Zpravodajství

Překroucené výroky o konci celibátu způsobily problémy.

Svět koncem minulého týdne obletěla zpráva o úvahách o zrušení celibátu kněží. Přesto, že papež František v rozhovoru pro německý Die Zeit zdůraznil, že takový krok není řešením nedostatku duchovních povolání, zaznamenali kněží zvýšený počet rozmanitých proseb a nabídek, na které nejsou při výkonu své práce zvyklí.

„Kvůli dezinterpretaci máme ze života peklo,“ uvádí pater Milan ze středních Čech. „Denně mi chodí nabídky k sňatku, nejčastěji od mladých farnic nebo rozvedených žen,“ stěžuje si na náhlý zájem. Nečekanou nabídku dostal také kaplan Slavomír v jedné z farností na Valašsku. „Hovořili jsme o papežových slovech během páteční večeře. Poté, co se spolubratři odebrali k večernímu breviáři, nabídl jsem jako vždy naší hospodyni pomoc s nádobím. Během utírání sklenic mi řekla, že jsme spolu už za ty roky v domácnosti sehraní jako manželé, a pokud bych prý chtěl, ještě jednou by se klidně vdala. Problém je, je jí už čtyřiaosmdesát,“ dodává smutně.

Jistou změnu chování zaznamenal také administrátor farnosti v Dolní Dobrouči Jan. „Během včerejší farní rady mi pastorační asistent navrhl uspořádat ještě jeden farní ples. Nechápal jsem proč, je přece postní doba, navíc jsme měli ples před třemi týdny. Když jsem po něm žádal vysvětlení, řekl, že tam se mi přece nemohla žádná žena líbit, kdežto teď už může,“ vysvětlil.

„Kněží jsou ve společnosti oblíbení, dobře se s nimi povídá a rádi si hrají s dětmi. Navíc jsou nedostatkovým zbožím,“ vysvětluje psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., proč vzbudila mylná informace o zrušení celibátu takový ohlas.

Kněz, moderátor pořadu Uchem jehly a sportovec Zbigniew Czendlik redakci Tisíckráte prozradil, že jen co se v médiích objevila diskuze o zrušení celibátu, jeho skartovačka se ještě nezastavila. „Nejdřív jsem si myslel, že jde o takový malý papežův dárek kněžím ke čtvrtému výročí jeho pontifikátu. Potom jsem se ale dozvěděl, že to není pravda, a tak raději všechny dopisy skartuji. Papír dám ministrantům, alespoň třeba vyhrají soutěž ve sběru,“ dodal.

Na serveru Signály.cz už se o víkendu objevila informace o pouti na Svatý Hostýn s názvem „Duchovní povolaní k manželství“, na popud správce bystřické farnosti však byla zase smazána

139 komentářů: „Překroucené výroky o konci celibátu způsobily problémy.

 • Je to škoda no, asi přeju k Řeckokatolíkům

  Reagovat
  • Ti mají zas jiné „vychytávky“. Ne pro muže, ale pro ženy. Když jsme byli před 4 lety na Ukrajině, tak nás ženy nikde nepustili prohlédnout kněžiště. Někde byli ještě „lepší“ a do kostela směla vstoupit první žena až poté, co do něj vstoupili 3 muži. Pro mě, katoličku vychovanou po DVK to bylo velmi ponižující. Průvodkyni nám dělala profesorka z užhorodské univerizity, a bylo vidět, jak je jí před námi trapně. Kostelník v tamní Horní-Dolní ji nepustil do kostela, dokud do něj nevstoupili tři jacíkoliv muži – klidně mohli být i „momentálně“ zaostalí, jen když „ho“ měli v kalhotách……

   Reagovat
   • Kamarádky kdysi byla v Rusku – vlakem, až daleko za Uralem. Svědectví, které přivezla bylo mj. o tom, že na těžkou TĚŽKOU práci jsou v Rusku ŽENY. (Zapojování vagónů na nádražích, překládání zavazadel a balíků atd. atd.) Muži v Rusku hlavně a) bojují, b) pijí.

    V tomto smyslu slova je otázkou, zda není „nepravdivá“ i církev (řecko-katolická, případně pravoslavná) a kněžství žen by se časem nemělo aplikovat i tam … (Když mohou „jezdit s traktorem“, jak svého času říkával kardinál Vlk, proč ne sloužit mše svaté ???)
    ________________

    Coby katolíka, bylo pro mne NEZVYKLÉ, zažít farářku. (To už je asi 14 let a trvalo mi chvíli, než jsem si i na ni ZVYKL.) … Uměla „šéfovat“ jako chlap a někdy mělo i to svoje úskalí. Získala si mně však daleko více tím, když se dokázala povznést sama nad sebe a zasmát se i sama sobě. Dokonce měla pak v neděli i pěkné OSOBNÍ kázání ze života. Slavila v ten čas 25 svého kněžství a i když nabídky ke sňatku měla, zůstala celý život SVOBODNÁ (tak jako žijí v celibátu i kněží muži) proto, aby mohla se věnovat své práci a byla „svobodná pro Krista“.

    Obecně vzato žena kněz NENÍ problém. Jako ve všem je to o lidech. O jejich respektování a o „naslouchání“ Duchu a přáním Boha.

    Reagovat
    • I kdyby nebyl žena-kněz problém, Kristus to ve své církvi ustanovil jinak. Hříšnými lidmi založené náboženské spolky si vše samozřejmě dělají podle svých nápadů a rozhodnutí …

     Reagovat
     • Zdravím. Nevím, zda jste kněz. Pokud ano, tak se prosím ani Vy nerouhejte.

      Čistě technicky:

      a) JK hříšným NEBYL. (Minimálně je toto předmětem křesťanské víry. Pakliže tvrdíte opak, uveďte prosím důvod, PROČ se tak domníváte.)

      b) Křesťané věří, že JK byl nejen „prorok“, ale přiznávají JK účast také na jeho Božství (čímž se podle všeho liší jak od muslimů, tak od židů).

      c) Dle textů Bible i křesťanské tradice si JK skutečně vyvolil za 12 apoštolů muže. Nikde však v Evangeliích nenajdete nic o tom, že by žena nesměla/nemohla plnit funkci kněze/apoštola.

      V daném kulturně-společenském kontextu JK jednal tak, jak jednal. Z toho ale (alespoň tomu tak rozumím) nutně neplyne, že kněžství žen (v církvi) je nutně proti Duchu svatému – potažmo proti duchu Evangelia.

      Reagovat
      • Vážený bratře M. Hajný!
       Ani by mě nenapadlo považovat nebo nazvat Pána Ježíše za hříšného člověka, nepovažoval jsem a nepovažuji za potřebné Vám vysvětlovat, že je jednorozeným Synem Božím. Však také se ženou – knězem jste se přirozeně nemohl setkat v Kristově Církvi, jen jste se s něčím trochu jakoby navenek podobným mohl setkat v některém z hříšnými lidmi založených náboženských spolků, byť zvaných církvemi a byť mají s Církví i něco společného, ba jsou její byť částečně oddělenou ale skutečnou součástí … no, mohl jste se také setkat s neúspěšným pokusem pana biskupa Blahy …. píši neúspěšným, protože jsem si jist, že církvi nechyběla pomoc Ducha Svatého, ani když 20 staletí světila na kněze jen muže a učila, že platně na kněze může být na základě toho, jak to Kristus stanovil, vysvěcen jen muž, ani když totéž definitivně, byť ne tím nejslavnostnějším způsobem, potvrdil svatý papež Jan Pavel II právě v souvislosti s řešením onoho Blahova experimentu (aneb jak moderní Morava vešla do učebnic dogmatiky). Tedy sestra Javorová nebyla skutečně vysvěcena na kněze, její rádobykněžskésvěcení nebylo platné-účinné – tím nic proti její osobní zbožnosti a svatosti …. projevující se i tím, že se podle svého stavu, vzdělání a schopností (i po tom všem)(pokud z doslechu správně vím) jako katechetka aktivně podílí na životě Církve.
       Mimochodem…ženy v Kristově Církvi nikdy nebyly svěceny ani na jáhny, ale na jáhenky, což bylo jistě něco jiného.
       Žehná Vít Jůza.

       Reagovat
       • Víte,
        děkuji za Vaši reakci. Čekal jsem, že se ozvete a trochu si nebyl i jistý, zda jsem toho na Vás včera „nenaložil“ příliš. V každém případě díky, že jste se vypsal/napsal. .. I pro mě, coby katolíka, by setkání se s ženou knězem NEZVYKLÉ a trvalo mi to chvíli, než jsem se s tím byl s to smířit. Stran „soudů“, které vynášíte jste (o tom jsem přesvědčen) „za hranou“, ačkoli z pozice Vás coby kněze to může být pochopitelné. Jak říkám, ani já ženu-kněze „neskousl“ hned. Přesto ve světle plnění odkazu (a přání) JK i to není nutně nemožné. Povzneste se nad to, že knězem je žena. Spíše v tomto člověku vnímejte Boha, jeho (boží) působení a jeho (božího) Ducha. V tomto smyslu NENÍ správné člověka „odbožšťovat“, ale naopak ke každému člověku chovat úctu a respekt.

        Zkušenost, o níž jsem mluvil se netýkala žádné „tajné církve“. Naopak, zcela TRANSPARENTNÍ. Konkrétně šlo o ženu-kněze církve anglikánské, s níž jsem se setkal v roce 2003 při mém cca 2 měsíčním pobytu v „Iona community“ na ostrově IONA ve Skotsku. Církev Anglikánská tzv. „apoštolskou posloupnost“ má také, proto není fér ani po stránce formální, tím méně z pohledu DUCHA toto snižovat a mluvit o „spolku“ založeném „hříšnými lidmi“. Čistě technicky i církev anglikánská se hlásí k JK a žije z Jeho úplně stejného odkazu, jako církev, jíž jste Vy knězem (ŘK). JK je pouze JEDEN a v tomto smyslu je pouze JEDNA i jeho církev.
        ________

        Dlouhé „kázání“ si odpustím. Zacituji raději francouzského pilota A.Exuperiho: „Láska není dívat se sobě do očí, ale dívat se stejným směrem.“

        Přeji Vám Lásku. (Ať už ji realizujete a naplňujete ve vašem životě jakkoli.) Děkuji, za vaše požehnání a přeji i vám RADOST z vaší práce a modlím se i já za Vás.

        Reagovat
        • Dovolím si taky něco napsat. Osobně si myslím, že kněžství Kristus svěřil apoštolům z prostého přirozeného důvodu. Ten důvod je prostě MUŽ. Tím nijak nechci umenšovat ženství – naopak. Chci tím říct, že chlap má z přirozených důvodů jakýsi větší předpoklad proto, konat tuto službu. Žena v církvi má taky své nenapodobitelné místo…ale chtělo by to spíš pohled nějaké ženy – Lído, Magdo, dokážete si sami sebe představit vykonávat kněžskou službu? Docela mně zajímá váš pohled 🙂

         Reagovat
         • Sorry, pak ovšem ta „vulgárnost“ Magdy (o „mužství v kalhotách“) nebyla ani mystifikace ani VTIP ???

          To je tedy VELMI smutné. …

          Reagovat
          • Přiznám se že vás vůbec nechápu….Ani trochu.

          • A já zase přiznávám, že mám pouze 2 sestry.
           Sv. píše, že plně („tváří v tvář“) poznáme až v Nebi. Takže „netlačte na pilu“. Dejte, Karle, i Vy sobě svůj čas. … V Nebi (po vaší/naší smrti) budeme já i vy chápat více.

           Pěkný den. M.H.

          • Ovšem že to byl vtip 🙂

         • Karle,- tentokrát to není vtip 🙂 : já tedy sama sebe určitě ne! A jiné ženy? Nevím.
          A kdyby k tomu, došlo, jak by se mi říkalo – duchovní otec nebo duchovní matka? A když někteří kněží skutečně nedokážou být duchovní otcové (často jsou opraváři, údržbáři, manažeři, učitelé, velký děcka, všechno, jen ne otcové), jak bych to mohla dokázat já – žena?
          Asi záleží na pohledu , co si kdo představí pod slovem kněz. Já teda vidím duchovního otce – taky jim tak říkáme, ne?
          My ženy jsme převážně matky, to je nám dané. A jestliže se stane, že žena musí být matkou i otcem svým dětem, i kdyby se rozkrájela, děti stejně budou mít v srdci šuplík s nápisem „táta“ prázdný (nebo skoro prázdný).
          Mně z toho vyplývá toto: Jestliže je v Trojici Otec- Syn a Duch Svatý, je logické, že duchovním otcem bude chlap. Duchovní matkou skvěle můžu být jako manželka jáhna – nosit v srdci všechny biřmovance, děti rodin farnosti, snoubence, manžele…modlit se za ně, svěřovat do Boží láskyplné náruče všechny ty, které jáhen může připravovat na přijetí různých svátostí, všechny, kteří projdou kuchyní (nebo obývákem) jáhna (a jeho ženy), všechny jejich problémy, starosti, i radosti…
          Tož tak 🙂 –
          Doufám, že jsem Tě nezklamala 😉

          Reagovat
          • Díky za odpověď 🙂

          • Já osobně nemám vyhraněný názor. Ale takový svůj vlastní ano – třeba takové kázání. Měli jsme ve farnosti dlouhá léta kněze – lidsky hodný, ale to bylo všechno. Jinak byl prostý, neuměl ani kázat ani zpovídat, ani učit náboženství, jen tak si pokoledovat se strejci o tom, jestli bude pršet nebo ne. O žádném duchovním otcovství nemohla být řeč. Pár frází z kazatelny, pár frází ve zpovědnici. Za jeho působení se kostel vyprázdnil. Na druhou stranu máme ve farnosti dvě ženy, které umějí tak skvěle vyložit evangelium, duchovně povzbudit, rozebrat problém. A jsem toho názoru, že i v té zpovědnici by se mi líp zpovídalo ženě, která ví, o čem mluvím. Takže asi tak – pokud je dobrý kněz, pak je vše v pořádku. Pokud je ale špatný, pak by na té kazatelně i ve zpovědnici odvedla mnohem lepší schopná práci žena, a kostel by mohl zůstat plný. Stejně tak jako zůstávají děti v náboženství tam, kde jsou dobré katechetky. Tož taky tak 🙂 a jestli jsem někoho zklamala, tak to nevidím tak úplně jako můj problém.

          • Díky Magdo, pěkně napsané 🙂

        • Otázka apoštolské posloupnosti v anglikánské církvi byla tuším v 19. století předmětem vážného zkoumání ze strany Apoštolské Stolice – a to s negativním výsledkem: ač ze začátku do tohoto hříšným Jindřichem VIII založeného spolku odpadli i platně vysvěcení biskupové, během další historie byla přerušena, jako klíčové bylo posuzováno svěcení, kde vnější obřad ani protestantské smýšlení nedávají důvod se domnívat, že by se jednalo o skutečné biskupské svěcení …. omlouvám se, ale konkrétní jména a data si z dob studií nepamatuji. Pak to anglikáni začali postupně napravovat ve spolupráci s Utrechtskou unií (zvali jejich biskupy ke svým svěcením), takže snad tu apoštolskou posloupnost mají. Nicméně svým založením hříšnými panovníky a svým jednáním podle lidských nápadů a výmyslů je tato od plné jednoty Kristovy Církve oddělená část skutečně transparentně lidským spolkem založeným hříšnými lidmi a řízeným lidskými nápady a lidskou svévolí, a z jejich pokusů o svěcení kněžek a biskupek nelze vyvozovat platnost takových svěcení, i pokud mnozí u nich vynikají zbožností a osobní svatostí a v základech křesťanské víry jsou pravověrní (ale takoví se zpravidla v současné době stávají logicky katolíky).

         Reagovat
         • (Your comment is awaiting moderation) :

          JK řekl: „Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.“ (J 6,53). … Když tedy lidé v sobě ŽIVOT mají – není v nich Kristus přítomen ???
          ____________

          Navraťte se prosím i Vy ke SMYSLU!
          Církev přeci nezaložil „hříšný panovník“, ale jedině a pouze Ježíš Kristus.

          iona.org.uk , http://www.catholic-iona.com

          Reagovat
          • Proto také se odvažuji anglikánskou církev řadit mezi lidské náboženské spolky a váhám ji nazývat církví, že je církví hříšných schismatických anglických panovníků, a ne Kristovou …. i když tedy jejich úloha slábne, ale, žel, trvá odloučení od Církve a opět sílí řízení se divokými lidskými výmysly – nejen co se týká toho „svěcení“ žen, ale i v některých dalších záležitostech. Aneb: Vzpamatujte si, anglikánskou církev opravdu nezaložil Kristus, ale Jindřich VIII.

          • Upřímně vzato, s anglikánskou církví jako takovou zase tolik zkušeností nemám. IONA community není církví anglikánskou, ale společenstvím lidí z různých křesťanských církví. Jako jeden z duchovních tam tehdy působila farářka anglikánské církve z Kanady, takže jsem se s anglikánskou církví „setkal“ de facto pouze prostřednictvím ní.

           V této „diskusi“ jsem tento příklad uvedl POUZE proto, že stejně jako kněží v ŘKC, se i ona (žena) rozhodla pro život v celibátu (tj. se nevdala), aby byla svobodnou pro JK a mohla se věnovat svému poslání.

           Pěkným bylo i její kázání ze života, když mluvila o tom, že ani jako duchovní nejsou uchráněni lidských slabostí. Mluvila i o příkladu svých přátel – oba anglikánští duchovní, kteří prý také došli skoro až k rozvodu. Nakonec se museli znovu navrátit ke Kristu, „zajet na hlubinu“, začít se znovu společně modlit, aby svůj vztah zachránili. …

           Víra je OSOBNÍ. Na skutečných lidech „z masa a kostí“ se o to více Boží Milost projevuje.

         • JK řekl: „Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.“ (J 6,53). … Když tedy lidé v sobě ŽIVOT mají – není v nich Kristus přítomen ???
          ____________

          Navraťte se prosím i Vy ke SMYSLU!
          Církev přeci nezaložil „hříšný panovník“, ale jedině a pouze Ježíš Kristus.

          iona.org.uk .

          Reagovat
       • Hluboce se omlouvám, pokus o svěcení žen dělal pan biskup Davídek, jeho světiteli panu biskupu Blahovi se tímto omlouvám, též i čtenářům mylné informace.

        Reagovat
        • Vidíte sám, že při pohledu „z blízka“ je otázkou i to, co to tzv. „apoštolská posloupnost“ je. Daleko více je tato vystižena DUCHEM (smyslem), než tím, zda ten který biskup (tj. „hříšný člověk“, jak to výše tvrdíte vy) po formální stránce „na nic nezapomněl“.
         _____________

         JK říká: „nesuďte a nebudete souzeni“… Když tedy už o hříšnosti druhých vynášíte „soudy“ – zapřemýšlejte prosím VY sám, PROČ asi ta slova JK řekl. Považujete se za „jeho učedníka“ ??? Pak to ovšem bylo adresováno i VÁM. … 🙂

         Reagovat
         • Tam (kdysi u rozhodujícího biskupského svěcení ohledně udržení apoštolské posloupnosti u anglikánů) nešlo o to, že by onen biskup na něco zapomněl, ale že jako správný protestant vůbec neuznával svátostné svěcení, a to, co při „svěcení“ dělal a říkal, mělo k biskupskému svěcení, jak ho dělá Církev, podstatně daleko. Tvrdit o anglickém králi Jindřichu VIII coby zakladateli nebo tedy odtržiteli anglikánské církve, že to byl hříšný člověk bez nějakého božského poslání zakládat církev, ale že právě i toto jeho schismatické jednání v tom nejopravdovějším smyslu slova bylo těžce hříšné není nějaké opovážlivé posuzování.

          Reagovat
          • Nicméně tvrdit o křesťanech z jiné křesťanské církve než je církev „římsko-katolická“, že nemají Božího Ducha, a že se neznají k Ježíši Kristu je nejen HLOUPOST a NEZNALOST, ale i pěkná nafoukanost a pýcha.

       • Domnívám se, že je nejvyšší čas, aby zpovědnice byly umístěny mimo katolické kostely, ideálně těsně před vchod. Je totiž nezbytné přicházet do kostela už čistý a bez hříchu, tvořit společenství nehříšných (teda Kristus chtěl, abychom byli svatí, tj. obmytí k novému lepšímu životu, který mj. předpokládá uvědomění si vlastní opakované hříšnosti a účinné pokání z vin, kterých se všichni bez výjimky dopouštíme neustále)…

        Dále je vhodné udělat zpovědnice jako turnikety, jednak, aby do kostela nemohla vejít kdejaká špína, která by umazala svou hříšností Krista Pána, on to sice myslel s těmi celníky a nevěstkami dobře, ale není rozumné mu dovolit se s nimi moc kamarádíčkovat, jeho kamarády jsme my čistí! No a druhý hlavní důvod je, že Svátost Oltářní by se měla podávat jen člověku bez hříchu, což znamená jen Kristu samotnému. Abychom stihli i my nehřešit od chvíle vyjití ze zpovědnice až do chvíle přijetí Těla Kristova, měl by čekat kněz s hostiemi hned za dveřmi, ještě před schodkem. Ono braní jména božího nadarmo, když člověk zakopne o schod vstupních dveří, nebo pousmání se nad pěknou postavou té farnice, co stojí ve frontě při communiu přede mnou, by mě totiž mohlo vystřelit světlíkem rovnou ven před vchod ;-).

        Jinak samozřejmě je potřeba především se držet tradice! To vidíme na Kristově příkladu, nejen na tom, že si před Máří Magdalénou odplivl na znamení jejího zatracení a jejího odsouzení z hříchu proti zákonu, ale především na podobenství, když tak jak bylo zvykem se rozhodl v sobotu projít kolem slepého a když k němu volal o pomoc, řekl mu Pán: „Už ani krok, vím, že jsi udělal již 1999 kroků, porušíš-li zákon, usmažíš se ve věčném ohni.“ I šel pán dále a uviděl muže hladícího na dítě na okraji hořícího pole obilí. Muž však stál a neudělal ani jeden krok. Za chvíli k dítěti oheň došel a spálil jej na uhel. Řekl Pán: „Svatý to muž, dojde věčné slávy v nebi, neboť dodržel tradici farizejských otců, znal všech několik tisíc zákonů a neznečistil se kvůli lásce k bezbrannému dítěti…“. Bylo přece tradicí nekonat v sobotu skutky lásky, poněvadž v sobotu se má podle zákona odpočívat!

        Reagovat
     • Kristus zadnou cirkev nezalozil, tak to neustanovil ani tak, ani jinak. Petr byl hrisnik, zradil pana a nebyl neomylny. Takze cirkev byla zalozena hrisniky. Na II. Vatikanskem koncilu uznala rimsko-katolicka cirkev, ze je soucasti apostolske cirkve, kterou neni jenom ta rimsko-katolicka. Tak jestli jste vystudoval teologii, tak jste se to bud poradne nenaucil, nebo Vas ucili bludy anebo jste uz toho hodne zapomnel. Takze si to delate a myslite podle svych nazoru a rozhodnuti, coz rimsko-katolicke neni. Vratte se na univerzitu, prectete si patricnou literaturu a konejte pokani. Vite, co pan pohrozil tem, kdo svadi deti na spatnou cestu, ze?

      Reagovat
    • OPRAVA: Koncovka prvního slova byl „překlep“.
     Mělo být: „Kamarádka kdysi byla …“

     Reagovat
   • Mentálně zaostalí…hlavně že „ho“ mají. To nikdo neví…Ale jo, je to smutné. Kdoví proč to tak mají nastavené.

    Reagovat
    • Snad to s těmi aspoň 3 muži v kostele může být jakási záruka mravopočestnosti.
     My jsme „nadbytečnou“ opatrnost v této oblasti odhodili, a strašně se divíme, jak jsme snadno podezíratelní a obviňovatelní, a jak někteří i přímo podléhají pokušení, kterému se nevyhýbali …

     Reagovat
     • Můj komentář byl tzv. o „koze“ a vy s Hajným na něj reagujete „o voze“. Jestliže jde do kostela výprava 40 turistů, tak mravopočestnost zajistí to, že tam vstoupí nejprve 3 muži? Kdyby třeba vstoupila první ta profesorka tak by to bylo nemravopočestné???? Fakt mne na váš komentář nenapadá nic jiného než SVATÁ PROSTOTO 🙁

      Reagovat
      • Vážená svatá prostoto, dovolil jsem si odpovídat na otázku Karla Piva z Piva „Kdoví proč to tak mají nastavené.“, a aspoň mě se ukazuje tato odpověď takto správně zařazená.

       Reagovat
      • Magdo, neurážejte se. …

       Byla jste to VY, kdo výše začal ze „sexismem“. KBvB to v podstatě „zjemnil“ názorem, že dotyční muži si tak kompenzovali svoji nedostatečnou „mužskost“, s podprahovým tvrzením, že skutečným mužům tohoto není zapotřebí. …

       Nicméně zpět:
       Smyslem není oslava toho kterého člověka (ať už má „tvary“ jakékoliv), nýbrž oslava Boha (potažmo odkaz JK). V tomto smyslu slova je i nad sexismus se potřeba vždy povznést.

       Reagovat
  • Kněz Josef Toufar pronesl slova“ „ZDE VE SVATOSTÁNKU JE NÁŠ SPASITEL“ a stálo ho to (ta slova) život. Dost možná však zabránila daleko horším věcem. … Minimálně v tom smyslu, že Řecko katolická a (pravoslavná též) církev na „reformu“ teprve ČEKÁ. …

   Příklad ze života: Řecko-katolický kněz slouží mši v Římskokatolickém kostele/kapli, kde je Svatostánek. Toto je OK a v Pohodě. Na dotaz, zda slouží „zády k lidu“ se zlobí, s tím, že správný termín je „ve směru modlitby“. (Cosi jako „vůdce, vede svěřené“.) … Otázkou však je, KAM nás kdo vede. Kříž není SMYSLEM, je pouze „prostředkem“. … Před „dveře“ svatostánku (za nimiž je ŽIVÝ Kristus) staví kněz „kus železa“ – tj. kovový křížek. … PROČ?

   Slovy Josefa Toufara: „ZDE VE SVATOSTÁNKU JE NÁŠ SPASITEL“.

   Primárně, je užitečná a SPRÁVNÉ vnímat Ježíše Krista (potažmo Boha).
   Teprve až poté „artefakty“.

   Reagovat
 • Není problém zrušit celibát, obrovský problém jsou majetkové a dědické záležitosti. To vše už tu bylo a proto byl celibát uznán jako nejrozumnější.
  I v pravoslaví s povinným celibátem jen pro někoho jsou manželky popů mnohem častějšími terči vtipů než popové samotní.

  Reagovat
  • Já myslím, že hlavní problém po zrušení celibátu nebude majetek, ale mobil. Celibát fungoval celá staletí v době, kdy mobily nebyly. A zrovna teď, když celý svět je zamobilovaný ho chtějí zrušit! Možná přemýšlím špatně, ale myslím si, že žádný kněz ve farnosti si na noc mobil nevypíná – co kdyby někdo volal o zaopatření. Moje zkušenost s mobilem např. v kostele, na přednáškách, v kině…celý den je mobil zticha. A jako naschvál zvoní, když se to nejméně hodí.
   Milé potencionální manželky kněží! Dobře si to rozmyslete! Jen si to představte: chystáte se večer s manželem do postele. Mobil určitě nezazvoní, když se spolu budete před spaním modlit, ale stoprocentně zazvoní když půjde o sex. A to pokaždé! (zákon schválnosti funguje – to jistě víte) Jednou, dvakrát se to asi dá vydržet…

   Reagovat
   • Ale Lído, nesmutněte!
    Stačí v rámci milostné předehry přepnout mobil na mód pager. Jinou věcí je, že po truchlivém a suchém manželském sexu-povinnosti se rád nechá velebníček odvolat k poslednímu pomazání a je za vyrušení při těch směšných pohybech vděčen.

    Reagovat
    • Holbachu, smutnění se mě v tomto případě netýká – jsem šťastně vdaná a kněžské svěcení mému manželu zatím nehrozí. 😉
     Já jako ženská jen chtěla pohled na celý problém obrátit: každý totiž řeší možný či nemožný necelibát kněží, ale nikdo se nezajímá o to, jak by na tom byly ty jejich případné manželky. Myslíte, že by si pískaly? Měla jsem kolegyni – byla dcera evangelického faráře. Její dospělácké hodnocení dětství na faře: „Fara byl průchoďák. Žádné soukromí.“ Nic vtipného mě k tomu teď nenapadá.

     Reagovat
     • Tak jest. A pokud někdo vidí manželskou lásku jako truchlivé a smutné povinnosti a směšné pohyby, tak se raději neměl ženit…….

      Reagovat
      • Upřímně vzato, nevím, proč jste se vdávala Vy. LÁSKA (pakliže to myslíte vážně) je PODSTATNĚ více, než „pohyby“ a nakrmené „břicho“. …

       Stran „povinnosti“ Pána Boha splnit vám každé vaše přání (potažmo kněze poskytnout vám vždy tu či onu „službu“) – je toto VELICE nedospělý (ve smyslu dětinské mentality) přístup.

       Viděla jste např. nějakého kněze, že by v době, kdy slouží mši svatou vzal „mobil“ a telefonoval? Já nikoliv. …
       __________

       Otázka, kterou jste nastolily, se netýká ani tak soukromí, jako vnitřní PRAVDIVOSTI a motivace pro to, co člověk v životě dělá.

       Reagovat
        • Toto je důkaz, že ne každý je schopen pochopit srandu. Chjo…..

         Reagovat
         • On možná schopen je, ale z určitých důvodů nechce…nebo schopen není a ani nechce, nebo není schopen a chce.

          Reagovat
          • V konečném důsledku je to jedno, protože nás, kteří srandě rozumíme a máme ji rádi, dokáže svým trollování akorát tak nas…votrávit.

          • Ani tak ani tak. Pochopit „srandu“ složité není. Jak jsem to už komunikoval – opakuji znovu: I když člověk „vtip“ pochopil, neznamená to, že se mu musí smát. Sexismus sám o sobě smyslem života není. Jako vše ostatní – je to (i sex – konec konců též stvořený a daný/darovaný Bohem) dobrý SLUHA, ale zlý „pán“.

           Minimálně to je „věc“ dočasná a už JK říkal cosi ve smyslu, že „v Božím království se lidé nežení a nevdávají“. … Prof. Wolf (ex-děkan KTF UK) by samozřejmě řekl, že to bude možné až po smrti v Nebi – ani tento jeho názor však „dočasnost“ sexuality nerozporuje. …

           A co pak? …

          • Sorry – Magdo. To lžete… Není to PRAVDA, co vás „otravuje“. Štve vás pouze HLOUPOST toho, co jste (vy sama) za legraci považovala.

          • Pane Hajný, že sex sám o sobě smyslem života není víme všichni. Ale jestli jste si nevšimnul, tak se tady bavíme o celibátu kněží. To znamená, že jediná intimita, které se kněží vzdávají je právě ta intimita sexuální – proto je tu sex zmíněn. Jestliže by kněží slibovali, že nikdy nebudou jíst jahody, tak bychom se bavili o jahodách a ne o ananasu.
           A k Vaší poznámce výše (k mému povídání o problému s mobilem), kde říkáte : Viděla jste např. nějakého kněze, že by v době, kdy slouží mši svatou vzal „mobil“ a telefonoval? – A Vy jste někdy viděl kněze, aby po večerní modlitbě (s manželkou) šel ve 22,41hod sloužit mši svatou???

         • Lído,
          nerozumím smyslu vaší poslední věty. Reagoval jsem přeci na „iluzi“, že Bůh (potažmo kněz) je POVINEN vyplnit každé vaše přání „kdykoli“ a „kdekoli“. Víte přeci sama (a neříkejte, že ne), že toto neplatí ani v manželském životě, a víte sama, že i když CHCETE, ani Vy nemůžete mít všechno „okamžitě a hned“. Bůh s námi přece má vztah stejný. I on nám dává co potřebujeme z LÁSKY (protože ON chce), ne proto, že je to jeho POVINNOST. …

          VTIPU typu „fotografie manželky“ lze samozřejmě rozumět i tak, čeho všeho nás Bůh uchránil… Nemá smysl se životu vysmívat a „hanět“ ho na tu či onu stranu. Nemusíte se (ani Vy) přeci líbit VŠEM lidem. Minimálně pro vašeho manžela jste však pěknou, vždyť proto si Vás přeci vybral a vzal.) … Stejně tak dělá-li kněz svoji práci rád a má-li z ní RADOST, je to fajn.
          ___________

          Technicky: se mi neobjevuje možnost vložení odpovědi za poslední reakci. Reakce je na Lídu z 15.3. 22:19.

          Reagovat
          • Protože ste překročil LEVEL 10.

          • Odpověď na „Level 10“:

           Dona Bosca se prý ptali (když hrál hru šachy): „Co byste dělal, když bych vám řekl, že za 10 minut zemřete.“ On v pohodě (ve smyslu „v klidu“) odpověděl: „Tak to bych v KLIDU dohrál tuto šachovou partii“. …
           ______________

           Nevidím důvod, PROČ obtěžovat kněze po 22.00 hodině jen proto, že někdo ZANEDBAL „to“, na co měl celý život. …

          • Odpověď na „level 10“ na „level 10“:

           nechápu co má sv. Don Bosco s tímto společného.

          • NIC 🙂 Prostě měl čisté svědomí a po 22. hodině neměl potřebu nikoho obtěžovat. … Být připraven na smrt ať přijde kdykoli.

          • Pane Hajný,
           nerozumíte smyslu mé poslední věty? To jste mě náramně mile překvapil! Já očekávala, že neporozumíte i těm ostatním. Ale je fakt, že na té poslední jsem si dala záležet. 🙂

          • Lído, děkuji za vaše postřehy. Dělám tolik chyb, že se o ně nemusím snažit záměrně. Máte pravdu i Vy v tom, že z vašeho (či mého) pohledu VTIPNÉ to či ono je, přesto (ač to „vtipné“ bylo) jde (a šlo) o vtip HLOUPÝ. …

           Čistě technicky: Úcta a RESPEKT k lidem je správná a má SMYSL.
           ____________

           Intimní život „ženatých kněží“ jsem skutečně nezkoumal a činit tak nehodlám. To je věcí jeho/jejich svědomí a jeho/jejich intimity. V podstatě jediné, kdy jsem „něco řekl“ se týkalo toho, když na veřejné přednášce o Islámu se obrátil proti papeži Františkovi a při mši svaté po celonoční adoraci postavil před dveřmi svatostánku zlatý křížek. … V jiných chvílích a ohledech mu spíše fandím a i jeho promluvy a kázání „ze života“ bývají OSOBNÍ a mívají ducha.

  • Ty řeči o majetkových a dědických záležitostech jsou nesmysl:
   1. Stejně se rozlišuje a má/musí rozlišovat mezi církevním a knězovým a o svém kněz musí pořídit závěť – a tu pořizuje zcela svobodně (jiné je to u skutečných řeholníků).
   2. A stejně k nesrovnalostem dochází, jen na místě dětí a žen v ideálním případě fungují osoby jiné, zejména jiní příbuzní.

   Reagovat
   • Tak co si z Vašeho rozhorleného výlevu vybrat?
    Buď že majetkové a dědické problémy jsou dle Vašeho komentáře nesmysl či že dochází k nesrovnalostem?
    To jako vylučujete vdovy a děti kněží (netvařte se, že neexistují) z majetkoprávních nároků?

    Reagovat
    • Vyberte si z toho, že pořádky i nepořádky v majetkových a dědických věcech jsou nezávislé na celibátu a na tom, kdo jsou nejbližšími osobami kněze a jeho dědici. O vylučování případných vdov a dětí jsem nic nepsal, i když samozřejmě vdova po celibátníkovi zůstat nemůže.

     Reagovat
 • Tož jako ať už se Francesco Buonasera rozhodne jakkoliv, mně už táhne na čtyřiapadesátej rok… nu a jak se říká „starýho psa novejm kouskům nenaučíš“!? Kromě toho jsem celibát slíbil už při jáhenském svěcení a slib Pánu Bohu neodvolám.? Tedy v pohodě zůstanu i nadále u římskokatolíků.

  Takže milé dívky a ženy, vdané či svobodné, mám vás pořád moc rád… jako sestry v Kristu.? Tož tak na vysvětlenou. ???

  Reagovat
  • A úctu jste sliboval jen svému ordináři, nikoli papežovi, že?

   Reagovat
    • Taky si musím dávat pozor, abych se o druhých včetně církevních představených vyjadřoval slušně … inu, i my kněží musíme zápasit s různými slabostmi a pokušeními jako všichni … .

     Reagovat
     • To jako fakt? Já sem myslel, že kněží jsou dokonalí lidé 🙁

      Reagovat
  • Jéje pane faráři, neděste se, to zrušení určitě nebude povinné :-)))

   Reagovat
 • Proslýchá se, že zrušení celibátu bude synchronizováno se svěcením žen (minimálně na jáhenky) a že možnost sňatku kněze bude jen s takovými vysvěcenkyněmi.

  Je to rozumné opatření, protože i jáhenka bude slibovat poslušnost ordináři, takže takto ženatý kněz nebude rozpolcen v tom, komu bude svou poslušností povinován.

  Bude moci být poslušen pouze manželky a poslušnost ordináři bude realizována pouze jejím prostřednictvím.

  Reagovat
  • „Láska, nechť je bez přetvářky…“

   Upřímně řečeno: když žena dělá ze sebe „chlapa“ a „velitele“, je otázkou nakolik se v tomto nepřetvařuje a nedělá ze sebe někoho, kým není. Když „velitele“ dělá muž, je otázkou, nakolik ženu miluje.

   Reagovat
  • Správně jste tady JiKu nakladl slova ve smysl ten, že u zasvěcení se osob zasvěcených jde o nedělenou oddanost a poslušnost Kristu, tedy i hierarchii církevní.

   Na rozdíl od zasvěcení se v manželství jde o nedělenou oddanost hierarchii rodinné, čili v tradičním vztahu musí „de facto“ muž doma poslouchat ženu, protože pokus o nadvládu „hlavy rodiny“ se dnes kvalifikuje jako domácí násilí. 🙂 🙂 🙂
   Avšak hlavu vzhůru! Někteří evropští politici (-čky) považují tento stav za nenormální a východisko vidí v islamizaci křesťansví ……….

   Поэтому повторите с волком:
   Ну погоди, европейская женщина !!!!!

   Reagovat
   • Sorry, znovu „mystifikujete“ a nejste pravdivý. …

    Vaši „podprahovou“ tezi o tom, že je to Rusko a ruská propaganda, kdo zde brojí proti EU přejdu s NADHLEDEM. (V konečném důsledku za tím totiž nestojí ani Čína, ani Rusko, ani US či někdo jiný, ale děláme si pouze a jedině my SAMI.)

    Odkáži raději na to, že „přísnost“, po které voláváte není „řešením“, ale naopak PŘÍČINOU „migrační“ (a nejen té, že?) KRIZE… :

    Viz hajny.blog.respekt.cz/piskani-versus-klid/

    Reagovat
    • Sorryjako, … ale já předpokládal, že mě za misoginský příspěvek setřou spíše místní dámy. 🙁
     Místo toho se mi nádherně vlichocuje poučovač ….. :-). Díky moudrý muži!
     Máte holky co dohánět …. 🙂 🙂 😉

     Reagovat
     • Už jsem to dohnala! Zastyděla jsem se, a pak šla na radu ke Guglíkovi. (Normálně, když se stydím, tak jdu ke zpovědi, protože to bývá, když něco provedu.) Guglík, kamarád, mi rozradil, že misogyn je nepřítel žen. Zajímavé, že tohle slovo jsme neměli ani na základce v ruštině, ani na zdravce v latině… 🙂
      Ale geniální je pan Hajný – setře Tě, Aprile, za nás ženský, udělá to tak, žeTy si ale myslíš, že se vlichocuje. Při tom odpoví šikovně mimo mísu, a nikdo nepozná, že vlastně neví, co to zapeklité slovo znamená. A na závěr si poděkuje! 🙂 😉

      Reagovat
      • Za „i“ v misogynovi se omlouvám. Byl jsem tak nějak naměkko z logiky komentářů našeho společného geniálního úhlavního přítele (nepřátele asi křesťan nemá, že?) misantropa (to jste snad brali, je to od Moliéra).

       Reagovat
      • Lído, je-li stav pekla charakterizován samotou, stav Nebe je charakterizován patřením na Boží tvář, společenstvím a sdílením se. Vždy, když člověk není pravdivý (či přesný), má potřebu se stydět. …
       ____________

       Komu čest, tomu čest. Minulý čtvrtek večer, když zapadalo Slunce, si zákazníci, kteří byli muslimské víry, na podlahu tovární haly v Pardubicích rozvinuly kobereček, zuli boty a spontánně se pomodlili. (Něco jako řeholníci či duchovní, když se navečer modlí modlitbu breviáře.) To pěkné bylo na tom, že to bylo zcela spontánní a nijak se za svoje modlení nestyděli. Navíc to bylo tiché a decentní. My „Češi“, kteří se stydíme za kde co, bychom takovéto vnitřní pravdivosti a spontánnosti těžko byli schopni. Přitom to bylo přirozené jako „dýchání“. …

       Reagovat
       • Oprava: rozvinuli (ne rozvinuly). + (ač to není podstatné) bylo to v úterý.

        Reagovat
    • Pane Hajný…mně zajímá jediná věc, proč to tady všechno píšete? Jaký je důvod Vašich opravných, mravokárných, „pravdivých“ informací a komentářů? Chcete tady nastolit pravdu a pořádek, aby lidé nenaletěli na zdejší mystifikátory, podvodníky a překrucovače pravdy? Nebo pouze chcete, aby lidé došli pravdy, tak jak ji sám vnímáte?

     Reagovat
     • Cha. PRAVDY chce dojít KAŽDÝ. Vy ne ???
      ________

      Vždyť to je „jen“ otázkou času.

      Reagovat
      • Špaček uhodil hřebíček na hlavičku. Voni sou hlava pane vachmajstr. ??

       Reagovat
       • VODNÍK Havel (!)
        Proto přišel na svět a PROTO se narodil, aby se z VODY VYNOŘIL.
        __________

        Coby hajný s tím nemám problém.

        Čest jeho Památce !

        Reagovat
       • Pokud vím, pravda a láska vyhrála nad lží a nenávistí pouze jedinkrát – a to ve skoku do výšky. Bohužel, i toto skvělé vítězství bylo nakonec zrušeno rozhodnutím Ústavního soudu kvůli prokazatelnému znevýhodnění, protože lež má krátké nohy.

        Reagovat
        • Milý „apríle“, v dubnu hodně prší. Byl-li VODOU pokřtěn pan prezident Havel, je otázkou času, kdy „deštíkem“ budete pokřtěn i Vy. …

         Jakkoli skutečnosti, o nichž jsem psal byly popsány 1.dubna (před 10 lety), nebyly a nejsou APRÍL: hajny.webpark.cz/biskupum.html
         ________________

         Pan kardinál Vlk dnes zemřel.
         ČEST jeho památce !

         Reagovat
 • Podle lidového pořekadla „je pěkná robka ráj pro oči, peklo pro dušu a očistec pro šrajtoflu“.
  Z tohoto pohledu je celibát (a to nejen kněží, ale všech zasvěcených osob, abych nebyl genderově nespravedlivý) vlastně takovým profesním benefitem.
  Vím, že profesní benefity (deputátní uhlí pro horníky, levnější jízdenky pro ajznbón, půlka prasete pro jezeďáky, stravenky, …..) byly velmi trnem v oku jistému Klasouskovi, a co nemohl zrušit, to alespoň zdanil.
  Půjde-li to takhle dál, navrhuji všem pánům farářům založení svých odborů a v nevyhnutném případě i vyhlášení časově neomezené stávky.

  Reagovat
  • Zajímavá myšlenka s těmi odbory. Mohly by se například jmenovat „Odborový svaz farářů“ (ve zkratce OSF – nezaměňovat s OFS, což je Sekulární františkánský řád). Složitější to však bude s tou časově neomezenou stávkou: takoví dělníci zavřou továrnu, ale co zavřeme my??? (asi hubu ?). Tenhle bod bude třeba ještě důkladně promyslet a doladit. Na něco určitě časem přijdeme, zatím nehoří, enem přihořívá. ♨

   Reagovat
   • P. Špačku, nebojte se, s tou stávkou to půjde. Už máme vzor, neb někde jsem četl, že:
    K tradičně často stávkujícím francouzským pilotům, strojvůdcům, učitelům, zemědělcům a sběračům lanýžů se letos vůbec poprvé přidala i Panna Maria Lurdská, která na protest proti odstraňování mariánských soch v rámci procesu sekularizace veřejného prostoru vstoupila do časově neomezené stávky. V reakci na tuto skutečnost vyhlásil francouzský ministr hospodářství, že od vývoje francouzské ekonomiky letos nelze čekat žádné zázraky.

    Reagovat
  • Celibát jako profesní benefit – tak tomu by se dalo říct fór století. Bůh ho nežádá, ale lidé na něm tvrdošíjně trvají. Celá staletí byl porušován, žilo se pokrytecky. A dnes? Dnes aby se kněz bál zůstat chvíli o samotě s dítětem či ženou, či vlastně s kýmkoli, aby ho nějaký vyšinutý jedinec neobvinil z obtěžování….

   Reagovat
   • Ano, byl to a je to a bude to vynikající benefit, a to bez ohledu na to, kolik, jaká část je těch, kteří tento benefit přijímají. A Bůh ho skutečně nežádá, ale jen nabízí – kdo může pochopit, pochop – dle evangelia – tedy není dán ani pochopitelný všem … vlastně obdobně jako není dáno všem nebo všem zájemcům zasvětit se službě biskupské nebo kněžské. A není celibát podmínkou kněžství v celé církvi, a nebyl vždy podmínkou v latinské církvi, i v současnosti jsou v latinské církvi výjimky z pravidla celibátu a může těch výjimek být i více nebo může být odstoupeno od tohoto pravidla …. ale bez vážného oddání se kněžské službě to jaksi z podstaty věci nejde …. resp. takoví by sice vykonávali kněžskou činnost, ale byli by zcela k smíchu (nebo spíš k pláči) – chyběla by jim jakási opravdovost …. kněz je „druhý Kristus“, Kristus jedná skrze něho, a tomu musí postoj kněze odpovídat!

    Reagovat
 • Žiji v celibátu po dlouhá desetiletí. Podle definice celibátu:
  Kanonické právo (CIC) v Can. 277 říká: „Duchovní jsou povinni zachovávat dokonalou a trvalou zdrženlivost pro Boží království, a proto jsou vázáni celibátem, který je zvláštním Božím darem, jímž se mohou duchovní snáze a s nerozděleným srdcem svobodněji oddat Kristu a službě Bohu i lidem.“ Druhý paragraf dodává: „S náležitou moudrostí se duchovní chovají k osobám, jejichž častá společnost by mohla ohrozit závazek duchovních ke zdrženlivosti nebo vzbudit pohoršení u věřících.“
  Proto se s každou sexuální partnerkou vždy včas rozejdu (až když mne omrzí), abych nezavdával pohoršení u věřících.
  Joj, krásný a pohodlný život, jen umět správně vykládat svaté texty!

  Reagovat
  • Je tam nejenom o pohoršení, ale ještě před tím o ohrožení závazku ke zdrženlivosti.

   Reagovat
  • Neznabohu, dobře jsi to pojal. Já to říkám pořád: není důležité co je psáno, ale jak se to vyloží.

   Reagovat
    • T. Špidlík píše v knize Prameny světla: „Když je duše pokoušena, je správné, svěřit se osobě duchovní. Jakmile jsou totiž záměry toho zlého rozpoznány, pokušitel ZAHANBENĚ odchází.“

     Reagovat
 • Švagr, který se nedávno vrátil z manželských setkání mi řekl, že je navštívil místní biskup.

  Ten, když okem zkušeným shlédl shromážděné manžele, poznamenal:
  „Budu usilovat o to, aby se mohl celibát rozšířit (uvalit) v případě potřeby i do manželství.
  Jako důvod by žadateli mohla stačit fotografie manželky“.

  Reagovat
  • Stáňo, biskup se prý koukal jen po ženských, takže chlapy nemohl hodnotit. 🙂

   Reagovat
   • No prosím – pan biskup koukal po ženských. A jsme opět u toho. Kdyby měl doma svou, tak by ho ani nenapadlo koukat po jiných. :-)))

    Reagovat
      • To z něj mluví zkušenost každého chlapa. To, že má manželku, neznamená že se nepodívá po ostatních – důležité je JAK SE PODÍVÁ a co si přitom myslí. Není tomu tak? 🙂

       Reagovat
       • Ale jistě, že tomu tak je, milý Karle. Však my, ženské, to nemáme jinak. A když shlédneme ty ostatní,tak jsme rády za to, co doma máme. 🙂 Ale prostě – na blbou reakci na můj vtipný příspěvek byla moje blbá otázka…..Škoda, že tu naši vtipnou konverzaci začali zaplevelovat trollové…..

        Reagovat
          • Ten češtin, ten češtin ….
           Ten logika, ten logika ….

          • Víte „kolego“ – život není pouze o „technice“. Nacisté měli LEPŠÍ techniku než US i celý „zbytek světa“, přesto válku nevyhráli. …

           Technika sama o sobě není ani špatná ani dobrá, Je pouze taková, jací jsou lidé, kteří tuto techniku vymýšlejí, vyrábějí a užívají.
           ___________

           Bůh má lidi rád. Podstatou zde není „FORMA“, ale OBSAH.

         • To dělám, bohužel se pořád lepí….u nás se říká jak h…. na košili. ?

          Reagovat
          • Magdo, PRAVDĚ neutečte 🙂
           Ta si Vás dříve či později NAJDE i tak. Mladý zemřít může, starý musí a dříve či později se setkáte s Bohem. Smysl má jediné: S Bohem – potažmo PRAVDOU se SMÍŘIT. Přemýšlejte o tom.
           ____
           Nic více, nic méně.

       • Nemůžu si odpustit, abych nepřidala jednu krásnou odpověď Prokopa Siostrzonka na koncertě Lidí dobré vůle na Velehradě před několika roky, kdy se ho spolumoderátorka Lucie Výborná zeptala, jak to je, když potká krásnou ženu, jestli se může podívat. S úsměvem odpověděl:“ Podívat se můžu, ale nesmím čumět.“

        Reagovat
 • Tak jsem pročetl komentáře a konečně se mi vše spojilo. Nejprve naši biskupové domluvili restituce a teď přichází zrušení celibátu. Jak je ta církev prosíravá.

  Reagovat
  • Jojo, prosíravá – zdá se, že v poslední době prosírá vše, co jen jde….:-)

   Reagovat
    • Jenže Vás zatím ještě stále živí. Proto bych se tomu nesmál, ale maximálně se snažil o to, aby k „humoru“ důvod nebyl a ne byl.

     Reagovat
     • Ještě že hajný má na starosti lesy a ne sady, a do toho, že si špaček v sadě píská a zobe třešně mu nic není! 🙂 🙂

      Reagovat
      • Sady, lesy, zahradnictví. …
       ______

       Nicméně souhlas.
       Samozřejmě, že lépe je „prospívat“, než to neslušné slovo, co použito bylo výše.

       Reagovat
 • Pohybujete se na webu urcenem k mystifikaci.
  Je to jako byste prijel do Japonska a vsechny tam presvedcoval, aby mluvili cesky, a podrobne a vytrvale jim vysvetloval, ze cestina je mnohem lepsi nez japonstina.
  Citite tu marnost?

  Reagovat
    • Za mého mlada, t.j. před několika desítkami let jsme měli ve studentském spolču také jednoho velmi chytrého diskutéra. Se vším si věděl rady, každého poučoval. Jak by taky ne, vysokou školu (a to technického směru) nakonec vystudoval s červeným diplomem!!! Záhy po promoci dostal „papíry na hlavu“, což mu vyneslo plný invalidní důchod. A jistě si dovedete si představit, že důchod v 24 letech za komančů, to nebylo jen tak!!!.
     Co dělá dnes, nevím, za ta léta mi zmizel. Možná trolluje na Tisickrate.cz …. 🙂

     Reagovat
     • Pojmy vs, Dojmy.
      pominu-li urážky Mgr.P.Budského (kněze ve „společnosti“ Arcibiskupství pražské…) – na rozdíl od něho já doktorát mám 🙂 ( hajny.blog.respekt.cz/vola-do-nebe/ ) … OTÁZKOU je, kdo (a nejen zde) MYSTIFIKUJE a „TROLLUJE“.

      Hitler také „trolloval“. A víme DOBŘE, že užitečné jeho „trolování“ nebylo.
      _____________

      Tož MILÝ „a.p.rile“ jen tak dál.
      Nakonec i Vás „shrabou“ a váš PRACH kdesi rozsypou…
      (Víte, jak dopadl A.Hitler, že ???)

      Reagovat
       • Že on ten červený diplom dělá s lidmi divy?…

        Reagovat
        • CHa. Jako u letectva. Inženýrský diplom byl modrý. …

         Doktorský (nevím proč) v červených deskách byl – nicméně ten mne stejně neživí.
         Kolega (bývalý voják, dokonce jsem pochopil, že dříve velitel letecké základny) si ze mne dělá legraci, že jsem jediný doktor, co pracuje v montérkách. Mně to však docela lichotí a hrdý jsem na to, že kromě diplomů, mám i učňák. 🙂

         Důchod? … To není nic pro mne. (V životě vám „zadarmo“ NIKDO nic nedá…)

         Reagovat
        • Ještě že ho nemám, teď mi úplně spadl kámen ze srdce 🙂 🙂 🙂

         Reagovat
         • Magdo – v tomto kontextu můžu klidně říct ujištění: o Tobě jsme to dávno věděli! 🙂

          Napadá mě geniální myšlenka: mohly by se tady vytvořit např. stránky za A) a za B), – takový dva sešity – jeden veselej a druhej vážnej. Každý by psal příspěvky podle charakteru vážnosti. Tím by se nemíchaly jablka s hruškama. Máme u nás na vesnici jednoho schizofrenika – má vystudovanou Mat-Fyz (na barvu diplomu jsem se ho neptala ).Já bych mu nabídla adresu těchto stránek – myslím, že by měl s kým skvěle diskutovat a někteří by byli náramně spokojeni. (možná všichni 🙂 ) Nám by se na veselých stránkách taky líp smálo…

          Reagovat
         • Magdo, DŮCHOD, přesně tak. 🙂
          Všichni si myslí, že když dostanou peníze „za nic“, že tím něco získají.
          Není tomu tak. …

          Reagovat
  • Milá Stanislavo,
   PRAVDA je pouze JEDNA. A jak jste si jistě všimla výše i VY, „mystifikace“ je zde předmětem POUZE, dokud se to „mystifikátorům“ hodí. … V momentě, kdy přišla řeč na svěcení žen na kněze, „mystifikátoři“ hned „VĚDÍ“, že toto tak být nesmí, že JK to „tak neustanovil“, a že oni se s žádnou ženou „dělit nebudou“. (!)

   Cítíte ten „HUMOR“ ???

   Reagovat
   • No ani ne.
    Abych pravdu rekla, sveceni zen neni pro me moc tema. Myslim si, ze to neni dulezity.
    Taky mi prijde nuda, porad se s nekym pomerovat a dokazovat, ze zrovna ja mam pravdu. To tak!

    Kazdy mame dost starosti a vaznych veci v zivote, tak se chci tady pobavit a zasmat se. To je cely, zadny postranni umysly a hluboky myslenky za tim nehledejte.

    Reagovat
     • Jakož i Karl Beer von Bahn… ééé… Beer a celá řada dalších účinkujících. Samozřejmě až na nějaké ty výjimky, co potvrzují pravidlo ???.

      Nejhorší je, když se někdo bere příliš vážně, že… ?

      Reagovat
      • Ještě horší je, když někdo nebere vůbec NIC vážně. …

       (Nicméně to není Váš případ, protože na „vaše“ kněžství jste citlivý až moc… To je „vaše“ a tam nelaškujete. PROTO prosím pochopte, že jako vy „ctíte“ své, i druzí lidé ctí a uznávají hodnoty, za které jim stojí pro to žít.)
       _____

       Můžete jim sice „nabídnout lepší“, ne však brát to, co ctí. …

       Reagovat
       • No jenomže tady není nikdo takový, kdo nebere vůbec NIC vážně. Možná je tu ale někdo kdo bere všechno příliš vážně 🙂

        Reagovat
        • Vzpomenu si vždy na pana Doc. Jozefa Nagyho, který nás učil počítat na technice. Na dotaz stran víry a poznámky tazatele, že jeho otázka možná „nemá smysl“, odpověděl přátelsky: „Každá otázka má smysl, protože vždy k jejímu položení tazatele něco vede.“ … V tomto smyslu slova (ač má jistě i ON smysl pro humor) je tím, kdo vše a hlavně každého bere vážně Pán Bůh).

         Pakliže to vnímáte, je DOBŘE, že je zde ON s námi.

         .

         Reagovat
    • „Kdo neumí dobře odpočívat, neumí ani dobře pracovat.“ tvrdil už Prof. Jurák
     ( hajny.blog.respekt.cz/v-cem-mel-pravdu-hus/ )

     Sama o sobě není smyslem ani tak „zábava“ jako spíše RADOST z toho, co člověk v životě dělá, potažmo jak pravdivě žije a prožije svůj život. …

     Reagovat
     • Asi se budu muset smirit s tim, ze zabava zde bude vzdy spojena s mravokarnym ponaucenim. Felixi pomoooooc!

      Reagovat
      • Škola HROU (i zde) – když nám Felix a spol. „hrnec ekumenismu“ navařili. 🙂 (Rčení sice pochází od biskupa Jednoty Bratrské, ale my ho máme i tak rádi, i když nebyl katolíkem…).
       ___________

       Když jsem byl malý, maminka nám četla bajky. Mně se to moc nelíbilo, protože to bylo takové „suché“, ale vždy tam nějaké „poučení“ bylo. …

       Reagovat
       • Nam zase cetl deda pohadky od Nemcove a taky se mi libily ty od Erbena. Vlastne to vsechno byly horory a krvaky.
        Tak pekny vikend.

        Reagovat
 • Kdo by to byl řekl!? Kdysi hony na čarodějnice a teď na panáčky! Dívky, dámy, hospodyně, kuchařky a všechny zbožné lvice nenechte si svou štvanici ujít více! Lovu zdar a hlavně žádný zmar.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *