci, že tato „drzost“ oddělila „zrno od plev“ a i naše paní učitelka to přijala s noblesou dámy a „chlapsky“. … A nakonec i já zdárně odmaturoval 🙂
         __________

         V podstatě stejný případ, když na dotaz vysoce postavené soudružky z bývalého SSSR zda „něco nepotřebuje?“ spontánně odpověděl kněz Jiří Reinsberg: „Brežněva v PRÁŠKU.“

         (To zřejmě právě kvůli „štěkalům“ vašeho typu … )
         _______

         Pěkný den.

         Reagovat
     • Co když přijde katolík, aby to katolíkům náležitě osolil? To vás nenapadlo?

      Reagovat
     • Navrhoval bych setkání všech diskutujících, abychom se lépe poznali… 🙂

      Reagovat
      • Dobrý nápad – zdá se mi, že nazrál čas. Jen nevím, jak to vyřeší Felix – jestli si k pseudonymu Felix dá pro toto setkání další pseudonymum nebo naopak prozradí svoje pravé jméno a zatají, že je vlastně Felix.
       Mně by zvlášť zajímala Magda – máme obě v příbuzenstvu hajné – tak to jsme skoro příbuzné, 🙂 a neznáme se!
       V některých případech se ale zdá, že by setkání mohlo být dost riskantní… 🙂 Možná by se pro vstup mohlo dát nějaké heslo – třeba vtipný vtip. Po této diskuzi bych znala jeden jednoslovný, jen nevím, jestli bych ho dokázala vtipně podat…:-)

       Reagovat
       • a taky budeme obě slavit perlovou svatbu, 🙂 máme obě syna – já ještě dvě dcery. S P. Špačkem máme zase společný kladný vztah k Třebíči – nakonec třeba zjistíme, že se všichni už dávno známe 🙂

        Reagovat
         • No tak, Kájo, nebreč….to víš, my vdané nemůžeme veřejně prezentovat, že nás zajímají i Karlové.

          Reagovat
         • Jéje to vůbec, Tebe všichni společně adoptujeme 🙂

          Reagovat
          • 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 Toho si vážím…

          • To jsem ráda. Mému synovi se tak alespoň splní jeho dětský sen, vždycky si přál mít bráchu, protože shodou okolností jeho kamarádi bráchy měli. Ale protože už měl dvě straší sestry, tak jsme mu jeho přání nesplnili. 🙁 Věřím, že si budete rozumět, protože i doma máme podobný styl humoru jako zde. 🙂

      • K tomu setkání,
       nevím, nevím, jestli by se na to setkání nevloudil zvěd poslaný nejvyšší českou a moravskou církevní hierarchií, neodhalil naše identity, … a pak nenásledovaly uvržení do kladeb, exkomunikace, …

       Reagovat
 • Hlavně aby neplatila nepřímá úměra: čím více se kdo hrne k biskupovi, aby přijal více Krista, tím rychleji ho venku před kostelem ztrácí

  Reagovat
 • Myslím si, že lidé běžně a dobrovolně strpí větší frontu. Přece by tam mohlo být něco lepšího, případně zadarmo ☺

  Reagovat
 • Jen pár poznámek k panu Hajnému z New Zealandu:

  Chápu Váš nepříjemný zážitek s P. Kelnarem aj. Na druhou stranu i já osobně jsem odpůrcem podávání sv. Hostie na ruku.

  A pokud jde o to, že by si kdokoliv dělal legraci z vážného zdravotního stavu Otce kardinála Miloslava Vlka, tak to je naprostý nesmysl! Důkazem toho je můj tweet, který lajknul právě uživatel „Tisíckráte“:
  https://twitter.com/Pater_JanSpacek/status/832679136002924544

  Zjevně jste nepochopil poslání těchto stránek, a to je mi upřímně líto.

  Reagovat
  • Nejsem z NZ ale z ČR. (Pocházím z VČ, kde v současné době i žiji.) NZ byl před 10 roky. Na FB pana kardinála píše Ondřej, že i pan kardinál Vlk rád laškoval na téma Vlk/vlk. „Smysl“ zdejšího serveru NECHÁPU, to však nepopírá, že nesouhlasím s „legrací“ z vážných věcí a jak dosvědčuje RUDÝ Vladimír Kelnar (tj. jedna konkrétní situace při které zrudl a následně se MSTIL – tj. patrně BYL pro jeho zrudnutí důvod) moje ohrazení se MĚLO a má SMYSL. …

   Že sám kardinál VLK LHAL v rozhlase, jen dokládá, jak moc se dotyčného ZČERVENÁNÍ dotklo a jak mu to vadilo, že v BLUD a omyl uvedli i samotného kardinála Vlka… (Netýkalo se to totiž „nevhodného chování“, ale MSTY za „zrudnutí“ kanovníka Kelnara. …)

   A pak (po letech) Dominik Duka ještě oceňuje „zkušenosti a znalosti“ roztrhání a odhození svaté Hostie na zem Týnského chrámu panem kanovníkem …

   Špaček (navazuji na zdejší „humor“) nadělá mnoho povyku. Jsem však „HODNÝ“ (H)hajný, proto po Vás střílet nebudu. Na NZ stromy třešní kryly sítě, aby je „špačci“ nekradli … (tj. i špaček je „Boží tvor“, tím spíše že kněz).
   _______________

   Stran sv. přijímání by to bylo delší, stručně asi jen toto: Pro toho, kdo podává, je podávat „na ruku“ snazší, než „do úst“. … Ale podstatné je především, aby jak ten, kdo Eucharistii podává, tak i ten, kdo ji přijímá vnímal CO a PROČ činí.

   Reagovat
   • Smyslem zdejšího serveru je:

    – humor
    – zablbnout si a procvičit fantazii vymýšlením blbin
    – zasmát se a odreagovat
    – zachycení škarohlídů a umožnění jim odhalit vlastní malosti a omezení
    – navazovat přátelství (i když anonymní) a potěšit se vzájemně legrací ( za mě – jsem rád, že tady píší
    Lída, Magda, Špaček, Karl Beer Von Beer, Vedoucí skupinky a mnozí další. Neznám je, ale takto s nimi můžu kamarádit)
    – zachycení a odhalení těch, kterým to, co je výše napsané, nedošlo

    Měj se bratříčku Hajný a přemýšlej, jestli problém – všichni kolem mě jsou BLBÍ, pravděpodobněji neznamená …

    Reagovat
    • Milý Hilarie, napsal jste to velice moudře. Vzhledem k tomu, že už na tomto světě nějaký ten čas pobývám, tak vím, že lidé typu: „všichni kolem mě jsou BLBÍ“, nikdy, NIKDY, ale opravdu NIKDY nepřipustí, že by tomu mohlo být jinak.

     Reagovat
     • Mně při četní určitých příspěvků neustále vyvstává jeden místní člověk, který, myslím, že by příspěvky psal v podobném duchu. Pro vysvětlenou – no prostě díky své nemoci není schopen pochopit vtipy nebo různá lidová úsloví, slovní obrazy, a vůbec za to nemůže, byť vystudoval vysokou. Jako příklad: Šli jsme s manželem po ulici, a ten místní schizofrenik se přidal. Manžel najednou povídá: „Já blbec, zapomněl jsem čepici!“ A ten známý na to naprosto vážně: „Zapomenout čepici není výpadek inteligence.“
      Mějte všichni hezký den a 🙂 nezapomeňte si čepici! 🙂

      Reagovat
      • Ano, je to tak. Tahle diagnoza jde napříč IQ lidí. Takže když jí trpí člověk ověnčený tituly, a baví se s těmi „neotitulovanými“ tak se tím víc utvrzuje ve své chytrosti a pravdivosti a v tom, že ti kolem jsou fakt úúúúplně blbí.
       Také přeji pěkný den – čepici ani rukavice už nepotřebujeme, neb už je u nás teploučko. 🙂

       Reagovat
       • Magdo, když sme u té adopce, kolik let má tvůj syn???? 🙂 začínám se těžit.

        Reagovat
        • V létě mu bude 23. Studuje informatiku. Nejprve jsem měla trochu problém, než jsem se naučila překládat mu všechno do nul a jedniček. Ale už jsem to zvládla a vzhledem k tomu, že pracuji v POHODĚ, tak je to v pohodě :-)))

         Reagovat
         • Tak to je mladý člověk tak akorát na ženění…adopci bohužel nemohu přijmout, protože bych poté zůstal opět sám. Ledaže…..kolik mají dcery?

          Reagovat
          • Dcerám je 28 a 26. Ale nechápu, proč byste měl poté zůstávat sám. Však i vy určitě časem pomyslíte na ženění….

    • Usi, ve vší úctě:

     jakkoli si nemyslím, že smyslem života je „vymýšlení blbin“, ale žití pravdy – to minimálně z hlediska CÍLE našeho života, jímž je setkání se s PRAVDOU (ve smyslu s Bohem), že „všichni kolem mne jsou BLBÍ“ tvrdíte Vy, ne já.
     _________________

     K tomu proč „nežít kravinami“ a NEPŘIDÁVAT se ke hloupostem mám zcela konkrétní zkušenost z učiliště. … Když spolužáci začali dělat „hlouposti“ a já se nechal „ukecat“, abych jim „pomohl“ a se k nim přidal, jeden ze spolužáků utrpěl vážný úraz a málem přišel o nohu. Poučení z toho je velice SILNÉ, že kraviny jsou VŽDY ŠPATNĚ a NIKDY není správné se k nim přidávat. Spolužákovi by se nic nestalo, kdybych se já k nim nepřidal. …

     Pro mne je toto memento na celý život. …

     Reagovat
     • To záleží na mentální vyspělosti jedince, že pozná, kdy která kravina je kravinou, nebo kravinou neškodnou 🙂 Jinak teologické úvahy se mi moc líbí. Jsou psané s pravou vážností a jakýmsi, řekl bych…mmm….uměleckým stylem.

      Reagovat
      • Jasně, kraviny dělíme na kraviny škodné a kraviny neškodné 🙂 A nejsme tak bláhoví, že bychom věřili na kravinu jako takovou.

       Reagovat
       • Paní Cimrmanová, ( pochybuji že Vaše přijímení má něco společného s mým praprastrýcem Járou ) kraviny klidně můžeme dělit…chcete snad říct, že kravina je vždycky škodná? 🙂

        Reagovat
  • Bratře Špačku, je mi jasné, že ti je jasné, že pán Ježíš apoštoly nekrmil …

   Já se přiznám, že jsem díky tomu a díky dalším cca 20 důvodům pro podávání na ruku.

   Tím posledním důvodem, díky kterému jsem se stal odpůrcem odpůrců podávání na ruku, byla zkušenost, kdy mně s manželkou odmítl podat na ruku jeden docela mladý kněz.

   Když jsme se jej po mši v soukromí ptali, proč toto, mezi jinými důvody poznamenal, že má právo naše právo přijímat na ruku odebrat,
   že má právo se postavit rozhodnutí biskupů
   a že přijmout na ruku nejsme hodni. Neznal nás, byli jsme tam na dovolené.
   Jeho ruce však posvěcené byly.

   Říkal jsem si, zda je i jeho srdce je posvěcené.

   Do držky jsem mu nedal, protože mé srdce posvěcené bylo.

   Reagovat
   • Odpůrce odpůrců podávání na ruku…hm…Hilare, jistě máte své důvody, ale taky jsou důvody proč na ruku nepodávat…ovšem u tebe si troufám tvrdit, že to není spojeno s neúctou ke Kristu. Samozřejmě tvoje zkušenost s mladým knězem je asi taky za hranou. Nevím, nemyslím si, že je to otázka která je až tak důležitá. Pokud vím koho a proč přijímám, nevidím problém přijímat na ruku. Teď sem si uvědomil, že sem vážností svého článku narušil charakter této diskuze, snad naposled…. 🙂

    Reagovat
    • Karle, já to beru,
     ostatně sirky z katolického týdeníku jsem již vyškrtal a tak můj odpor k odpůrcům podávání na ruku se stal vlažným.

     Reagovat
 • Články Felixe Kulpy jsou vynikající !!!
  Příspěvky v diskusi (Karl Beer Von Beer, Hilarius, Magda, Lída, P. Špaček …… ) jsou též super !!!!
  Prosím, nenechte se odradit.
  Dlouho mi to ale trvalo, než jsem pochopil, že vlastně na lesnický humor nemáte nikdo.
  Jen se ptám – nepotkal jsem ho v Brně už někdy?

  https://www.youtube.com/watch?v=TOqABqPSWYo
  (Za výrazy v živé nahrávce se předem omlouvám)

  Reagovat
  • Právě se mi rozsvítilo!! Konečně mi došlo, co znamená opravené lidové rčení, které maminka ráda používala“JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK NÁM HAJNÝ NADÁ.“

   Reagovat
   • 2 věci:

    a) Generace našich rodičů si s přikázáním desatera „nepokradeš“ (např. krást dřevo z lesa ?) až tolik nedělala. … Což v podstatě vysvětluje, PROČ coby „dcera své matky“ averzi k hajnému/hajným v podvědomí své mysli CHOVÁTE (když si toto uvědomíte, je to první krok jak se stavem vaší mysli a vašeho podvědomí pracovat, se nad to povznést a vaší „nectnosti“ se zbavit).

    b) V mém úplně prvním blogovém textu „V čem měl pravdu HUS“ jsem psal cosi ve smyslu, že řešením je „návrat k podstatě“.

    Zdejší „rozčarování“ až „odkouzlení“ pak plyne ze ZDĚŠENÍ, že slova JK:
    „VEZMĚTE a jezte z toho všichni“ vezme člověk VÁŽNĚ.

    Reagovat
    • Vážený pane, mám velký problém rozumět vašim dedukcím.
     Nikdy jsme dřevo nekradli, protože jsme bydleli na hájence, a hajný měl na starosti těžbu dřeva. Dedukce o averzi k hajným mně těžce uráží, a upravené rčení naučil maminku sám její taťka – hajný – jako super vtip.

     Reagovat
     • Aha, takže Váš vlastní dědeček neměl rád, když mu děti plašily zvířátka v lese. Vzhledem ke zdejšímu humoru je tímto vše vysvětleno a netřeba se dále „vzrušovati“ a zvířátka „plašiti“. …

      Děkuji za vysvětlení vtipu.

      Pěkný den/víkend.

      Reagovat
      • Ach jo!
       Super vtip nevylučuje lásku k nezbedným dětem!
       Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. (Říkávala maminka – a beztak ji to naučil tatínek hajný :_) )

       Reagovat
       • Pán Bůh má lidi RÁD. My lidé jsme Jeho“podmnožinou“. Lásku Vašeho dědečka to tudíž nevylučuje. … Spokojená tak mohou být jak zvířátka v lese, tak Váš dědeček, Pán Bůh a de facto i Vy.

        Reagovat
  • Pakliže jste reagoval na mne, tak ano, v Brně jste se se mnou setkat mohl (jakkoli si já nepamatuji Vás 🙂 ). Po návratu z NZ jsem cca 2,5 roku v Brně pracoval coby inženýr v americké firmě Honeywell. (V drtivé většině případů jsem se však pohyboval autem s pražskou SPZ a MHD využíval minimálně.)

   „Přetahovat se“ se s vámi nehodlám, minimálně z důvodu, který jsem popsal výše. Technicky snad řeknu pouze tolik, že ne vše, co Vy pokládáte za humor a „vtipné“, vtipným je. ( hajny.blog.respekt.cz/vola-do-nebe/ )

   Reagovat
   • Každý máme jiný styl a druh humoru, který nám přijde vtipný, proto tvrzení: ne vše co pokládáte za vtipné, vtipné je, je nanejvýš subjektivní. Pan Hajný tady přišel vnést řád a pravdu…protože vymýšlíme kraviny, a to je určitě špatně.

    Reagovat
    • Heleďte Karle, mám silné OSOBNÍ důvody se k vašim „kravinám“ nepřidávat (navíc jsem napsal). Chápu, že máte vlastní svědomí a SVOBODU se rozhodovat pro co chcete, já však mám důvody a zkušenosti mé. Ohradil jsem se, protože je lépe zastavit „kraviny“ dříve, než někomu ublíží. (Zkušenost z učňáku je zkušenost z učňáku, a když už se „chyba“ stala, není nic hloupějšího, než se z chyby nepoučit.)
     _____________

     „Řád“ i „pravda“ jsou relativní, resp. se alespoň poznání každého konkrétního člověka může lišit. Ani z toho však neplyne, že Pravda neexistuje, resp. existovat nemůže.

     Jen proto, že „něco“ řekl pan kardinál, pan kanovník, či kaplan Budský, neznamená, že tak se věci staly.

     Reagovat
     • V tom případě napište do redakce, ať zruší svůj web, než někomu ublíží. A stejně pořád nechápu proč tady taháte svůj případ….aby se ostatní dověděli jak to bylo? Pokud ano, tak mám silné pochybnosti o pravdivosti vašich článků.

      Reagovat
      • Karle, „jak to bylo“ GRAMOTNÝ člověk měl příležitost seznat už dávno. 🙂 NEPOSLUŠNOST ??? Cha.

       To jste nikdy neslyšel slova Ježíše Krista: „VEZMĚTE a jezte z toho VŠICHNI?“
       ____________

       Bible vysvětluje postoj „Vám podobných“ slovy JK ve smyslu: „Světlo přišlo na svět, ale lidé ho nepřijali, protože si více zamilovali tmu než světlo“ (Tj. LEŽ (a na zdejším serveru „satiru“) než PRAVDU?)

       V Pohodě. …

       Reagovat
   • Souhlas!
    Kdyby mě zmlátil řidič a vyhodil z šaliny, taky budu jezdit autem.
    I když pražská poznávací značka v Brně je minimálně stejné riziko 🙂

    Reagovat
    • To je o lidech. Naštěstí jsem Vámi popsané zkušenosti v Brně neučinil a z tramvaje ani „šaliny“ mě nikdo nevyhodil. … To jste se snad až příliš zaposlouchal do pana kardinála a máte (díky tomu?) přebujelou fantazii. 🙂
     _________

     Riziko je v životě vždy a jistého máte pouze, že jednou zemřete. …

     Vaše „brněnské zkušenosti“ nezlehčuji – I KDYBY tomu však bylo, jak píšete (realita se nutně nerovná tomu, jak ji VY vnímáte), platí i pro Vás (potažmo „Brno“), že JEŽÍŠ nepřišel pro spravedlivé, ale pro hříšníky, a že Pán Bůh MÁ lidi rád.

     Jinými slovy i Brno a jeho obyvatelé mají před Bohem ŠANCI…

     Reagovat
     • Asi se setkám s panem kardinálem a ostatními členy vašeho vykonstruovaného případu abych konečně došel pravdy.

      Reagovat
      • S odkazem na slova dnes již zemřelého biskupa Koukla: „Druhou stranu slyš“ se obávám, že pravdy dojdete až NAKONEC v Nebi. …

       Proč? Protože Kdo NECHCE uvěřit, ten neuvěří, „i kdyby MRTVÍ vstávali z mrtvých“. Neřekl tohle už NĚKDO? …
       __________

       Znovu „jen“ odkazuji na první můj příspěvek v této diskusi – tj. na tzv. Turínské plátno. Pěkný den i studia Vám přeji.

       Reagovat
      • To nemusíš, to je po přečtení všech příspěvků M. Hajného naprosto jasné. On je jako přes kopírák s jedním člověkem od nás. Ten také svůj vykonstruovaný případ tahá od instance k instanci, všechny obviňuje, očerňuje, není ochoten vidět ,že problém není v těch kolem něj, ale v něm samém. Rodina, úředníci i právníci už jsou z něj na prášky, ale on pořád jede jak buldozer, domáhaje se, aby všichni kolem uznali jeho „pravdu“.

       Reagovat
       • Poslušte si… 🙁

        Umírání M.Vlka je tedy dle vás také „potřeba dokazovat“ ???

        Abych pana kardinála citovat: „To by se muselo dokazovat. … Nějaké to prohlášení a rentgenové snímky zveřejněné na webových stránkách toho pána, to NIC NEZNAMENÁ“.
        __________

        Že vás to baví… , DÁMO.

        Reagovat
  • Máte pravdu, také už mne napadlo, že ten lesnický humor je námi ostatními nepřekonatelný :-))) Kdyby zde nezačal trollovat, bylo by té legrace opravdu méně.

   Reagovat
   • „Děkuji ti náčelníku, že ses mě zastal…..“
    Varel Frištenský

    Reagovat
   • Vždyť to přece tvrdí i jeho eminence P.Budský 🙂 , že se jednalo o „Kelnarovo gestapo“. Nehledě na to, že popírá slova samotného kardinála Vlka, když píše, že to bylo v kostele sv. Havla. …

    To je lidi LEGRACE.

    Reagovat
    • Já doufám že celé to vaše představení je legrace…protože jestli ne, tak je neco v nepořádku…a není to Kelnarovo gestapo. Říká vám něco POSLUŠNOST?

     Reagovat
     • Nejvyšší mravní autoritou člověka je jeho SVĚDOMÍ. Což napsal/řekl svého času už papež Jan Pavel II.
      ________

      Neposlušný P.Vladimír Kelnar, který SVÉVOLNĚ (proti „povinnosti“ církevního práva NEDOSLOUŽIL mši svatou ???) Dvojí metr. Jste směšný…

      Sorry. Já mám vzdělání na technice, ne „pomazání“ humanitní… Proto čistě technicky: „LEŽ se nestane pravdou proto, že ji řekl v ROZHLASE kardinál Vlk.“ …

      Reagovat
      • M.Hajný, člověče nešťastná, když člověk koukne na argumenty, používání citací z písma nebo citátů různých osobností, příměrů, narážek …

       tak čím víc se snažíte takto o vysvětlování pravdy, o dokázání věrohodnosti vašich tvrzení, tím je to horší.

       Vlastně v této fázi už je marné cokoliv vysvětlit, kohokoliv přesvědčit.

       Nezávazná rada – už nic nevysvětlovat.

       Reagovat
       • Hm, to jste také „kam vítr, tam plášť“. Ještě včera (?) jste psal, že jste se tím prokousal a pochopil „jak to bylo“. …

        Kromě citace JP2 o svědomí – to bylo součástí nějaké jeho exhortace či „pastorační směrnice“ nebo co to bylo, jejíž český překlad byl kdysi uveřejněn na serveru http://www.katolik.cz, bohužel jsem si přesný název a odkaz nepoznamenal a později jsem to tam už nenašel, všechny ostatní odkazy najdete např. v článku „Volá do Nebe“ na mém blogu na stránkách Respektu.

        ( hajny.blog.respekt.cz/vola-do-nebe/ )
        __________

        Nicméně NENÍ posláním mého života vás čemkoli přesvědčit.
        Žijte BLAZE. …

        Reagovat
        • … nepsal jsem, že jsem se tím prokousal, ale částečně prokousal, to částečně znamená, že úplně se mi to nepodařilo.

         Toto je přesné znění:

         Zdůrazňuji, že pokud se vám udály tak nehorázné věci, jak se mi je po tuhém boji částečně podařilo dešifrovat a rozmotat, je obrovská chyba takto je zastřít a zakamuflovat nešikovně napsaným dopisem.

         … a těmi nepochopitelnými argumenty … jsem neměl na mysli jen článek na webu, ale i komentáře a reakce na této konkrétní stránce, celé tohle vlákno

         ale to je fuk

         protože když jste odhalil, že nechcete nikoho přesvědčovat, pak je úplně všechno jak na webu, ale i zde v naprostém pořádku, účel jste splnil

         dostal jste mě

         Reagovat
        • Jsem fascinován tím, jak do skoro každého příspěvku dáváte odkaz na ten hrůzostrašný čin…možná bych to zkusil poslat do TV Nova, Prima, atd. Je škoda, že se to nedozví více lidí, kteří by vás mohli podpořit.

         Reagovat
         • Smyslem nebyla a není podpora „mojí osoby“, ale podpora Krista.

          Pakliže měl být zdejší „humor“ humorem z Eucharistie (ve smyslu nabídnutí se JK lidem, aby si do něho „kousli“ a z Něho JEDLI), splnilo moje ohrazení se odkazem za ZRUDLÉHO pana kanovníka svůj smysl. (Minimálně PROTO, že jak jsem psal už v dopise jemu – víru v přítomnost JK ve svaté Hostii ani ON nebyl s to zapřít, což plyne z LOGIKY toho, PROČ zčervenal.)

          Reagovat
   • Prosím formulujte přesně. Nikoliv trollovat nýbrž trotlovat 🙂

    Reagovat
    • Pochopil jsem, že ČBK reformu liturgie (z pera papeže Benedikta) zastavila. Ať už se tak stalo, protože mají ROZUM nebo jen nechtěli riskovat dalšího „rudého kanovníka“… , onu tzv. „liturgickou reformu“ jsem zažil na NZ, kde se (již v roce 2007) „TESTOVALA“.

     Takže jsem se zde ne bezdůvodně proti „humoru“ typu „píchačky v kostele“ a „kontrola délky minisukní“ OHRADIL. Čistě technicky PROTO, že onen „humor“ až tolik neškodným není a běžný čtenář serveru „tisicekrate.cz“ VŮBEC netuší, co vše se už „honilo“ dotyčným „liturgům“ hlavou… a čeho nás naši biskupové (pochopil jsem, že tak trochu i na jejich „vlastní triko“) ušetřili.
     _____

     Jinak humor „léčí“. Poslužte si. … I mně je vaše „smání se“ milé. Čistě technicky proto, že jak v knížce „Prameny světla“ píše Tomáš Špidlík: „Když už ten zlý nemá, co by vám provedl, poslední zbraní je vás zesměšňovat a se vám smát“. …

     Reagovat
 • Pingback: Kopa hoaxu: Koniec gitár v kostoloch – Kopa vecí, ktoré by vás mohli zaujímať, ale nikdy ste nemali čas ich hľadať po internetoch.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *