Přijímací řízení do semináře bude nově zajišťovat společnost SCIO.

V přijímacím řízení do kněžského semináře nastanou velké změny. Jak uvedl Mgr. František Jemelka, vedoucí tiskového střediska ČBK, pro změnu formy i poskytovatele přijímacích zkoušek se vyjádřili členové konference jednomyslně. Nová forma přijímacího řízení aktivně reaguje na nejnovější poznatky ve vzdělávání, navíc bude celý proces přijímacích zkoušek transparentnější. Oproti stávajícímu, lehce zastaralému a až příliš tradičnímu systému přijímacího řízení, kdy byli uchazeči v pohovoru konfrontováni hned se třemi osobami – biskupem, generálním vikářem a spirituálem semináře, je tato nová metoda efektivnější, úspornější, a to časově i finančně, a více trendy, neboť umožní plošné testování více lidí v kratším čase, dodává Jemelka.
Ředitel Scio, RNDr. Ondřej Šteffl, CSc. k tomu uvádí: „Již delší dobu jsme usilovali o rozšíření portfolia našich vzdělávacích aktivit, proto jsme poptávku ČBK po organizaci přijímacích zkoušek do semináře přivítali.“ Podrobnosti o obsahu přijímací zkoušky exkluzivně portálu Tisíckráte poskytla mluvčí společnosti Scio, Lucie Hejbalová. „Přijímací zkoušky do semináře vycházejí z léty ověřeného testu obecných studijních předpokladů, které jsou platné na desítkách fakult v ČR a testují nejen faktické znalosti, ale také předpoklady ke studiu jako takové. Pro přijímací zkoušky do semináře zůstávají platné čtyři části, argumentační a verbální oddíl se opírá o texty z Písma svatého, ale také o texty z Misálu a po delší úvaze jsme do tohoto oddílu zařadili i Pastýřské listy z minulých let. V těchto oddílech budou uchazeči o studium prokazovat zejména porozumění textu, doplňovat chybějící slova apod. Kvantitativní část bude obsahovat jednoduché příklady z prostředí, které by uchazečům mělo být blízké. Např. svíce paškálu je dlouhá xy cm, kolik hodin vydrží hořet, než bude nutné ji vyměnit? Poslední, logický oddíl, obsahuje zařazování zadaných podmínek do možných souvislostí – např. jaký je maximální počet mší, které vydrží ministrantská komže bez praní apod.“
Ačkoli ještě nebyla spuštěná ani testovací verze tohoto typu zkoušek, již se zvedla vlna nevole, zejména z řad seniorek z vesnic na jižní Moravě, které mají strach, že „kluci od nich“, „ti naši rošťáci ministranští“ nebudou schopni získat předepsaný počet bodů, zejména v kvantitativní části testu. A přitom „(…) ten křížek vždycky nesou tak rovně, u oltáře se nešťourají v nose, víno málokdy vylijou a cinkají vždy tam, kde mají.“ Na tyto obavy reaguje Hejbalová tvrzením, že pro úspěšné vyřešení úloh v kvantitativním oddíle není potřeba hlubokých znalostí matematiky.
Hejbalová upozorňuje ještě na další rozdíl oproti klasickému testu obecných studijních předpokladů, který se tentokrát týká záznamového archu pro odpovědi. „Oproti klasickému proškrtávání příslušné kolonky vodorovnou čarou jsme se v tomto případě uchýlili k označení správné odpovědi křížkem. Musí se však skutečně jednat o kříž, nikoli o písmeno x – tyto odpovědi nebudou považovány za platné,“ zdůrazňuje Hejbalová.
Pilotní přijímací zkoušky by měly být spuštěny příští rok, tj. v roce 2017, ostrou verzi pak plánujeme nasadit o dva roky později, tj. v roce 2019, dodává Hejbalová. Tisíckráte se dále podařilo vypátrat, že přijímací zkoušky nejsou jediným pojítkem mezi ČBK a firmou Scio. Sám ředitel, RNDr. Ondřej Šteffl, CSc. se v této souvislosti vyjádřil následovně: „Jako firma s určitými zkušenostmi v oblasti vzdělávání jsme si vědomi komplexnosti této problematiky. Z tohoto důvodu plánujeme otevřít vzdělávací kurzy připravující se speciálně na tento druh přijímacích zkoušek. V neposlední řadě chápeme základní školu jako mašinku, za kterou se postupně řadí další vzdělávání jako vagonky. Z toho důvodu otevíráme po celé republice (mj. i v Brně a Olomouci) několik základních škol, kde budeme připravovat malé seminaristy, takřka od kolébky. Úspěšnost složení přijímacích zkoušek do semináře by u těchto uchazečů měla přesáhnout 95%,“ plánuje Šteffl.

One thought on “Přijímací řízení do semináře bude nově zajišťovat společnost SCIO.

 • 3.1.2017 (0:42)
  Trvalý odkaz

  Snad to klukům pomůže s úspěšným absolvováním zkoušky, když zveřejním jednu z otázek z matematiky, kterou se mi podařilo zjistit.

  Zadání:

  Jednu oltářní svíci zapálil ministrant v 10 hodin. Vyhořela ve 20 hodin.
  Za jak dlouho vyhoří dvě oltářní svíce zapálené ministrantem v 10 hodin?

  Odpověď: V 15 hodin

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *